Záujem o dentálnu hygienu u nás rastie

Admin, 06.10.2012 - Starostlivosť o chrup sa na Slovensku zlepšuje – raz ročne sa k stomatológovi vyberie 90 % z nás.  Podľa odborníkov však zanedbávame používanie dentálnych pomôcok, ktoré by mali byť prirodzenou súčasťou čistenia zubov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu,

ktorý sa v rámci projektu „Orbit – Zdravý úsmev pre každého“ realizoval na Slovensku a v Českej republike.

V ČR a na Slovensku sa v mesiacoch máj-jún 2012 uskutočnil už druhý ročník vzdelávacieho projektu „Orbit – Zdravý úsmev pre každého“, ktorý organizuje Orbit Klub v spolupráci s asociáciami dentálnych hygieničiek z oboch krajín a spoločnosťou Nechci kazy. V 12 českých a 12 slovenských mestách sa tak mohlo viac ako 70 000 ľudí dozvedieť, že dentálna hygiena nie je len o zubnej paste a kefke.

V jednotlivých mestách bolo možné získať informácie týkajúce sa správnej ústnej hygieny, pozrieť sa na edukatívne video, získať vzorky žuvačiek bez cukru Orbit alebo sa zúčastniť bezplatnej konzultácie s dentálnou hygieničkou. Projekt sa stretol s pozitívnou odozvou  – návštevy v kamióne s dvoma plne vybavenými zubnými ordináciami a rady odborného personálu využilo viac ako 3 300 návštevníkov v ČR a 3 200 v SR.
Ako sme na tom s dentálnou hygienou?
Podľa prieskumu  absolvuje návštevu stomatológa aspoň raz ročne až  90 % oslovených Slovákov, kým v  ČR počet dosahuje 68 %.  Rovnako sme podľa tohto prieskumu zodpovednejší aj pri návšteve dentálnej hygieničky. Aspoň raz ročne sa k nej vyberie až  45 % odpovedajúcich Slovákov, zatiaľ čo u našich západných susedov je to len 28 %. Pri dĺžke čistenia chrupu sa odpovede Čechov a Slovákov zhodujú – 5 minút a dlhšie si denne čistí chrup vyše 75 % respondentov z oboch krajín. Po žuvačke bez cukru ako najbežnejšie používanom  doplnku dentálnej hygieny siahne 50 % slovenských respondentov a rovnaké percento respondentov z Čiech.

Pomerne povzbudivé výsledky na Slovensku, najmä pokiaľ ide o návštevu stomatológa, súvisia podľa názoru odborníkov s odlišnou legislatívnou úpravou. Slovenský pacient, ktorý neabsolvuje aspoň raz ročne preventívnu stomatologickú prehliadku (u detí sa odporúča 2 razy ročne), si na rozdiel od českého musí hradiť ošetrenie chrupu v plnej výške.

Dôležitou súčasťou prevencie sú aj návštevy dentálnej hygieničky. Hoci má návšteva dentálnych hygieničiek u nás vzrastajúcu tendenciu, ešte stále nie je bežnou súčasťou orálneho zdravia.

„Výsledky prieskumu sú pozitívne a nás odborníkov naozaj tešia,“ hovorí PhDr. Viera Panáková, hlavná odborníčka pre dentálnu hygienu na Slovensku. „Aj keď časť populácie absolvuje návštevu u dentálnej hygieničky pravidelne a záujem o ňu postupne vzrastá, je potrebné naďalej edukovať a motivovať ľudí, aby k prevencii pristupovali zodpovedne. V západných krajinách je návšteva dentálnej hygieničky úplne prirodzenou súčasťou starostlivosti o orálne zdravie. Som presvedčená, že vďaka neustálemu vzdelávaniu aj projektom ako Orbit – Zdravý úsmev pre každého bude pre ďalšie generácie rovnako samozrejmá ako pravidelné čistenie zubov,“ dodáva Viera Panáková.

Zubára navštevujeme, dentálne  pomôcky nevyužívame dostatočne

Návšteva stomatológa zaznamenala oproti roku 2011 nárast o takmer tretinu. Podľa prieskumu v roku 2012 takúto návštevu absolvuje takmer 90,4 % slovenských respondentov. „Je to skvelé číslo, ideálne by však bolo, keby takéto percento návštev stomatológa dosiahli celoplošne všetci obyvatelia Slovenska,“ hovorí Viera Panáková.

V čom je naša starostlivosť o chrup stále nedostatočná, je používanie dentálnych pomôcok. Slováci si podľa prieskumu najviac obľúbili žuvačky bez cukru a ústnu vodu, ktoré sú súčasťou ústnej hygieny u takmer polovice respondentov, ústnu vodu používa aj takmer 44 % odpovedajúcich v ČR. Horšie dopadli pomôcky na čistenie medzizubných priestorov. Medzizubné kefky či dentálnu niť používa približne tretina Slovákov aj Čechov, dentálne špáradlá  menej ako 10 % respondentov z oboch krajín.

Hlavné rady odborníkov, ktoré nám pomôžu získať zdravý úsmev

1) Pravidelne navštevujte svojho stomatológa a dentálnu hygieničku
2) Čistite si pravidelne zuby správnou technikou a pomôckami, ktoré     vám lekár či hygienička odporučí
3) Používajte pomôcky pre medzizubnú hygienu
4) Žujte žuvačku bez cukru po každom jedle a pití
5) Obmedzte konzumáciu cukrov
6) Používajte fluoridové preparáty – pasty, gély, ústne vody

A nezabudnite: „Čistý zub nemôže ochorieť!“

(pl)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*