Dielo Vatikán z cyklu Podoby viery nájdete v Piešťanoch

Piešťany, Admin – Pozývame vás do Piešťan, na pokračovanie projektu UMENIE DUCHA – Návrat súčasného umenia do chrámu v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici, kde si môžete pozrieť dielo pod názvom Vatikán – z cyklu Podoby viery, (2004), Fotografia, 70 x 50 cm od fotografa Matúša Zajaca.

Dielo M_Zajac zm

„Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.” (Jn 1, 51)

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista si sprítomňujeme každý rok počas najväčšieho kresťanského sviatku, ktorým je Veľká noc. My dnes už vieme, že Ježišove poslanie sa naplnilo práve jeho ukrižovaním a zmŕtvychvstaním, no sme pozvaní, aby sme tieto udalosti prežívali vždy nanovo. Keď sa pokúsime vžiť do situácie Ježišových učeníkov, možno nám to pomôže predstaviť si, v akom zmätku sa pravdepodobne ocitli. Udalosti Veľkej noci boli pre nich ozajstnou skúškou viery v toho, ktorého dôverne poznali a oddane nasledovali.
Na Bielu sobotu kresťania bdejú a meditujú pri Kristovom hrobe, očakávajúc jeho vzkriesenie. Počas veľkonočnej meditácie si môžeme spolu s učeníkmi nanovo položiť otázku, ako by sme reagovali na slová Márie Magdalény, ktorá učeníkom ako prvá oznámila: „Videla som Pána” (Jn 20, 18). Alebo ako by sme konali na mieste Tomáša, ktorý – keďže nebol s ostatnými učeníkmi, keď sa im zjavil vzkriesený Ježiš –, povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím” (Jn 20, 25). Ako by sme dnes my reagovali pri osobnom stretnutí s Kristom, ktorý práve vstal z mŕtvych? Pochybnosti a neistota, ktoré učeníkov sprevádzali, nie sú neznáme ani nám – dnešným Ježišovým nasledovníkom. Môžeme ich však prijať ako šancu, vďaka ktorej môže naša viera rásť a smerovať k väčšej autentickosti, pravdivosti a hĺbke.
Vzkriesený Kristus sa vo výtvarnom umení zobrazoval ako víťaz, so zástavou vzkriesenia s červeným krížom. Fotografia Matúša Zajaca však nie je ikonografickým, ale skôr symbolickým zobrazením. Je to dokumentárna fotografia zachytávajúca pútnikov na audiencii u pápeža Benedikta XVI. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Pohľad hore symbolicky smeruje aj náš zrak do neba, kam Ježiš štyridsať dní po zmŕtvychvstaní vystupuje. Ako hovorí v Jánovom evanjeliu: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.” (Jn 1, 51). Pohľad do neba bol v ťažkých chvíľach povzbudením aj pre mnohých svätých. Napríklad pre bl. sestru Zdenku Schelingovú bol znamením nádeje: „Za mrakmi je moje milované slnko.“
František Mikloško sa v rovnomennej publikácii vyjadril o fotografickom cykle Podoby viery, v rámci ktorého autor mapoval prejavy viery v rôznych častiach sveta, takto: „Matúš Zajac, vedený svojou intuíciou, nám sprostredkúva neuchopiteľné slovo bázeň v najrozličnejších podobách. … Ak je vnútornou líniou týchto fotografií bázeň, v ňom sa završujú aj otvárajú do budúcnosti. V prorokovi Jeremiášovi sa píše: »Uzavriem s nimi večnú zmluvu, ktorou im neprestanem robiť dobro; vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodklonili.« (Jr 32, 40). Matúš Zajac laicky zachytáva to, o čom hovorí spomínaný prorok.“

—————————————————————————————————————————
Fotograf M. ZajacMatúš Zajac (*1971, Bratislava) študoval fotografiu na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ľubo Stacho). Venuje sa dokumentárnej a portrétnej fotografii. Sledované témy zaznamenávané v rôznych častiach sveta rozvíja v cykloch, ktoré majú charakter sociálnych sond do stavu spoločnosti. Ako fotograf pracuje pre časopis .týždeň. Pedagogicky pôsobí na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je nositeľom viacerých ocenení zo súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo. Vystavuje doma i v zahraničí, v roku 2011 mu vyšla monografická publikácia Podoby viery.

(Zdroj: Leopold Slaninka, riaditeľ Jezuitského pastoračného centra; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*