Významní výtvarníci Kráľovci
v bratislavskej Penati Gallery

BRATISLAVA/ADMIN – Výstava obrazov výtvarníkov, otca a syna Fera a Pavla Kráľa, prezentuje komornú kolekciu maľby umelcov v rodinnom, generačnom i dobovom kontexte. Dokumentuje ich autorský maliarsky program a profil, kvalita, podoba i filozofia figurálnej tvorby, krajiny i zátišia v ich zrelom, ukončenom i otvorenom maliarskom diele. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutočnila 12. januára za prítomnosti významných hostí. Kurátorom výstavy je PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. Výstava potrvá do 20. marca 2023.

Priestor v Penati Gallery

Priestor v Penati Gallery

Erupcie sopečné/ Deti protekčné – presne takto vnímam deti úspešných rodičov… Mnohí musia rozbíjať “stereotypy predstáv” o tom, ako nesú pred sebou ochranný štít mena svojich matiek a otcov, aby si úspešne vykračovali za svetskou slávou. Mnohé ich deti rezignovali, no tie iné boli presne také, ako uvádzam v názve k tejto výstave, ktorou otvárame rok 2023 v našej Penati Gallery. Nie náhodou! Po úspešnej výstave “Augustínovci v auguste” predstavujeme teraz výstavu “Kráľovci v Penati Gallery”. Patria k tým, ktorí, predierajúc sa z útrob úspešného, tvorivého jadra rodiča, ožarujú výbuchmi svojho “genetického kódu”, prerážajúc prečasto nežičlivé prostredie, rozhodnutí pokračovať v odkaze rodiča a prispieť svojimi dielami k farebnejšiemu životu našich všedných dní, tí ďalší vo vedeckých i lekárskych povolaniach zachraňovať životy a posúvať naše poznanie… Preto, KRÁĽOVCI, v dôstojných priestoroch nášho Penati clubu, – uviedol na vernisáži herec a zároveň zakladateľ Penati Gallery Ivan Matulík.

Fero Kráľ Veľkonočná elégia | 80x80| r.1992

Fero Kráľ Veľkonočná elégia | 80 x 80 | r. 1992

Známy výtvarný umelec Fero Kráľ sa narodil v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1939 – 43 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (prof. J. Mudroch, M. Benka, M. Schurmann, J. Kostka) a na prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity. V období 1945 – 2005 žil a tvoril v Žiline, od roku 2005 v Stupave.

Fero Kráľ Sv. Michal Archanjel | 27,5 x 27,5 | r.1983

Fero Kráľ, Sv. Michal Archanjel | 27,5 x 27,5 | r. 1983

Vo svojej tvorbe sa majster Fero Kráľ zameriaval na maľbu, grafiku, kresbu, art-protis a tiež vytvoril viaceré monumentálne realizácie, najmä vitráže a mozaiky. Diela tohto významného umelca boli odprezentované na zhruba 150 autorských výstavách na Slovensku i v zahraničí (Brno, Praha, Varšava, Berlín, Paríž, Káhira, Miláno, Benátky, Rím, Florencia, Mníchov, Cleveland, Miškolc, Šalgotarján…). Okrem toho sa zhostil stovky výstav slovenského a československého umenia (SR, ČR, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Nemecko, Egypt, Kanada, Rusko, Ukrajina, Bulharsko, Nórsko, Gruzínsko, Mexiko, India, Japonsko, Taliansko, Brazília…). Tvorba umelca Fera Kráľa je zastúpená v zbierkach na Slovensku i v zahraničí.

Fero Kráľ Fabrika na ilúzie | 28 x 28 | r.1984

Fero Kráľ, Fabrika na ilúzie | 28 x 28 | r. 1984

Popri voľnej výtvarnej tvorbe dlhoročne pracoval v oblasti amatérskeho výtvarníctva, lektorstva, odborných porôt a komisií, publicistiky a výtvarného života. V ťažiskovej komornej maľbe realizoval portréty, figurálne kompozície, krajinárske a prírodné motívy, sakrálne inšpirácie i abstraktné symbolické a magické obrazy – posolstvá, podobenstvá, ikony a znakovú maľbu. Do svojej tvorby vtláčal farebné signály jasných farieb. Harmonické skladby. V autorových dielach badať lyrickú baladičnosť i pôsobivú mágiu a mystiku maliarskej reči…

Viac o jeho živote, diele i umeleckých súputníkoch jeho doby a priateľoch (M. Bazovský, J. Alexy, V. Hložník, M. Medvecká, A. Mlynarčík, …) napísal jeho syn, akademický maliar Pavol Kráľ v publikácii s názvom: Fero Kráľ 1919-2008.

