Zaostrite na nohy a nechajte sa vyšetriť

Bratislava, Admin – Chronické ochorenie žíl je vážnym zdravotným, estetickým a ekonomickým problémom, ktorým trpí takmer 80 % Slovákov. Pri jeho vzniku zohráva svoju úlohu dedičnosť, avšak veľký význam majú tiež „zdedené“ zlozvyky v rodine, ako aj nesprávny životný štýl. Návštevu lekára netreba zbytočne odkladať. Prevencia a včasná liečba výrazne pomáhajú eliminovať ochorenie a spomaliť jeho vývoj.

Pacientky matka Evka a dcera Natalia

Príznaky CHŽO

·       pocit ťažkých nôh
·       pocit napätia a opúchania nôh, horúcich či páliacich nôh alebo naopak chladu
·       kŕče v lýtkach
·       zvýšené potenie nôh
·       bolesti nôh
·       rozšírenie sieťových žíl metličky (teleangiektázie) alebo rozšírené drobné koncové žily
·       kŕčové žily (varixy)
·       viditeľné opuchy končatín
·       zmeny na koži, prípadné sfarbenie, ťažko sa hojace rany
·       vred predkolenia žilového pôvodu.

Najčastejšie symptómy CHŽO

·       pocit ťažkých nôh  u 75 % pacientov
·       bolesť nôh – 67 % pacientov
·       pocit opuchnutých nôh – 55 % pacientov
·       nočné kŕče v nohách – 43 % pacientov

angiologička prof. MUDr. Viera Štvrtinová Čo je chronické žilové ochorenie (CHŽO)

Chronické žilové ochorenie je zápalové ochorenie žíl, ktoré sa bez správnej liečby zhoršuje a postupuje do vyšších závažných štádií. Prvé štádiá ochorenia, ktoré sa objavujú asi u 20 % Slovákov, sú síce navonok neviditeľné, avšak sprevádzané rôznorodými znakmi ako sú pocit ťažkých nôh, bolesti, svrbenie kože, opuchy či kŕče. „I napriek tomu, že príznaky chronického žilového ochorenia sa lekári snažia dostať do povedomia verejnosti, potvrdilo sa, že až 82 % ľudí tieto príznaky ignoruje, podceňuje a považuje ich za normálne,“ hovorí angiologička prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. V poslednom období dokonca rastie počet mladých ľudí so žilovými problémami.

Na rozdiel od mužov, ktorí výrazne zanedbávajú aj zjavnejšie príznaky a vyššie štádiá CHŽO (60 % všetkých Slovákov), ženy spozornejú, keď sa im na nohách začnú objavovať sieťové žily (metličky) a rozšírené drobné koncové žily. Žiaľ, trápi ich viac estetický problém, ktorý „liečia“ výživovými doplnkami či mastičkami. Takáto nesprávna liečba progreduje do výskytu kŕčových žíl, vedie k zmenám sfarbenia kože. Neodborná liečba môže spôsobiť závažné poškodenie kože a podkožného tkaniva dolnej končatiny a môže vyústiť do vzniku otvoreného vredu predkolenia.

Dedičstvo vs. zlé návyky

Pri vzniku ochorenia zohráva svoju úlohu dedičnosť, a to významnejšie zo strany matky, kde je pravdepodobnosť až 65 %, že dieťa môže získať CHŽO. Dedičnosť zo strany otca je výrazne nižšia, necelých 14 %. V prípade CHŽO u oboch rodičov je predpoklad zdedenia ochorenia až 80 %.

„Avšak veľký význam majú najmä zaužívané zlozvyky doma, v rodine. Hovoríme o „dedení“ zlých spôsobov života, ako sú nesprávna životospráva, málo pohybu, sedavý spôsob života, nevyhovujúca strava, vedúca k zápche,“ spresňuje príčiny CHŽO angiologička prof. MUDr. Štvrtinová a dodáva: „Zlozvyky, alebo odbornejšie rizikové faktory, sú pravdepodobne dôležitejším faktorom ako dedičnosť, pretože vplývajú nielen na vznik CHŽO, ale predovšetkým na jeho  vývoj do vyšších štádií.“ 

Mudr. Diana Ganajov†

Ovplyvniteľné a neovplyvniteľné rizikové faktory

Čím skôr, tým lepšie. „Neexistuje správny vek alebo obdobie, kedy je vhodné prísť na preventívne či diagnostické vyšetrenie,“ vysvetľuje zodpovedný prístup Slovákov k CHŽO všeobecná lekárka MUDr. Diana Ganajová: „Ak chodí pacient pravidelne na preventívne prehliadky k svojmu praktickému lekárovi, ten vie v rámci nej zhodnotiť celkový stav pacienta, vrátane rodinnej, pracovnej anamnézy a rizikových faktorov. Neraz sa pacienti sami nesťažujú, ale keď lekár položí cielené otázky týkajúce sa príznakov, ktoré môžu signalizovať toto ochorenie, sú prekvapení a odpovedajú kladne. Nasleduje vyšetrenie dolných končatín v stoji a v ľahu pohľadom a pohmatom. V prípade akéhokoľvek štádia CHŽO všeobecný lekár odporučí liečbu a návštevu odborníka, s ktorým spoločne stanovia komplexný a účinný liečebný postup, ako aj odporúčania na zmenu životného štýlu.“

