Vykročte s nami za zdravším srdcom

Bratislava, Admin – Zdravý životný štýl je dôležitý pri prevencii, aj pri liečbe srdcovocievnych ochorení. Hypertenziou sa problémy so srdcom môžu začať a  skončiť až jeho zlyhaním. Urobte niečo pre svoje srdce! 

Vysokým krvným tlakom bude pravdepodobne trpieť každý, kto sa dožije dostatočne vysokého veku.  Hoci nebolí, je zákerný a môže viesť k radu zdravotných problémov a skončiť sa až infarktom, cievnou mozgovou príhodou či zlyhaním srdca.

Odborníci dlhodobo apelujú na ľudí, aby poznali svoje hodnoty krvného tlaku, cholesterolu i cukru a nezabúdali na preventívne prehliadky u všeobecných lekárov. Štatistiky zo zdravotných poisťovní však potvrdzujú, že prevenciu Slováci stále podceňujú. Situácia nie je o nič lepšia ani v dodržiavaní liečby, pokiaľ sa už problém zistí. Preto jedenásty ročník známej preventívno – edukačnej kampane MOST  (Mesiac O Srdcových Témach)  upozorňuje na najvážnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, možnosti ich prevencie aj liečby.

„Vaše srdce udáva tempo a rytmus vášmu životu,  o svoje srdce sa  musíme všetci starať. Práve preto sa lekári angažujú nielen v liečbe ochorení, ale aj v takýchto preventívnych a edukačných kampaniach. Veríme, že pomôžeme zlepšiť kardiovaskulárne zdravie Slovákov,“ povedala MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC, novozvolená správkyňa Slovenskej nadácie srdca a primárka Ambulantného oddelenia NÚSCH,a.s. Bratislava.

Ako na hypertenziu?

Hypertenzia sa spolu s pôsobením ďalších faktorov podpisuje pod vznik cievnej mozgovej príhody, poruchy pamäti a demenciu, ischemickú chorobu srdca, srdcový infarkt, aterosklerózu či stratu zraku. Napriek tomu, že vysokým krvným tlakom trpí takmer každý druhý dospelý Slovák, nie každý o tomto svojom zdravotnom probléme vie a z tých, ktorí sa liečia, nie každý sa lieči správne. Dôležitá je zmena životosprávy aj dodržiavanie liečebného režimu. 

Najčastejšou chybou, ktorú robia pacienti s hypertenziou, je, že nedodržiavajú liečbu tak, ako im ju naordinoval lekár. V tých horších prípadoch ju vysadia úplne v domnienke, že ich zdravotný stav sa zlepšil. Opak však býva pravdou. Liečba hypertenzie býva celoživotná a pacienti, ktorí ju svojvoľne prerušia, sa vystavujú veľkému riziku komplikácií. Vysoký krvný tlak nezmizne sám od seba. Lieky, na ktoré nás nastaví lekár, sú potrebné a bez konzultácie ich pacient nemôže svojvoľne prestať užívať.  Na zlepšenie komfortu pacientov už vedia dnes lekári ponúknuť pacientovi kombinované lieky, namiesto troch tabletiek tak stačí len jedna.

Neliečenie vysokého krvného tlaku môže skončiť až fatálne – srdcovým zlyhaním

Srdcové zlyhávanie býva zvyčajne výsledkom iných chorôb srdca, napríklad opakovaného infarktu, ale aj samotnej hypertenzie.  Je preto dôležité kontrolovať prvotné kardiovaskulárne ochorenia a rizikové faktory. Rovnako netreba podceňovať prvotné príznaky, ktoré mnohí pacienti chybne považujú za bežné príznaky starnutia. Na začiatku ochorenia sa dá ešte urobiť veľa pre kontrolu zhoršovania sa ochorenia a dobrú kvalitu života pacienta.

„Viete, ako sa cíti pacient so srdcovým zlyhávaním? Tak ako väčšina z vás po zabehnutí pár desiatok metrov.  Príznaky ako dýchavičnosť či horší fyzický výkon nemusia byť vôbec príznakmi starnutia,“ upozornila doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc. – primárka Oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca, NÚSCH.  Ďalšími príznakmi sú strata chuti do jedla, náhly nárast hmotnosti, opúchanie členkov, nôh či brucha, alebo aj frekvencia močenia.

