Lekársko-lekárnické dni 2013

Admin, 22.04.2013 – V sobotu 20. apríla sa prvým stretnutím v Trenčíne začala séria Lekársko-lekárnických dní. Do konca roka sa uskutoční ešte 7 takýchto odborných stretnutí v rámci celého Slovenska, ktoré majú spájať dve úzko prepojené profesie a vytvárať medzi nimi názorový konsenzus. Lekársko-lekárnické dni

organizované väčšinou v krajských mestách Slovenska sú svojim rozsahom najväčším odborným zdravotníckym podujatím.Témou série Lekársko-lekárnických dní 2013 je Ideálny model partnerstva lekára a lekárnika. Téma reflektuje ostatné udalosti v slovenskom zdravotníctve a účastníci budú hľadať riešenia viackrát zdôrazňovaných problémov. Podujatí sa zúčastnia lekári a lekárnici z celého Slovenska, čím bude zabezpečená relevantná diskusia na odbornej úrovni s vyústením do praktických zmien. Tohtoročné Lekársko-lekárnické dni organizuje UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť v spolupráci s Asociáciou súkromných lekárov SR.

„Model stretnutí lekárov s lekárnikmi na úrovni VÚC je nesmierne prínosný vzhľadom na jeho charakter. Zároveň si zachováva dostatočný kontakt s profesionálmi, ktorí pôsobia v praxi a dennodenne riešia mnohé problémy, ktoré môže podujatie vyriešiť,“ povedal o Lekársko-lekárnických dňoch Ladislav Pásztor, prezident Asociácie súkromných lekárov SR. „Niektoré problémy sa nedajú riešiť od stola. Preto sme vytvorili fórum na odovzdávanie svojich skúseností a upevnenie vzájomného vzťahu týchto dvoch profesií,“ doplnil Tomislav Jurik, predseda predstavenstva spoločnosti Unipharma.

Hlavným cieľom stretnutí je prehĺbenie vzťahu medzi lekárnikom a lekárom. Z tohto dôvodu ide o jedinečné fórum, ktoré má potenciál zvýšiť bezpečnosť pacienta, ktorý je v celom zdravotníckom systéme tým najdôležitejším článkom. Ciele stretnutí smerujú k systematickému zlepšeniu úrovne slovenského zdravotníctva a poskytovaných služieb v rámci tohto segmentu.

Program jednotlivých odborných stretnutí je tvorený odbornými prednáškami uznávaných slovenských lekárskych a lekárnických autorít. Podujatie V Trenčíne otvorili Ladislav Pásztor a Tomislav Jurik, ktorí sa následne vo svojich prezentáciách venovali vzťahu medzi lekárom a lekárnikom, zdôraznením jeho významu a potreby partnerstva zástupcov týchto dvoch profesií. Na tému bezpečné lieky alebo ako predchádzať nežiaducim interakciám vystúpila Elena Škriečková, transformáciu slovenského zdravotníctva popísal Viliam Fischer. Ján Kyselovič a Mário Moro sa vo svojich prednáškach vyjadrili k veľmi dôležitej a najmä aktuálnej téme vakcinácie. Ostatné nemenej zaujímavé príspevky nesporne obohatili znalosti odborníkov a vyústili do podnetných diskusií.

Termíny Lekársko-lekárnických dní: Trnava -27.04., Žilina – 08.06., Sliač-Sielnica – 22.06.,Bratislava – 14.09., Patince – 05. 10., Košice – 26. 10. a Jasná-Nízke Tatry – 09. 11.2013.

Na fotke zľava moderátor, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.,MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., RNDr. Tomislav Jurik, CSc.,prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS,PharmDr. Elena Škriečková

(bednárová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*