Koľko ušetríme po zrušení koncesionárskych poplatkov

Admin, 26.05.2012 - Dlho očakávané zrušenie koncesionárskych poplatkov sa stane realitou. Poradenská spoločnosť Accace informuje koľko ušetria fyzické a právnické osoby, ak nebudú musieť prispievať na vysielanie Rozhlasovej a televíznej spoločnosti (RTVS).


Poplatkom za verejnoprávne služby rozhlasu a televízie skutočne odzvonilo. Povinnosť platiť tzv. koncesionárske poplatky zrejme zanikne s účinnosťou od 1. januára 2013. Slovenský rozhlas
a slovenská televízia tak budú od nového roka financované priamo zo štátneho rozpočtu.
„Povinnosť uhrádzať koncesionárske poplatky v priebehu roku 2012 ostáva zachovaná. Koncoví odberatelia elektriny a rovnako aj zamestnávatelia s aspoň troma zamestnancami, by mali uhrádzať poplatok v zákonnej výške na účet 7000333333/8180 vedený v Štátnej pokladni,“ uviedla Zuzana Chmeľová, advokátka.
Na splnenie povinnosti platiť koncesionárske poplatky vyzýva RTVS aj prostredníctvom mediálnej kampane.
Koľko ušetríme?
Mesačný poplatok bežného spotrebiteľa (jedna domácnosť) za rozhlasové a televízne služby je vo výške 4,64 EUR (polovičná sadzba 2,32 EUR pre sociálne slabšie osoby).
U zamestnávateľov závisí výška poplatku od počtu zamestnancov. Najnižší mesačný poplatok je
v rovnakej výške 4,64 EUR pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva 3 až 9 zamestnancov. Najvyšší poplatok uhrádzajú firmy s viac ako 1 000 zamestnancami, a to vo výške 464,71 EUR mesačne.
„Po zrušení koncesionárskych poplatkov ušetrí domácnosť či malá firma s 3 až 9 zamestnancami 55,68 EUR ročne,“ uviedla Zuzana Chmeľová.
Poplatky sa platia mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne – periodicitu určuje platiteľ. Posledná povinná platba by sa mala zrealizovať do 31. decembra 2012.
„Kontroverzné diskusie a politické prestrelky ohľadom zrušenia, resp. zachovania koncesionárskych poplatkov však neutíchajú. Nová vláda opäť otvorila otázku prispievania na úhradu verejnoprávnych služieb. Obnovenie poplatkovej povinnosti už avizovala,“ uviedla Zuzana Chmeľová.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*