„Nad zdravím svojho srdca môžete prevziať kontrolu tým, že budete aktívnejší –  aj o tom je tohtoročný Svetový deň srdca,“ uviedla doc. MUDr. Gonçalvesová, CSc.  „Rozhodli sme sa pripojiť k európskym aktivitám, ktoré upozorňujú na to, že srdcové zlyhávanie trápi v Európe milióny ľudí a je ochorením, ktorým je potrebné sa vážne zaoberať,“ pokračovala. Na Slovensku je diagnostikovaných viac ako 100.000 pacientov s týmto ochorením. Odhaduje sa, že až ďalších 30.000 ľudí nie je diagnostikovaných, čo je alarmujúce číslo.

Vykročte/vybehnite s nami za zdravším srdcom…aby vaše srdce nezlyhalo

Kontrolu rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení spolu s prevenciou a režimovými opatreniami sa snaží spojiť kampaň MOST  (Mesiac O Srdcových Témach) s podtitulom SPOLU chránime vaše srdcia.  Po prvýkrát unikátne spojila pacientov a odborníkov z Únie pre zdravšie srdce, Slovenskej nadácie srdca a Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

„Lekárska veda jednoznačne dokázala, že prevencia je základným pilierom zdravia každého jednotlivca. Vieme ňou mnohým ochoreniam predchádzať a dokonca aj pri tých ochorenia, ktoré majú významnú genetickú zložku, vieme významne oddialiť ich manifestáciu, a to platí samozrejme aj pre veľkú väčšinu ochorení srdca a ciev,“ povedal prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC – prednosta kardiologickej kliniky a primár  Oddelenia  arytmií a kardiostimulácie NÚSCH. Za dôležité preventívne aj režimové opatrenie považuje pohyb. Vysvetlil, že umožňuje lepší manažment a kontrolu aj už zistených kardiologických ochorení. Aj to pripomenie Beh zdravia – Vykročte alebo vybehnite s nami aj Vy, aby vaše srdce nezlyhalo.

Beh má symbolicky prepojiť MOSTOM Bratislavu s Košicami  a zároveň spojiť odbornú a širokú verejnosť, ale aj pacientov. Štart bude  6. októbra o 17.00 hodine spred Eurovei v Bratislave. Pokračovať bude štartom  7. októbra o  17.00  hodine pri  Jazere Košice.

Na trate po Slovensku tiež počas septembra vyrazili Vlaky zdravia (na obr. č.1 a 2), kde záujemcom zmerajú krvný tlak, cholesterol, cukor a srdcový rytmus.  Merania budú aj na vlakových staniciach v Bratislave, Zvolene a Košiciach, ako aj v 249 lekárňach Dr. Max po celom Slovensku (22. septembra). Okrem toho, že si ľudia môžu  nechať  skontrolovať svoje hodnoty, získajú aj cenné informácie o prevencii kardiovaskulárnych ochorení a možnostiach ich liečby. Informačné brožúrky sú k dispozícii bezplatne. Rovnako sa ľudia môžu naučiť, ako zachrániť život v prípade infarktu a zastavenia krvného obehu.

Kampaň Spolu chránime vaše srdcia podporuje aj Všeobecná zdravotná poisťovňa. „V zdravom spojenectve, ktorého primárnym poslaním je chrániť srdcia našich poistencov, vidíme veľký potenciál. Nielen medicínsky, v podobe vyššej kvality života našich poistencov, ale i ekonomický. Svetová zdravotnícka organizácia svojho času vypočítala, že jedno euro vynaložené na prevenciu ušetrí 4 eurá na liečbu pacienta. V makro číslach je to obrovská suma finančných zdrojov a my ich vieme efektívnejšie využiť na najnovšie lieky alebo liečebné metódy, ktoré pomáhajú našim poistencom prinavrátiť zdravie. Aj z tohto pohľadu je mimoriadne dôležité každé srdce, ktoré vieme chrániť prevenciou,“ zhrnula Viktória Vasilenková, hovorkyňa VšZP.

Znalosť prvej pomoci môže zachrániť aj život vašich blízkych!

Skúsenosti záchranárov  ukazujú, že mnohým ľuďom by bolo možné zachrániť život, keby im ich blízki či kolegovia vedeli poskytnúť prvú pomoc. Jej základy by mal poznať každý. Nevedomosť, strach, ale aj neochota poskytnúť prvú pomoc pripravuje mnohých o šancu na prežitie do príchodu záchranárov.

„Na Slovensku sa ročne zaznamená asi 4000 prípadov náhlych zastavení krvného obehu, čo je približne počet všetkých obyvateľov Trenčianskych Teplíc. Až dvom tretinám ľudí pritom možno zachrániť život oživovaním zo strany svedkov. V prípade oživovania záchrannou službou prežíva len 10 až 12 percent oživovaných,“ približuje prezident Slovenského Červeného kríža (SČK) doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. Problémom je aj to, že kým sanitka príde, mozog človeka môže odumrieť.

