Zateplením predchádzame respiračným chorobám

Admin 15.5.2012 - Až 90 % nášho života trávime v miestnostiach, ktorých kvalita významným spôsobom ovplyvňuje naše zdravie. Štúdie totiž preukázali vplyv tepelných izolácií budov na zníženie respiračných chorôb až o 50 %

, pozitívne sa podieľajú i na znížení úmrtnosti v zimnom období. Kvalitné zateplenie tak pomáha chrániť nielen životné prostredie, ale aj ľudské zdravie.

Kvalitné zateplenie má pozitívny vplyv nielen na naše peňaženky. Riaditeľka programu výskumu bývania a zdravotníctva Philipa Howden-Chapmanová z univerzity v Otagu na Novom Zélande preukázala pozitívny dopad zateplenia na ľudský organizmus. V rámci štúdie1) skúmal vedecký tím členov 1352 náhodne vybraných domácností. Tiež profesor Marmot z oddelenia epidemiológie a verejného zdravia na University College London potvrdzuje v práci nazvanej „Vplyv chladných domácností a palivovej chudoby na zdravie“2) spoločenský prínos tepelných izolácií.
Zateplením k pevnému zdraviu
Podľa novozélandskej štúdie sa v súvislosti so zateplením domov výrazne zlepšil zdravotný stav obyvateľov, a to asi o 10 %. Dospelí i deti trpeli menej dýchavičnosťou, nádchou a vyhýbali sa im i ďalšie respiračné problémy. Zníženie týchto príznakov pritom zaznamenala až polovica respondentov. Témou prepojenia zateplenia a ľudského zdravia sa zaoberal i doktor JD Healy z írskej University College Dublin3) Ten preukázal vplyv zateplenia na zimnú úmrtnosť. Krajiny s vyšším počtom zateplených domov registrujú v zimnom období menší nárast úmrtí ako krajiny, ktoré sa tepelným izoláciám venujú v menšom meradle. Najviac sú zasiahnutí obyvatelia s tzv. palivovou chudobou, teda tí, ktorí nemajú odpovedajúce prostriedky na kvalitné energetické zdroje.

Prínosy zateplenia
Ľudia žijúci v zateplených domoch sú na tom po zdravotnej stránke lepšie. Títo ľudia sú menej chorí, a menej chýbajú v práci alebo v škole. Podľa novozélandskej štúdie na každý dolár vydaný na izoláciu domu pripadajú celé dva doláre ušetrené v zdravotníctve. „Výsledky profesorky Howden-Chapmanovej poukazujú na obrovský potenciál zateplenia v oblasti úspor verejných financií,“ zhodnotila Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR). Ak je dom dobre izolovaný, znižuje sa tiež fluktuácia jeho obyvateľov, a to má pozitívny dopad napríklad na kvalitu vzdelávania detí, ale i na sociálne vzťahy v rodine a v spoločnosti.

Zateplením domov navyše dochádza k výraznému zlepšeniu energetickej hospodárnosti budov. „Úspory energií vďaka zatepleniu dosahujú na Slovensku v priemere až 37 % pri budovách, ktoré boli postavené do začiatku  80. rokov. U samostatne stojacich rodinných domoch, postavených v povojnovom období, môžu úspory pri významnej obnove budovy dosiahnuť až 79 %“, doplnila Ing. Marta Strapková.

Nižšou spotrebou energií tak šetríme nielen výdavky domácností, ale i životné prostredie a energetické zdroje. Izolácia však má i ďalšie výhody. Vyhľadávaný zatepľovací materiál – expandovaný polystyrén – je ekologický. Jeho recykláciou po skončení životnosti stavby možno získať až 80 % energie spotrebovanej na jeho výrobu. Počas 50 rokoch preukázanej životnosti kontaktného tepelnoizolačného systému zamedzí použitý expandovaný polystyrén 400-krát väčšiemu množstvu emisií CO2  ako sa vyprodukuje pri jeho výrobe.4)
Vedeli ste, že:
•    v krajinách s lepšou energetickou hospodárnosťou budov pre bývanie sa prejavuje podstatne menej tzv. zvýšená zimná úmrtnosť (ZZÚ)?
•    ZZÚ je takmer trikrát vyššia v domácnostiach, ktoré patria medzi 25 % najchladnejších v porovnaní s 25 % najteplejšími?
•    približne 33 % ZZÚ je pripisované respiračným chorobám?
•    zhruba 40 % ZZÚ majú na svedomí kardiovaskulárne choroby?
•    chladné domácnosti zvyšujú pravdepodobnosť menej závažných chorôb ako je nachladnutie alebo chrípka?
•    deti vo veku do dvoch rokov majú 10-krát vyššie riziko pľúcnych chorôb, ak žijú vo vlhkých a zle vetraných domoch?
•    izolácia domov je od roku 1977 na Novom Zélande povinná?
•    úmrtnosť v zime je často horšia v krajinách s miernou klímou, pretože tam je slabší trend prijímať preventívne opatrenia proti chladu?
•    priemerný starý dom stráca 34 % svojho tepla cez strop, 27 % cez steny, 26 % cez okná a 13 % podlahou?

Literatúra:
1)    Howden-Chapman, P., Viggers, H., Chapman, R., O’Dea, D. Free, S., and O’Sullivan, K. 2009, Warm homes: drivers of the demand for heating in the residential sector in New Zealand Energy Policy
2)    Marmot Review Team, May 2011, ISBN 978–1–85750–343–2, The Health Impacts of Cold Homes and Fuel Poverty
3)    Healy J.D., J Epidemiol Community Health, 2003;57:784–789, Excess winter mortality in Europe: a cross country analysis identifying key risk factors
4)    Zateplením předcházíme respiračním onemocněním, Tisková zpráva Sdružení EPS ČR z dňa 18. 4. 2012

Viac informácií získate na www.epssr.sk

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*