NEOVPLYVNITEĽNÉ FAKTORY CHŽO sú tie, na ktoré nemáme žiadny alebo len minimálny dosah a možnosť eliminácie. Patria k nim dedičná predispozícia, vek, pohlavie, vyššia výška, tehotenstvo alebo prekonaná žilová trombóza.  Zlé návyky a nesprávna životospráva sú OVPLYVNITEĽNÉ FAKTORY CHŽO, ktoré zmeniť vieme a odbúranie ktorých významne pomáha k prevencii, liečbe, ako aj k spomaleniu progresie ochorenia do vyšších štádií. Je preto dôležité vyhýbať sa sedavému spôsobu života, dlhej práci v stoji, nesprávnemu sedeniu, nedostatku pohybu, nedostatku vlákniny, častej zápche, ako aj nadváhe a obezite. Pravidelné dvíhanie ťažkých bremien, tesné oblečenie, časté chodenie v topánkach na vysokých opätkoch, príliš dlhé sedenie počas cestovania  , horúce prostredie, fajčenie a užívanie antikoncepcie alebo hormonálnej liečby sú ďalšie rizikové faktory vplývajúce na zápalové ochorenie žíl, nad ktorými máme moc ich odstrániť a pomôcť tak k lepšiemu zdraviu a kráse našich nôh.

Mudr. Frantisek ¶ernovickž

Liečba a prevencia

Liečba CHŽO musí byť včasná, odborná, komplexná a je celoživotná. V prvom rade je nevyhnutná úprava životosprávy a zlozvykov. Kompresívna liečba pomocou sťahujúcich obväzov a pančúch pomáha v prvých štádiách ochorenia a čiastočne nahrádza nedostatočnosť svalovej pumpy v lýtkach, zrýchľuje prietok krvi, zmierňuje opuchy, pocit únavy a určitý čas obmedzuje rozšírenie kŕčových žíl a zabraňuje tvorbe vredu predkolenia. Veľmi efektívna je medikamentózna protizápalová liečba liekmi na predpis od odborníkov, ktorá je vhodná od skorých štádií a pôsobí súčasne na tri dôležité oblasti chronického žilového ochorenia: na žilový systém, lymfatický systém a mikrocirkuláciu. V prípade, že vzniknú kŕčové žily, je potrebné ich ošetriť chirurgicky. „Aj vďaka včasnej diagnostike a skorej medikamentóznej liečbe klesá počet pacientov v najvyšších štádiách potrebujúcich chirurgický zákrok,“ tvrdí MUDr. František Žernovický, cievny chirurg: „Aj keď je operačný  výkon potrebný, netreba sa obávať a odkladať ho zbytočne na neskôr. Dnes v 95 % prípadov vieme chirurgiu varixov riešiť bezbolestne, jednodňovou chirurgiou, bez rezu a celkovej anestézy. Pacient je po výkone mobilný, odchádza domov a na druhý deň môže ísť do práce.“

Veľká skrytá žila je vzácny biologický materiál, ktorý môžete potrebovať za pár rokov na život zachraňujúcu operáciu srdca alebo na záchranu končatiny,  takzvaný venózny bypass.

VeinViewerMUDr. Žernovický ale zdôrazňuje, že ide vždy o chirurgický výkon, ktorý vykonáva chirurg v prostredí operačnej sály. Je potrebné k nemu pristupovať s rešpektom a rozvahou. Nie každý pacient s varixami potrebuje nutne výkon odstraňujúci  veľkú skrytú žilu, to znamená radikálnu operáciu. Je to štep, ktorý nosíte  stále pri sebe a jedného dňa vám môže zachrániť život, alebo končatinu. MUDr. Žernovický prirovnáva situáciu k stomatologickému ošetreniu: Nikto  nežiada o vytrhnutie chorého zuba, ale o jeho záchranu. Platíme drahé stomatologické procedúry,  ktoré zachránia chorý zub na pár rokov a na druhej strane si spokojne necháme odstrániť veľkú, alebo malú skrytú žilu a stratíme vhodný štep na celý život. Práve toto je dôvod k rozvahe, k uváženej stratégii koho, ako a kedy operovať a koho ešte možno liečiť liekom a kompresiou alebo miniinvazívnou chirurgiou. 36 % pacientov, ktorí majú diagnostikovaný reflux – spätný tok do veľkej skrytej žily – nemusí podstúpiť radikálny chirurgický výkon, nakoľko ich koncové chlopne sú funkčné. Práve týchto 36 % pacientov nemusí stratiť hodnotný biologický materiál a môžu byť liečení liekom v kombinácii so špecifickou miniinvazívnou procedúrou.”