Významný akademický maliar Pavol Kráľ študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odd. voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, u profesora O. Dubaya (1973 – 79). V tvorbe sa zameriaval na maľbu, kresbu, grafiku, grafický design, kamennú mozaiku, realizácie v architektúre a performance.

Svoje diela prezentoval Pavol Kráľ na desiatkach autorských a stovkách kolektívnych výstav (SK, Rakúsko, ČR, Poľsko, Tunis, Čile, Mexiko, Slovinsko, Čína, Belgicko, Bulharsko, Andorra, Portugalsko, Rumunsko, Francúzsko). Zúčastňoval sa aj na sympóziách a workshopoch (SK, Poľsko, Rakúsko, Tunis, Slovinsko, Andorra) a jeho tvorba je zastúpená v zbierkach na Slovensku i v zahraničí. V maľbe preferuje dynamické, farebné kompozície inšpirované živlami prírody a slovenskej krajiny, nadchýna sa jej vitalitou, energiou i krásou. Na výstave prezentuje aj Kamenné metamorfózy – mozaiky z Liptova a unikátne „objekty“ – tri podpísané fľaše vína zo série 20 originálov z medzinárodného sympózia v Slovinsku.

Pavol Kráľ Kamenné metamorfózy Liptova - nedeľa | 40 x 50| 1991

Pavol Kráľ, Kamenné metamorfózy Liptova – nedeľa | 40 x 50 | r. 1991

Od roku 2008 zastáva významné funkcie v medzinárodných organizáciách umelcov: v celosvetovej organizácii umelcov IAA/AIAP koordinátor pre Európu a Severnú Ameriku a viceprezident, prezident IAA Europe, viceprezident a člen Rady riaditeľov Európskej koalície pre kultúrnu diverzitu (ECCD), v Paríži – ako vôbec prvý zástupca Slovenska – zvolený za člena Medzivládneho výboru UNESCO pre kultúrnu diverzitu, expert pri projekte EÚ a ESF v Lotyšsku atď. Pripravoval mnohé medzinárodné konferencie. Výtvarníka Pavla Kráľa pozývajú na odborné podujatia v Európe, Ázii, Afrike, Severnej, Strednej i Južnej Amerike, neraz vystupuje na nich v pozícii rečníka.

Pavol Kráľ Hommageá Matsuo BASHO Kareda ny | 87 x 121| 2007

Pavol Kráľ: Hommage á Matsuo BASHO: Kare eda ni | 87 x 121 | r. 2007

Pavol Kráľ Close your eyes and I Kiss You | 100 x 80| 2016

Pavol Kráľ, Close your eyes and I kiss you | 100 x 80 | r. 2016

Pavol Kráľ je dlhoročný predseda Slovenskej výtvarnej únie a Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, člen Rady vlády pre kultúru a podpredseda Výboru pre prípravu stratégie kultúry, člen Vedeckej a umeleckej rady VŠMU, Rady pre kultúru, vedu a vzdelávanie KBS a iných poradných orgánov. Ako rešpektovaný zástupca umelcov dlhodobo iniciuje zmeny v legislatíve pre oblasť kultúry, pripravuje analýzy a návrhy, – skonštatoval o autorovi diel na vernisáži PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

Akad. maliar Pavol Kráľ je členom a predsedom medzinárodných porôt, aktívnym rečníkom i publicistom. Viacerí výtvarníci ho poznajú aj ako autora jedinečnej publikácie Čierne ovce umenia?, o ktorej sme písali na našej stránke https://egoodwill.sk/kultura/na-konferencii-sa-diskutovalo-ako-dalej-s-kulturou/.

(Zdroj: Daniela Kráľová; Foto: Archív autora; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*