Príďte na štvrtý Marketing Day

Admin, 02. 09. 2013 - Kluby marketingu realizuje VKC INTENZÍVA s.r.o. od roku 2003. Dnešnú podobu biznis klubov získali pred štyrmi rokmi pod názvom Marketing Day – The Best Practices of Marketing. Každý klub sa zameriava na niektorú aktuálnu tému, v tomto roku sa bude venovať sociálnym sietiam

a reklamným systémom na podporu biznisu. Na konferenciu prídu experti zo spoločnosti GfK, Google, Tesca a ďalší.
Na biznis klube slávnostne odovzdajú medzinárodné certifikáty absolventom kurzu CIMA. Jesenný klub sa uskutoční 18. 09. v Národnom bowlingovom centre v Bratislave.

Intenziva cima 2.10 002              Intenziva CIMA diplomy sept08 011

Kluby vznikli predovšetkým ako priestor, kde sa stretávajú absolventi kurzov CIMA s odborníkmi z biznisu, hlavne marketingu a obchodu (pod garanciou CIMA /Český inštitút pre marketing/ a SIMA /Slovenský inštitút pre marketing/).
Slovo marketing znamená „usmerňovanie hospodárskej činnosti podľa potrieb trhu“. Odborníci už dávno varujú, že uspejú iba pripravení. Rast slovenských firiem bude postavený na ľuďoch, ktorých vedomosti a zručnosti budú porovnateľné s medzinárodnou kvalitou a štandardmi.

Intenziva2             Intenziva CIMA diplomy sept08 008

Dlhodobé certifikované vzdelávanie pod značkou CIMA, ktoré ponúka ako jediná na Slovensku spoločnosť Intenzíva, otvára dvere k zvyšovaniu kvalifikácie, kompetencií a efektívneho pracovného výkonu. Programy sú postavené na pôvodnom holandskom know-how /NIMA/. Programy CIMA sú nevyhnutnou nadstavbou v praktickom vzdelávaní o marketingu najmä pre tých, ktorí to s marketingom myslia skutočne vážne a chcú zostať na vrchole diania v tejto oblasti. Podporujú konkurencieschopnosť organizácie a kariérny rozvoj manažérov firiem, manažérov a špecialistov z oblasti marketingu, obchodu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Absolvovanie kurzov a úspešné vykonanie nezávislej skúšky zaisťuje účastníkom medzinárodný certifikát, ktorý potvrdzuje zvládnutie získaných vedomostí a zručností podľa medzinárodných štandardov. Nezávislosť certifikačného orgánu /CO CIMA/ a vzdelávacej spoločnosti jasne deklaruje kvalitu nositeľa certifikátu, je dôkazom transparentnosti, nezávislosti, rovného prístupu a medzinárodného rozmeru. Lektorský tím tvoria experti z praxe akreditovaní NIMA/CIMA.

Intenziva cima c 006

Tento program realizuje Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o. od roku 2001, preškolili vyše 500 absolventov, ale stále je čo doháňať. V Čechách je preškolených vyše 7000 absolventov a v ďalších krajinách sú to rádovo desaťtisíce. Na Slovensku totiž slovo marketing evokuje u manažérov dojem, že toto vzdelávanie je len pre tých, čo pracujú v marketingu, prípadne obchode. Spôsobuje to zo strany manažmentov vo firmách často nepochopenie a sťažovanie efektívneho pracovného výkonu marketérov.

Intenziva3

Zameranie kurzov:
CIMA A – základný kurz je určený najmä manažérom z rôznych oblastí komerčného sektora, majiteľom, líniovým manažérom malých a stredných firiem, ktorí pri riešení každodenných úloh potrebujú mať prehľad a poznať „súvislosti trhu“, začínajúcim pracovníkom marketingu. Kurz ukončia s certifikátom Marketing manager.

CIMA B prehlbuje vedomosti z kurzu CIMA A, zameriava sa prevažne na praktické riešenie úloh a metódy strategického marketingu. Vhodný je predovšetkým pre špecialistov marketingu –  brand manager, account manager, product manager, manager tímov a pod. Kurz ukončia s certifikátom Marketing specialist.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tretí stupeň CIMA C je najvyšší stupeň prípravy odbornej kvalifikácie v marketingu v systéme CIMA. Kurz je určený pre absolventov CIMA B alebo VŠ s profilovým zameraním na marketing s minimálne 5-ročnou praxou vo vedúcej funkcii marketingu. Kurz ukončia s certifikátom ako Diplomovaný marketing manager.

Intenziva kurz 003

SALES CIMA A vychádza z marketingového ponímania predaja a predajnej stratégie. Výrazne zmení obchodné myslenie smerom ku komplexnému marketingovému pohľadu na trh a zákazníka. Zvýši kvalitu výkonnosti predajcov a predajných tímov a ich uplatnenie v konkurenčnom prostredí. Vhodný je pre obchodníkov, obchodných zástupcov, ktorí ukončia kurz s certifikátom Seller/dealer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SALES CIMA B sa zameriava na tvorbu firemných obchodných stratégií a riadení obchodu v širšom marketingovom kontexte. Kurz je určený manažérom obchodných tímov, vedúcim obchodných zástupcov, manažérom obchodných firemných stratégií a absolventom Sales CIMA A, ukončia ho ako Sales manager.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Viac informácií získate na http://www.intenziva.sk alebo príďte na jesenný klub do Národného bowlingového centra v Bratislave.

 (ih)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*