MUDr. Stefan Munka

VeinViewer – najnovšia metóda na Slovensku

Pacienti na Slovensku majú u nás vďaka našim uznávaným odborníkom liečbu na svetovej úrovni. Vo Zvolene nedávno po prvý krát predstavili VeinViewer – najnovšiu metódu vizualizácie žíl prostredníctvom infrakamery, ktorá premieta žilový systém v reálnom čase priamo na kožu.  Veinviewer je k dispozícii aj v Bratislave.  „Identifikuje žilu ktorá spôsobuje rozvetvené metličky a umožní nám cielene ju ošetriť. Žily predstavujúce kozmetický problém sa dajú najefektívnejšie riešiť synergiou lasera, sklerotizácie a pôsobením chladu. Vďaka chladeniu je žila zúžená a samotný zákrok nebolestivý. Do vizualizovanej prívodnej žily sa ľahko vpichuje sklerotizačný roztok a na záver sa zasiahne laserom špeciálnej vlnovej dĺžky,“ spresňuje princíp metódy Cryo-Laser-Sclerotherapy cievny chirurg MUDr. Štefan Munka: Je to efektívna a bezpečná metóda odstraňovania žiliek bez nežiadúcich reakcií a nutnosti nosenia kompresívnych pančúch.“

Nechajte sa vyšetriť

V mesiacoch máj až júl sa môže dať každý preventívne, alebo ak pociťuje príznaky chronického žilového ochorenia, vyšetriť odborníkmi v pojazdnej ambulancii, ktorá zavíta do 46 slovenských miest.

Všeobecný lekár a angiológ budú počas tour pripravení, v čase od 9.00 do 18.00 hod. poradiť, vyšetriť, diagnostikovať a odporučiť správnu liečbu. Zaostrite preto na svoje nohy. Starajte sa o seba a nechajte sa vyšetriť.

Zdroj štatistík: Vein Consult Program – 70 000 sledovaných pacientov v 13 krajinách (vrátane SR) na 4 kontinentoch.

ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHJTE SA VYŠETRIŤ

TOUR

mapa

Všeobecný lekár a angiológ budú počas tour pripravení, v čase od 9.00 – 18.00 hod., poradiť, vyšetriť, diagnostikovať a odporučiť správnu liečbu. Zaostrite preto na zdravie svojich nôh. Starajte sa o seba a nechajte sa vyšetriť.

Dátum Deň Mesto Dátum Deň Mesto
2.5.2017 utorok Pezinok 7.6.2017 streda Nové Zámky
3.5.2017 streda Senec 8.6.2017 štvrtok Šala
4.5.2017 štvrtok Trnava 9.6.2017 piatok Bratislava
5.5.2017 piatok Hlohovec 12.6.2017 pondelok Rimavská Sobota
9.5.2017 utorok Galanta 13.6.2017 utorok Lučenec
10.5.2017 streda Dunajská Streda 14.6.2017 streda Detva
11.5.2017 štvrtok Komárno 15.6.2017 štvrtok Brezno
12.5.2017 piatok Štúrovo 16.6.2017 piatok Zvolen
15.5.2017 pondelok Senica 19.6.2017 pondelok Ružomberok
16.5.2017 utorok Myjava 20.6.2017 utorok Poprad
17.5.2017 streda Piešťany 21.6.2017 streda Kežmarok
18.5.2017 štvrtok Nové Mesto n./V. 22.6.2017 štvrtok Svit
19.5.2017 piatok Trenčín 23.6.2017 piatok Liptovský Mikuláš
24.5.2017 streda Nitra 26.6.2017 pondelok Košice
25.5.2017 štvrtok Topoľčany 27.6.2017 utorok Michalovce
26.5.2017 piatok Prievidza 28.6.2017 streda Trebišov
29.5.2017 pondelok Turčianske Teplice 29.6.2017 štvrtok Prešov
30.5.2017 utorok Martin 30.6.2017 piatok Spišská Nová Ves
31.52017 streda Žilina 3.7.2017 pondelok Snina
1.6.2017 štvrtok Považská Bystrica 4.7.2017 utorok Trebišov
2.6.2017 piatok Púchov 6.7.2017 štvrtok Streda n. Bodrogom
5.6.2017 pondelok Zvolen 7.7.2017 piatok Košice
6.6.2017 utorok Levice 8.7.2017 sobota Košice

Viac informácií o chronickom žilovom ochorení, ako aj presné termíny a mestá, do ktorých príde pojazdná ambulancia (autobus) nájdete na www.opuchnutenohy.sk.

(Zdroj: Katarína Remiaš, 1st CLASS AGENCY; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*