Na konferencii sa diskutovalo ako ďalej s kultúrou

BRATISLAVA/ADMIN – Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu uskutočnila 20. februára tlačovú konferenciu v Galérii Umelka v Bratislave pod názvom Ako ďalej s kultúrou. K tlačovej konferencii sa zámerne vraciame až teraz, keď nastúpi nová vláda, ktorá by mala vypočuť vážne problémy týkajúce sa diskriminácii umelcov v celej našej kultúre.

Aj keď chápeme, že problémov v kultúre i v spoločnosti nie je málo a vyriešiť  všetky naraz nie je možné, nevieme si vysvetliť nečinnosť kompetentných inštitúcií pri riešení problémov, pri ktorých:

– dochádza k reálnej diskriminácii umelcov,

– už 15-ty rok žiadame a navrhujeme riešenie, ktoré je takmer na dosah,

– existujú zásadné rozhodnutia MK SR resp. Vlády SR,

– riešenie ani nevyžaduje finančné prostriedky z verejných zdrojov.

– niekoľkoročná nečinnosť znehodnocuje a spochybňuje i to, čo sa už dosiahlo.

Nákup umeleckých diel nie je oprávnenou položkou na zníženie daňového základu. Z pohľadu daňových zákonov je možné uplatniť si na zníženie daňového základu iba výdavky na nákup reprodukcií umeleckých diel.

Ako uviedol v rozprave akad. maliar Pavol Kráľ, umenie patrí medzi 4 najhoršie platené odvetvia. Priemerný príjem v umení je iba 652 Eur.

„Podceňovanie významu kultúry a z toho vyplývajúce neriešenie jej problémov má hlbšie korene. Chceme zdôrazniť, že samotná komunikácia s odbornou verejnosťou je prvým krokom, ale nestačí, ak na ňu nenadväzujú racionálne riešenia v praxi,“ uviedol akad. maliar Pavol Kráľ, predseda Grémia SKKD.


SKKD je spoluzakladajúcim členom medzinárodných organizácií International Federation of Coalition for Cultural Diverzity (IFCCD) a European Coalition for Cultural Diversity (ECCD), založených s cieľom pomôcť presadzovať uplatňovanie Dohovoru UNESCO o podpore a ochrane rôznorodostí kultúrnych vyjadrení z roku 2005. Dohovor ratifikovalo okolo 150 štátov vrátane Slovenska. SKKD má dlhodobo zastúpenie vo vedení ECCD a IFCCD.

Sme zapojení aj do aktivít ďalších medzinárodných organizácií – Culture Action Europe, ktorá presadzuje zvýšenie rozpočtu pre umenie a kultúru v Európe, International Association of Art Europe (Artists Remuneration Right, Mobility of Artists, Status of the Artist), IAA/AIAP (Freedom of Expression) atď.

Viac na: www.svu.sk 

(Zdroj: PK; Foto: Andrea Křístek Kozárová; Pripravila: red.)

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Výtvarníci Kráľovci v bratislavskej Penati Gallery | Egoodwill.sk

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*