Slovenské hemofilické združenie zorganizovalo vzdelávaciu konferenciu

Bratislava, Admin – V dňoch 16. – 17. októbra 2015 organizovalo Slovenské hemofilické združenie (SHZ) v spolupráci so spoločnosťou Baxter Slovakia, s.r.o., po prvý raz vzdelávaciu konferenciu pod názvom „Jesenné stretnutie s odborníkmi“. Išlo o pilotný projekt určený členom SHZ a ich rodinným príslušníkom. Súčasťou konferencie bolo päť prednášok a tri workshopy zamerané na zlepšenie informovanosti o závažných vrodených krvácavých ochoreniach a s nimi spojenými ďalšími komplikáciami, ktoré môžu nastať vzhľadom na uvedené ochorenia.

O hemofílii, ako aj ortopedických problémoch a výmene kĺbov prednášala MUDr. Anna Morongová z Národného hemofilického centra. Fyzioterapii sa venovala Ľubica Rybáriková, ktorá spolupracuje so SHZ už niekoľko desaťročí a rehabilituje hemofilikov aj v rámci letných táborov.
Ďalšie prednášky boli na tému „Genetika“, ktorú predstavila RNDr. Iveta Černáková, PhD., – z Laboratória cytogenetiky a molekulárnej cytogenetiky ReproGen, s. r. o. So svojou prednáškou na tému „Liečba hepatitídy C“ vystúpil významný slovenský odborník na hepatológiu Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo pripraviť toto podujatie. Napriek tomu, že naše združenie pravidelne organizuje rad aktivít pre našich členov a ich rodiny, pociťujeme stále potrebu ďalšieho vzdelávania. Pretože len dostatočnou informovanosťou sa môžu pacienti a ich príbuzní ľahšie vyrovnať a zvládať tieto závažné krvácavé ochorenia,“ povedal predseda SHZ Ing. Jaroslav Janovec.

Hemofilicke zdruzenie IMG_5516 zm

Vzdelávacia konferencia sa uskutočnila v priestoroch hotela Šachtičky pri Banskej Bystrici. Slovenské hemofilické združenie vzniklo v roku 1990 s cieľom zlepšiť liečbu a životné podmienky ľudí s vrodeným krvácavým ochorením. V súčasnosti má SHZ približne 380 členov.

(Zdroj: Jaroslav Janovec, predseda SHZ, Lele Zemanová, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*