Unikátna novinka pre fyzioterapeutov

BRATISLAVA/ADMIN –  Na slovenský knižný trh pribudla unikátna novinka, ktorá poteší nielen fyzioterapeutov, ale aj študentov a záujemcov o odbor fyzioterapie. PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH, považovaná za priekopníčku povolania fyzioterapeut na Slovensku, predstavila svoju novú knihu Základy diagnostiky a terapie funkčných porúch pohybového systému pre fyzioterapeutov.

Nedostatok odbornej literatúry

Hlavným impulzom pre napísanie knihy bol nedostatok odbornej literatúry z fyzioterapie, ktorá by bola napísaná odborníkom z praxe a zároveň by odzrkadľovala moderné potreby rozvíjajúcej sa fyzioterapie,“ skonštatovala doktorka Eva Vaská. Ako dodala, videla aj potrebu vytvoriť študijné podklady, ktoré by tvorili zlatý štandard v oblasti diagnostiky funkčných porúch a ich terapie v kontexte nových potrieb odboru fyzioterapie. Ako dlhoročný odborník z praxe a autorita MZSR pre vzdelávanie fyzioterapeutov tak chcela tiež odovzdať časť svojich odborných vedomostí nastupujúcej generácií a už v súčasnosti aktívnej generácií fyzioterapeutov.

Sprievodca fyzioterapiou

Kniha Základy diagnostiky a terapie funkčných porúch pohybového systému pre fyzioterapeutov stavia na najdôležitejších východiskových poznatkoch potrebných pre diagnostiku pohybového systému terapeutov,“ vysvetľuje odborníčka. Kniha sa zameriava na funkčné poruchy pohybového systému, anamnézu, problematiku skrátených a oslabených svalov, bariér, pojednáva o fasciách, jazvách, myofasciálnych syndrómoch, ako aj možnostiach manuálnej terapie, fyzikálnej terapie trigger pointov a vertebroviscerálnych vzťahoch. Knižná novinka zároveň obsahuje praktické ukážky – fotografie hmatov a techník terapeuta na pacientovi, praktické schémy a každý tematický celok je ukončený kontrolnými otázkami. Navyše je zdrojom referencií a odkazov na ďalšiu študijnú literatúru, čím sa stáva mimoriadne komplexným a cenným dielom, ktoré by nemalo chýbať v knižnici žiadneho fyzioterapeuta.

Kniha vychádza vďaka podpore nadácie Librum Foundation. Pre záujemcov je už teraz dostupná na e-shope Librum. Možnosť prelistovať a zabezpečiť si knihu budú mať aj účastníci vzdelávacích aktivít, seminárov a školení LIBRUM, ktoré sú potrebné pre prehlbovanie vedomostí a rozvoj praktických zručností v rámci systému celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

O autorke

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH, stojí za vznikom stavovskej organizácie fyzioterapeutov a je považovaná za priekopníčku povolania fyzioterapeut na Slovensku. Viac ako tri desaťročia pôsobí ako pedagóg a podieľa sa na výchove novej generácie fyzioterapeutov. Svoju pedagogickú prax začala v roku 1988 na Strednej zdravotníckej škole v odbore rehabilitačný pracovník, pôsobila ako odborná asistentka na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2002 – 2010), od roku 2011 ako odborná asistentka na IFBLR v Piešťanoch, od roku 2021 na Fakulte zdravotníckych vied na Katedre fyzioterapie a do júna 2023 viedla Katedru fyzioterapie na Fakulte zdravotníckych vied UCM FZV v Piešťanoch.

Vykonáva funkciu hlavnej odborníčky pre odbor fyzioterapia na Ministerstve zdravotníctva SR už štvrté funkčné obdobie. Vydala niekoľko vedeckých a odborných publikácií a je tvorcom koncepcie odboru, kompetencií fyzioterapeutov a katalógu zdravotných výkonov pre fyzioterapeutov. Je členkou Akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie špecializačného štúdia a certifikovanej činnosti – postgraduálneho vzdelávania na MZSR. Je predsedníčkou pracovnej skupiny pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy v odbore fyzioterapia na MZSR, odbornou konzultantkou Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, členkou Rady, Prezídia komory fyzioterapeutov a vedúcou fyzioterapeutkov v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

Aktívne sa podieľa na tvorbe a pripomienkovaní právnych a legislatívnych procesov v oblasti zdravotníctva. Venuje sa sociálnej oblasti súvisiacej s fyzioterapiou a pretavuje svoje dlhoročné praktické vedomosti do vysokoškolských učebníc. Jednou z nich je aj Fyzioterapia v dimenziách zdravotnej politiky, ktorá sa ako prvá učebnica tohto typu zaoberá zdravotnou politikou z pohľadu fyzioterapie a povolania fyzioterapeut.

(Zdroj: Slávka Boldocká, mediamedia; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*