Srdce nezabúda

Admin, 11.09.2012 - Napriek tomu, že srdcovocievne ochorenia sú u nás už niekoľko rokov najväčším „zabijákom“, mnoho Slovákov sa stále správa rizikovo. V niektorých oblastiach sa situácia dokonca zhoršuje. Až dve tretiny mužov na Slovensku napríklad trpia nadváhou

alebo dokonca obezitou. Pritom ide o jeden z mimoriadne závažných faktorov, ktoré prispievajú ku kardiovaskulárnym chorobách. Alarmujúce je aj to, že pribúda obéznych detí. Na tieto a ďalšie skutočnosti reaguje Národný program prevencie ochorení srdca a ciev, ktorého cieľom je predovšetkým vzdelávať občanov o tom, ako predchádzať rizikám. Jeho neodmysliteľnou a asi najviditeľnejšiu súčasťou je kampaň MOST – mesiac o srdcových témach, ktorým je už tradične september.
Celonárodnú edukačnú kampaň MOST organizuje Slovenská nadácia srdca spolu s partnermi. Správca nadácie a hlavný odborník pri MZ SR pre kardiológiu, ktorý je zároveň koordinátorom Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC hovorí: „Počas uplynulých rokov sa Slovenskej nadácii srdca podarilo výrazne zvýšiť záujem obyvateľov Slovenska o témy zdravého životného štýlu, prevencie kardiovaskulárnych ochorení a prehĺbiť povedomie o najdôležitejších rizikových faktoroch. Stále je to však málo, a preto v edukácii pokračujeme.“ Tento – 6. ročník kampane MOST – vyvrcholí v predvečer Dňa srdca, ktorého dátum určila Svetová federácia srdca na 29. september. Keďže toho roku pripadol na sobotu, Deň srdca na Slovensku sa bude konať o deň skôr – už v piatok 28. septembra. V uliciach miest po celom Slovensku bude 176 tzv. meracích miest, kde záujemcom poskytne odborný zdravotnícky personál merania krvného tlaku, cholesterolu, prípadne iných rizikových faktorov a poskytne odborné poradenstvo. Ako dodáva doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC: „Aj toho roku vypravíme vlaky zdravia a kto chce sa môže nechať vyšetriť odborníkom počas cesty za povinnosťami alebo oddychom. Dva pôjdu už v piatok na trase Bratislava – Košice a ďalšie dva v sobotu na spiatočnej ceste z Košíc do Bratislavy.“
Počas tohto ročníka kampane sa návštevníci viac dozvedia aj o súčasnej „epidémii 21. storočia“ – fibrilácii predsiení srdca, ktorá býva najčastejšou poruchou srdcového rytmu. Predseda správnej rady Slovenskej nadácie srdca, Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC vysvetľuje: „Fibrilácia predsiení srdca má dnes epidemické rozmery a riziko stúpa hlavne s vekom. Ohrozuje až 10 percent ľudí starších ako 65 rokov. Pritom ide o mimoriadne závažnú komplikáciu. Táto srdcová arytmia totiž spôsobuje náhly vznik cievnej mozgovej príhody, ktorá býva rozsahom poškodenia mozgu väčšia ako ostatné (ischemické) príčiny mozgovej príhody.“
Slovenská nadácia srdca realizovala Európsky projekt primárnej prevencie EHES  (European Health Examination Survey – Zisťovanie zdravia Európanov), ktorý je vytvorený pre potreby získania kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe. Doterajšie výsledky prieskumov sú alarmujúce. Ukázali napríklad, že až dve tretiny mužov na Slovensku trpia nadváhou alebo obezitou. Takmer polovica populácie má zvýšený cholesterol, pričom viac ako 13 percent dosahuje patologické hodnoty. Celonárodný prieskum však preukázal aj pozitívne zistenia. Dlhodobými edukačnými aktivitami sa podarilo znížiť počet pravidelných fajčiarov, mierne znížiť prevalenciu osôb s rizikovými hladinami celkového cholesterolu a mierne znížiť prevalenciu osôb s vysokým tlakom. Informácie získané v rámci projektu EHES budú použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotnej starostlivosti v závislosti od socioekonomických podmienok a veku.

Kampaň MOST 2012 v číslach
–    do kampane sa zapája 18 partnerov,
–    pripravujeme zriadenie 176 meracích miest, z toho v 116 lekárňach,
–    do kampane sa aktívne zapoja študenti gymnázií a stredných škôl,
–    dňa 28. septembra vypravíme 4 vlaky zdravia (Bratislava – Žilina – Košice, Bratislava – Banská Bystrica – Košice a späť),
–    na kampani sa bude podieľať 36 pobočiek RÚVZ + ÚVZ SR,
–    zapojí sa 15 pobočiek Akadémie vzdelávania.

Prehľad meracích miest

Banská Bystrica, Dolný Kubín, Michalovce, Bánovce nad Bebravou, Dunajská Streda, Modra, Bardejov, Galanta, Myjava, Bardejov, Gbely, Nitra, Bratislava, Humenné, Nové Zámky, Budmerice, Kolárovo, Pezinok, Čadca, Komárno, Piešťany, Častá, Košice, Poprad, Považská Bystrica, Sereď, Trebišov, Zvolen, Prešov, Skalica, Trenčín, Žiar nad Hronom, Prievidza, Spišská Nová Ves, Trnava, Žilina, Rajecké Teplice, Stará Ľubovňa, Turzovka, Rimavská Sobota, Stupava,Veľké Kapušany, Rožňava, Svidník, Vranov nad Topľou, Senec, Šaľa, Vrútky, Senica, Topoľčany, Zlaté Moravce

Bratislava
V hlavnom meste SR budú aj v tomto roku viaceré meracie miesta – centrálne, ktorého návštevu  v priebehu dňa potvrdila ministerka zdravotníctva SR – na Námestí SNP, v 15 lekárňach a v meste sa budú pohybovať  a pozývať n jednotlivé meracie miesta aj študentské hliadky z Gymnázia A. Einsteina.
Prezentačný stan na Námestí SNP bude prístupný verejnosti od 10:00 do 17:00 hod. a tradične v ňom bude možné nechať si zmerať tlak krvi, hladinu cholesterolu, BMI index a EKG. Prítomní lekári špecialisti poskytnú záujemcom poradenstvo k prevencii kardiovaskulárnych ochorení a osobné konzultácie k možnostiam liečby existujúcich ochorení.

Vlaky zdravia
V Deň srdca na Slovensku – 28. Septembra 2012 – budú z Bratislavy do Košíc vypravené 2 vlaky zdravia:
a)    R 607 Liptov s odchodom z Bratislavy o 11:57 hod.,
b)    R 833 Urpín s odchodom z Bratislavy o 12:37 hod.
Nasledujúci deň sa budú tieto vlaky zdravia vypravené na spiatočnú cestu z Košíc do Bratislavy:
a)    R 606 s odchodom z Košíc o 10:07 hod.
b)    R 932 s odchodom z Košíc o 10:02 hod.
V každom vlaku bude 1 kupé vyčlenené pre hliadku zdravia, ktorú tvoria lekári. Cestujúci budú mať možnosť bezplatne si nechať zmerať tlak krvi, hladinu cholesterolu, BMI index, získať informačné a propagačné materiály a konzultovať otázky ohľadom kardiovaskulárnych ochorení. Kupé budú označené plagátmi formátu A3 s informáciou o Dni srdca na Slovensku.
Na vlakových staniciach, na ktorých budú rýchliky zastavovať budú odvysielané rozhlasové oznamy a televízne spoty s informáciou o Dni srdca na Slovensku.

(vn)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*