Podniková mobilita v oblasti fleet managementu na mieru

Bratislava, Admin – Podniková mobilita sa stala kľúčovou vo všetkých oblastiach podnikania. Napreduje nielen v produktoch, ktoré umožňujú outsourcovať niektoré alebo všetky činnosti súvisiace so správou fleetu, ale aj v oblasti online platforiem, vďaka ktorým môže vodič, fleet manager alebo majiteľ firmy jednoducho získať údaje o celom fleete na jednom mieste. Medzi najbežnejšie formy, ktoré využívajú slovenskí podnikatelia v oblasti podnikovej mobility, patria operatívny lízing a prenájmy vozidiel. Spoločnosť Arval Slovakia, ktorá je svetovým lídrom na poli podnikovej mobility a zabezpečuje obe jej najpoužívanejšie formy, prichádza s novinkou, ktorá reaguje na potreby klientov v oblasti fleet managementu.

Služba Arval Outsourcing Solutions zabezpečuje komplexnú starostlivosť o správu vozového parku v súlade s internými pravidlami klientami o používaní firemných vozidiel, tzv. Car Policy, ktorú vedia špecialisti Arval Slovakia, v prípade ak absentuje, aj vytvoriť. Viac na www.arval.sk .

Operatívny lízing s nadstavbou
Dopyt trhu je neúprosný a poskytovatelia firemnej mobility reagujú. Služby operatívneho lízingu sa rozširujú a dnes už môžu nielen veľké a stredné spoločnosti, ale aj malí podnikatelia outsourcovať služby spojené s týmto druhom financovania vozidiel. V pevne stanovených mesačných platbách je zahrnutý prenájom vozidla, tiež servisné prehliadky, diaľničné známky, výber a výmena pneumatík či operatívna komunikácia s vodičmi. Dokonca ste odbremenení aj od riešenia poistných udalostí a nepríjemných situácií na ceste. Novinkou a pomyselnou nadstavbou k operatívnemu lízingu je služba Arval Outsourcing Solutions. Nielenže experti Arval Slovakia prispôsobia klientovi operatívny lízing na mieru, ale zosúladia ho aj s internými pravidlami firmy o používaní vozového parku. Navyše, pokiaľ zatiaľ so spomínanou internou Car Policy nedisponujete, Arval Slovakia vám ju vytvorí. „Naši špecialisti si Car Policy klienta preštudujú a nastavia ju v systémoch tak, aby nás klient nemusel upozorňovať na obmedzenia vyplývajúce z tejto procedúry. Preberáme teda na seba všetky požiadavky, ktoré z nej vyplývajú pre vodičov. Často sa tiež stáva, že klient Car Policy buď vôbec nemá, alebo je potrebné ju zrevidovať. Naši špecialisti pomôžu klientovi zostaviť Car Policy na mieru a budeme podľa nej postupovať pri plnení požiadaviek jeho vodičov,“ vysvetľuje Tomáš Kuzma, Product Manager spoločnosti Arval Slovakia.

Arval Outsourcing Solutions rozhodne uľahčí podnikanie každej spoločnosti, ktorá vlastní vozový park. Klientom v značnej miere odbudne administratíva a činnosti, ktoré sú pre prevádzku vozového parku nevyhnutné, a môžu sa tak všetky zdroje sústrediť na svoje podnikanie. „Doterajšie skúsenosti s novinkou Arval Outsourcing Solutions potvrdzujú naše očakávania. Je veľmi zaujímavou nielen pre menšiu či stredne veľkú firemnú klientelu, ale aj pre klientov, ktorí disponujú vozovým parkom s viac než stovkou vozidiel,“ dopĺňa Tomáš Kuzma.

Prenájom vozidiel je dnes už flexibilnou záležitosťou
Každé podnikanie je iné a nie vždy firma potrebuje využívať flotilu celoročne, napríklad pri sezónnom obchode alebo realizovaní projektov len na určitú dobu. Prípadne ste práve začali podnikať a ešte neviete presne odhadnúť, ako často budete vy alebo vaši zamestnanci firemné vozidlá využívať. Tieto spoločnosti využívajú prenájmy vozidiel, ktoré sú už v súčasnosti pokryté výhodami ako pri operatívnom lízingu a plne sa prispôsobia klientovi aj na krátke obdobie. Takým je aj služba Arval Mid-Term Rental, pri ktorej si môžete vozidlo prenajať krátkodobo na 1 až 24 mesiacov a zároveň bez starostí využívať kompletný servis, zabezpečenie a výmenu pneumatík, cestnú asistenciu, palivovú kartu či poistenie. Rozdiel oproti operatívnemu lízingu je ten, že auto máte k dispozícii v nasledujúci deň po podpise rámcovej zmluvy. Pri Arval Mid-Term Rental si klient nevolí konkrétny automobil, iba jeho triedu. Naopak, pri operatívnom lízingu si klient nakonfiguruje vozidlo podľa svojich požiadaviek a následne je dodané spravidla do 3 mesiacov. Pri Arval Mid-Term Rental nie je tiež problémom ani to, ak vozidlo vrátite skôr alebo naopak, službu si predĺžite. Tento druh prenájmu sa výborne osvedčil aj pri tzv. poolových vozidlách či v období čakania klienta na dodanie auta cez operatívny lízing.

(Zdroj: Lucia Pekaríková, KOMUNIKA; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*