Vydajme sa na cestu k zdravšiemu srdcu

Admin, 12. 09. 2013 - Svetový deň srdca tento rok opäť pripomína, aby sme nepodceňovali rizikové faktory srdcovocievnych ochorení a aktívne sa podieľali na zdraví svojho srdca. Prevencia, ktorá zahŕňa fyzickú aktivitu a zdravú životosprávu, nás môže uchrániť pred poškodením srdca a správna a dostatočná liečba ochorení, ktoré sa už prejavili,

môže pomôcť zabrániť ďalšiemu postupu ochorenia, predĺžiť život a zlepšiť pacientom kvalitu ich života.

Srdce Goncalvesova zmen

S mottom „Vydajme sa na cestu k zdravšiemu srdcu“ organizácia World Heart Federation pri príležitosti Svetového dňa srdca 2013 vyzýva, aby sme sa aktívne zaujímali o zdravie svojho srdca a znížili tak riziko vzniku, následkov a komplikácií srdcovocievnych ochorení.
Svetový deň srdca bol po prvýkrát vyhlásený v roku 2000 s cieľom informovať, že srdcovocievne ochorenia sú celosvetovo najčastejšou príčinou smrti a každý rok si vyžiadajú viac ako 17 miliónov životov. Predpokladá sa, že do roku 2030 počet obetí stúpne až na 23 miliónov ročne.

Srdce Hatalova zme

Okrem akútnych problémov, ako je infarkt či cievna mozgová príhoda, predstavuje veľkú výzvu pre kardiológov chronické srdcové zlyhávanie (CHSZ), ktoré je posledným stupňom kardiovaskulárnych ochorení. I keď sa často podceňuje a verejnosť mu nevenuje dostatočnú pozornosť, je to podobne závažné a smrteľné ochorenie, ako rakovina. Úmrtnosť pacientov s CHSZ je dvakrát vyššia ako pri rakovine prsníka či močového mechúra, vyššia ako v prípade rakoviny prostaty a podobná, ako u pacientov s rakovinou hrubého čreva. Každý siedmy pacient so srdcovým zlyhávaním zomrie do pol roka od zistenia diagnózy. Toto chronické ochorenie vzniká ako dôsledok poškodenia srdca po infarkte, ischemickej chorobe srdca, hypertenzii, či poruche srdcových chlopní. U mnohých pacientov príčinu srdcového zlyhávania nepoznáme. V súčasnosti trpí CHSZ v Európe až 15 miliónov ľudí, na Slovensku je ich asi 100 000.

Srdce

Významným rizikovým faktorom, ktorý ovplyvňuje prežívanie a kvalitu života pacientov so srdcovým zlyhávaním, je aj srdcová frekvencia. Je to dôležitý znak funkcie a výkonnosti kardiovaskulárneho systému. Zvýšená pokojová frekvencia prináša dokázateľne vyššie riziko úmrtia, infarktu, ako aj hospitalizácií kvôli srdcovému zlyhávaniu. Význam optimálnej srdcovej frekvencie zdôrazňuje vo svojich oficiálnych odporúčaniach Európska kardiologická spoločnosť, ktorá liečbu vysokej frekvencie uznáva ako jeden zo základných liečebných postupov CHSZ. V súčasnosti už z týchto poznatkov môžu profitovať aj pacienti na Slovensku. Od 1. júla 2013 všetci pacienti s CHSZ, ktorých srdcová frekvencia dosahuje 75 úderov za minútu alebo viac, majú po splnení podmienok vymedzených indikačným obmedzením možnosť liečiť sa ivabradínom (účinná látka). Ivabradín prináša pacientom so srdcovým zlyhávaním účinné a bezpečné znižovanie srdcovej frekvencie – to znamená, že pacientovi s vyššou srdcovou frekvenciou ju zníži viac a pacientovi s nižšou menej, aby sa tak frekvencia čo najviac priblížila k optimálnej hodnote okolo 60 úderov za minútu. Takúto srdcovú frekvenciu pri súčasnej liečbe dosahuje na Slovensku len okolo 14% pacientov so srdcovým zlyhávaním. Ivabradín preto predstavuje novú možnosť, ako zlepšiť kontrolu srdcovej frekvencie u týchto pacientov a tým aj predĺžiť a skvalitniť ich život. Liek sa používa v kombinácii s inou liečbou a takmer v plnej miere ho hradí zdravotná poisťovňa.
Ak trpíte chronickým srdcovým zlyhávaním, merajte si pravidelne popri tlaku krvi aj srdcovú frekvenciu. Pokiaľ budú ich hodnoty zvýšené, lekár vám môže predpísať účinnú liečbu.
(Erika Zimanová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*