Všeobecným lekárom rozširujú kompetencie

Bratislava, Admin – Od 1. februára 2019 môžu všeobecní lekári predpisovať svojim pacientom lieky na artériovú hypertenziu. Kategorizačná komisia Ministerstva zdravotníctva SR zrušila v októbri 2018 preskripčné obmedzenia na všetky lieky na liečbu vysokého tlaku, okrem jedného (urapidilu). Tento krok je vyvrcholením 10-ročného úsilia všeobecných praktických lekárov, ktorí dovtedy predkladali odborné argumenty, či podnetné listy, ale s minimálnym úspechom. 

„Väčšinu liekov na liečbu vysokého krvného tlaku sme mohli predpisovať aj doteraz. Niektoré  však mali obmedzenia. Mohol ich naordinovať len špecialista internista alebo kardiológ, ktorého potom musel pacient navštevovať každých 6 mesiacov, aby dostal odporučenie na predpis liekov na ďalších 6 mesiacov. Do ambulancií špecialistov tak prichádzali s vysokým krvným tlakom aj nekomplikovaní pacienti, o ktorých sa vedeli bez problémov postarať všeobecní lekári,“ vysvetľuje doterajšiu prax hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo MUDr. Jana Bendová, PhD.

Všeobecní lekári pre dospelých majú vo svojej kompetencii liečbu, diagnostiku a manažment dospelých pacientov s artériovou hypertenziu s nízkym, stredným, aj vysokým kardiovaskulárnym rizikom už od roku 2015. Pacienti s veľmi veľkým rizikom musia navštevovať internistu alebo kardiológa.

Opatrenie pomôže lekárom aj pacientom

Doterajšia situácia s preskripčnými opatreniami komplikovala život lekárom aj pacientom. Ambulancie internistov a kardiológov boli vyťažené nekomplikovanými pacienti a naopak, mnohí pacienti, ktorí vyšetrenie špecialistov kvôli zhoršenému zdravotnému stavu potrebovali naliehavejšie, naň museli čakať aj niekoľko mesiacov.

Všeobecní lekári vnímajú rozhodnutie Kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva predovšetkým ako krok ústretový voči pacientom. „Všeobecný lekár je pre pacienta dostupnejší aj časovo, aj geograficky a možnosťou predpisovania liekov ušetríme pacientom čas, financie a aj stres pri zháňaní platného odporučenia. Ani pacienti, ani ich rodinní príslušníci, ktorí často najmä v prípade starších pacientov preberajú vybavovanie pravidelných odporúčaní, nebudú musieť cestovať na odborné vyšetrenia neraz aj mimo miesta svojho bydliska, tráviť dlhé hodiny v čakárňach špecialistov, vymeškávať z práce,“ uviedla MUDr. Jana Bendová, PhD.

Vysoký krvný tlak trápi 1/3 Slovákov       

Artériová hypertenzia je medzi dospelými Slovákmi častým ochorením. Na vysoký krvný tlak trpí totiž viac ako tretina dospelých Slovákov a predpokladá sa, že len polovica z nich sa lieči.

Výskyt ochorenia stúpa s rastúcim vekom a vo veku nad 70 rokov ním trpia až 2/3 Slovákov. Vo vyspelých krajinách sa „dožije hypertezie“ až 90 % ľudí, ak žijú dostatočne dlho.

„Vysoké štatistiky o výskyte hypertenzie v našej populácii dokazujú aký ďalší významný krok v systéme starostlivosti o pacienta s artériovou hypertenziou sme dosiahli. Ambulancie špecialistov budú plniť pacienti, ktorí to skutočne potrebujú a my, všeobecní lekári, sa zasa zodpovedne postaráme o menej komplikovaných pacientov s hypertenziou. Verím, že to ocenia obe strany,“ uzatvorila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo MUDr. Jana Bendová, PhD.

Referenčné skupiny liekov:

 1. C07AB07 bisoprolol p.o. cor 2,5 mg
 2. C07AB07 bisoprolol p.o. cor 5 mg
 3. C07AB07 bisoprolol p.o. cor 10 mg
 4. C07AB07 bisoprolol p.o. 5 mg
 5. C07AB07 bisoprolol p.o. 10 mg
 6. C07AB02 metoprolol p.o. 50 mg
 7. C07AB02 metoprolol p.o. 100 mg
 8. C07AB02 metoprolol p.o. predĺžené uvoľňovanie 25 mg
 9. C07AB02 metoprolol predĺžené uvoľňovanie 50 mg
 10. C07AB02 metoprolol predĺžené uvoľňovanie 100 mg
 11. C07AB02 metoprolol predĺžené uvoľňovanie 200 mg
 12. C07BB12 nebivolol a tiazidy (hydrochlorotiazid) p.o. 5/12,5 mg
 13. C09BX02 perindopril arginín a bisoprolol p.o. 5 mg/5 mg
 14. C09BX02 perindopril arginín a bisoprolol p.o. 5 mg/10 mg
 15. C09BX02 perindopril arginín a bisoprolol p.o. 10 mg/5 mg
 16. C09BX02 perindopril arginín a bisoprolol p.o. 10 mg/10 mg
 17. C09CA04 irbesartan p.o. 150 mg
 18. C09CA04 irbesartan p.o. 300 mg
 19. C09CA06 candesartan p.o 8 mg
 20. C09CA06 candesartan p.o. 16 mg
 21. C09CA06 candesartan p.o. 32 mg
 22. C09CA07 telmisartan p.o. 40 mg
 23. C09CA07 telmisartan p.o. 80 mg
 24. C09CA02 eprosartan mesilas p.o. 600 mg
 25. C09DA04 irbesartan a diuretiká p.o. 300/12,5 mg
 26. C09DA04 irbesartan a diuretiká p.o. 300/25 mg
 27. C09DA06 candesartan a diuretiká p.o. 16/12,5 mg
 28. C09DA06 candesartan a diuretiká p.o. 32/12,5 mg
 29. C09DA06 candesartan a diuretiká p.o. 32/25 mg
 30. C09DA07 telmisartan a diuretiká p.o. 80/12,5 mg
 31. C09DA07 telmisartan a diuretiká p.o. 80/25 mg
 32. C09DA02 eprosartan a diuretiká p.o. 600/12,5 mg
 33. C09DB04 telmisartan a amlodipín p.o. 80/5 mg
 34. C09DB04 telmisartan a amlodipín p.o. 80/10 mg
 35. C09DB07 candesartan a amlodipín p.o. 8/5 mg
 36. C09DB07 candesartan a amlodipín p.o. 16/10 mg

(Zdroj: Barbora Žiačiková, Advantage; Foto: Archív HARTMANN – RICO; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*