Uvažujete nad nadrozmernou prepravou? Týmto náležitostiam sa nevyhnete

BRATISLAVA/ADMIN – Nadrozmerná preprava vám ponúka možnosť prepraviť tovar, ktorý by za bežných okolností nebolo možné premiestniť. Najčastejšie ju využívajú firmy na prepravu stavebného materiálu, pracovných strojov alebo dielov. Uvažujete nad ňou aj vy? V tomto článku sa pozrieme na náležitosti nadrozmernej prepravy v cestnej, leteckej a lodnej preprave. Dozviete sa aj to, aká preprava je cenovo najvýhodnejšia.

Čo je nadrozmerný tovar?

V logistickom slovníku je nadrozmerný tovar definovaný ako náklad, ktorý prekračuje zákonné limity týkajúce sa veľkosti alebo hmotnosti tovaru. Existujú presne stanovené rozmery pre všetky vozidlá v cestnej, leteckej a vodnej preprave.

Ak minimálne jedna strana prekročí legislatívou stanovené rozmery (dĺžka 16,5 m, šírka 2,55 m a výška 4,05 m), z klasickej prepravy sa stáva nadrozmerná. S tým sa spája oveľa viac vybavovaní ako pri klasickej preprave.

Delenie nadrozmerného tovaru

Nadrozmerný tovar sa delí na: abnormálny náklad a break-bulk. Abnormálny náklad sa prepravuje vcelku, pretože ho nie je možné rozdeliť na viacero kusov, ktoré by sa dali prepraviť bez prekročenia limitov. Ide napríklad o postavené domy, turbíny, vrtule a podobne.

Break-bulk je tovar, ktorý nemôže byť naložený do oceánskeho kontajnera alebo je príliš veľký pre leteckú prepravu. Patria sem kotúče, oceľové nosníky, konštrukčná oceľ, stavebné zariadenia a vozidlá.

Medzinárodná preprava

Každá krajina má svoje požiadavky iné. Všade je však potrebné nadrozmernú prepravu predom ohlásiť. Po zaplatení povolenia získate presný dátum, čas a trasu prepravy. Vďaka tomu môže vozidlo s nadrozmerným tovarom legálne a bezpečne jazdiť.

Pri zasielaní nadrozmerného tovaru je výber trasy kľúčový. Nie všetky cesty, tunely, mosty sú stavané na nadrozmerný náklad. Okrem toho na vás čakajú výzvy v podobe starostlivé plánovanie a koordináciu.

Len tak dokážete zabezpečiť, že náklad bude naložený, prepravený a vyložený v cieľovom bode. Niektoré položky môžu vyžadovať aj špeciálnu manipuláciu a vybavenie, ako sú žeriavy, vysokozdvižné vozíky a valníky.

Nadrozmerná preprava je najviac náchylná na meškanie. Odosielatelia musia vymýšľať pohotovostné plány, aby sa pripravili na nepredvídané udalosti. Preto je dobré mať vybavené poistenie, o ktorom si povieme nižšie v článku.

Vozidlá určené na nadrozmernú prepravu

Vozidlá určené pre nadrozmernú prepravu sa musia pohybovať len po naplánovanej časti cesty, diaľnice alebo inej dopravnej infraštruktúry. Väčšina vozidiel je skonštruovaná tak, aby naložený tovar nepresahoval najväčšie prípustné rozmery.

Nadrozmerným vozidlom sa stáva vozidlo, ktoré po naložení presahuje aspoň jeden z najväčších prípustných rozmerov či hmotností. Každá preprava, kde vozidlo presahuje rozmery alebo hmotnosti si vyžaduje špeciálnu pozornosť a starostlivosť.

Z toho vyplýva, že na nadrozmerné prepravy môžu byť použité akékoľvek vozidlá, pričom treba dbať na fakt, že vozidlo musí byť technicky spôsobilé na bezpečné vykonanie prepravy konkrétneho tovaru.

Na každú prepravu nadrozmerného nákladu vplýva celý rad okolností:

  • Povaha tovaru
  • Rozmery
  • Umiestnenie ťažiska tovaru
  • Možnosť uchytenia tovaru na vozidle
  • Nutnosť použitia vhodnej prepravnej konštrukcie
  • Prepravná relácia
  • Technický stav verejných komunikácií
  • Priestor a prekážky na ceste ako aj v areáli miesta nakládky a vykládky
  • Špeciálne požiadavky od výrobcu na prepravnú konštrukciu

Poistenie prepravy

Po naplánovaní trasy a zisku povolení je načase zvážiť poistenie prepravy. Vzhľadom na veľkosť a hmotnosť nákladu existuje väčšie riziko poškodenia nákladu a príslušného zariadenia. Okrem toho sa musí dbať aj na možnosť nehôd a zranení personálu.