O záchrane života tak častokrát rozhodujú minúty pred príchodom záchranky!  Platí preto, že robiť čokoľvek, je lepšie ako nič. Ako hovorí prezident SČK, zlomených rebier, ku ktorým prichádza asi u dvoch tretín resuscitovaných, sa pri oživovaní obávať netreba. Na rozdiel od zastavenia srdca sa na ne neumiera.

Pri zastavení krvného obehu alebo dýchania je osoba v bezvedomí, nedýcha prípadne lapá po dychu. Či postihnutý vníma treba overiť napríklad zatrasením za rameno a oslovením. Kým v minulosti sa v rámci prvej pomoci pri spriechodnení dýchacích ciest mal vytiahnuť jazyk, dnes treba zranenému ležiacemu na chrbte zakloniť hlavu a zdvihnúť bradu. V prípade oživovania treba začať 30 stlačeniami hrudníka, tie sa následne striedajú s dvoma vdychmi. S oživovaním treba pokračovať až do príchodu záchranárov alebo pozitívnej odozvy zraneného.

Zlepšeniu povedomie o prvej pomoci má pomôcť aj aktuálne prebiehajúca kampaň MOST  (Mesiac O Srdcových Témach) s podtitulom SPOLU chránime vaše srdcia. V rámci nej v septembri po Slovensku vyrazili vlaky zdravia a niektoré vlakové stanice sa premenia na stanice zdravia. Okrem toho, že tam ľuďom zmerajú ich riziko vzniku srdcovocievnych ochorení,  môžu sa tiež naučiť, ako zachrániť život v prípade infarktu, zastavenia krvného obehu a cievnej mozgovej porážky.

Zriadenie meracieho miesta v rámci kampane MOST 2017 „Spolu chránime vaše srdcia“ dňa 29.09.2017

Pracovníkmi regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú vykonávané merania biochemických a antropometrických ukazovateľov kardiovaskulárnych ochorení a poskytované poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Meracie miesto
Banská Bystrica SC EUROPA, Banská Bystrica
Bardejov Lekáreň PLUS v HP Tesco, Štefániková 3957, Bardejov
 Bratislava RÚVZ so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava
Dolný Kubín OD Tempo, Námestovo
Dunajská Streda RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 8.00 – 11.30 hod.
Galanta Dom kultúry, Školská 118/1, Sereď
Humenné RÚVZ so sídlom v Humennom, ul. 26.novembra č. 1507/2
Komárno Hypermarket TESCO, Komárno
Košice RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
 Levice RÚVZ so sídlom v Leviciach, Komenského 4, Levice
 Liptovský Mikuláš RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Lipt.Mikuláš
Lučenec pred budovou RÚVZ, Petőfiho 1, Lučenec; v prípade nepriazne počasia priamo v budove RÚVZ
 Martin OC Tulip
 Michalovce RÚVZ so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, Michalovce
Nitra Zariadenie pre seniorov, Jánskeho, Nitra, o 8.30 hod.
Nové Zámky RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13, Nové Zámky
 Poprad Mestský úrad mesta Spišská Belá
Považská Bystrica Považské osvetové stredisko, ul. Slovenských partizánov 1132/5, Považská Bystrica
Prievidza RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice
Rimavská Sobota RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota
Rožňava Cukráreň Piroška (terasa), námestie baníkov 48/22, Rožňava
 Spišská Nová Ves Supermarket COOP Jednota, Štefánikovo nám. 238/6, Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa Mestský úrad, Obchodná 1, Stará Ľubovňa
Svidník Nákupné centrum MAKOS, Centrálna ul, Svidník
 Topoľčany RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856
 Trebišov Hypermarket Trebišov, M.R.Štefánika, Trebišov
 Trenčín Vaillant Industrial Slovakia s r.o., J.Vaillanta 3000/1, Trenčianske Stankovce
Trnava Priestory Radnice, Hlavná 1, Trnava, 9.00 – 15.00
 Veľký Krtíš RÚVZ so sídlom voVeľkom Krtíši, Banícka 5, Veľký Krtíš
 Zvolen Mestský úrad, Nám. Slobody, Zvolen
 Žiar nad Hronom HM TESCO, ul. SNP 100
 Žilina Krajská knižnica Žilina, 9.00 – 11.00 hod.

 

(Zdroj: Erika Zimanová, Accelerate; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*