Musíte mať jasnú dohodu o zodpovednosti s vaším odosielateľom, prepravcom a ďalšími stranami zapojenými do prepravy. Výborný spôsob, ako na to je, že si určíte, kto je zodpovedný za náklad v jednotlivej fáze prepravy.

Nadrozmerná letecká preprava

Ak sa rozhodnete posielať nadrozmerný tovar lietadlom, prepravná spoločnosť  musí posúdiť veľkosť, hmotnosť a rozmery nákladu. Hodnotia sa aj požiadavky na nakládku a vykládku, ako aj prípadné povolenia. Akonáhle tovar prejde schválením, nasleduje výber lietadla.

Vhodné lietadlo sa vyberie na základe charakteristík nákladu a trasy. Nadrozmerný náklad je možné prepravovať pomocou špecializovaných nákladných lietadiel, ktoré majú veľké nákladné priestory a upravené možnosti nakladania.

Nadrozmerný náklad vyžaduje špeciálne vybavenie a postupy na nakladanie a vykladanie. Na tento proces sa používajú žeriavy, vysokozdvižné vozíky alebo špecializované pozemné podporné zariadenia na starostlivé umiestnenie nákladu.

Keď je náklad naložený, musí byť bezpečne pripevnený vo vnútri lietadla, aby sa zabránilo pohybu počas letu. Letová posádka berie do úvahy hmotnosť a vyváženie nákladu, aby zabezpečila správny výkon a stabilitu lietadla.

Nadrozmerná cestná preprava

Rovnako ako pri leteckej preprave, aj pri cestnej logistická spoločnosť hodnotí tovar. Po jeho schválení nasleduje plánovanie a prieskum trasy. Dopravný tím naplánuje optimálnu trasu. Do toho spadajú podmienky na ceste, infraštruktúra, mosty a vzdialenosti.

Nadrozmerná cestná doprava si vyžaduje povolenia a dodržiavanie predpisov stanovených miestnymi úradmi. Patria sem špeciálne povolenia pre nadrozmerné náklady, povolenia pre konkrétne trasy a povolenia na prekročenie hraníc.

Náklad sa nakladá na špecializovaný príves alebo plošinu pomocou žeriavov, vysokozdvižných vozíkov alebo iných zariadení. Potom sa tovar pripevní k prívesu pomocou reťazí alebo popruhov, aby sa zabránilo pohybu alebo poškodeniu počas prepravy.

Najväčší rozdiel medzi prepravami je v tom, že cestná potrebuje sprievodné vozidlá. Tie majú za úlohu riešiť problémy, ktoré môžu nastať priamo počas prepravy. Okrem iného môžu riadiť a usmerňovať premávku, ak to bude potrebné pre zaistenie bezpečnej prepravy.

Nadrozmerná lodná preprava

Ani tento druh prepravy nie je výnimka pri hodnotení tovaru. Po jeho schválení nasleduje výber vhodného plavidla. Najčastejšie sa používajú ťažké alebo poloponorné plavidlá, pretože majú kapacitu a vybavenie na manipuláciu s veľkým nákladom.

Nakládka a vykládka prebieha v prístavoch pomocou špecializovaného vybavenia, ako sú žeriavy, portály alebo vysokovýkonné zdvíhadlá. Náklad je starostlivo umiestnený a zaistený na plavidle, aby sa zabezpečila stabilita a minimalizovalo sa riziko pohybu počas prepravy.

Správne uloženie nákladu si zakladá na optimálnom uložení a využití priestoru. Náklad sa upevní pomocou reťazí alebo drôtov. Počas celej prepravy posádka monitoruje stav tovaru na lodi a v prípade potreby reaguje na danú situáciu.

Najvýhodnejšia preprava

Ak hľadáte najlepšiu prepravu z hľadiska ceny ale aj povolení, odporúčame lodnú prepravu. Námorná doprava je najlepší spôsob prepravy nadrozmerného nákladu, vďaka veľkej prepravnej kapacity námorných plavidiel.

Nadrozmerný náklad je možné umiestniť do prepravných kontajnerov, ktoré sa dodávajú v rôznych veľkostiach. Najmenší kontajner meria 20 stôp a najväčší 40 stôp. Váš tovar bude na jednom plavidle s množstvo ďalších zásielok, vďaka čomu sa cena prepravy zníži.

Záver

Nadrozmerná preprava je dostupnejšia, ako kedykoľvek predtým. S novými technológiami, konkurenčnou cenou a kvalitnou optimalizáciou trás je možné prepravu vykonávať bez problémov. Ak sa už nejaké naskytnú, prepravný tím je pripravený pohotovo reagovať.

(Zdroj: WP-K&N; Foto: Pexels.com)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*