Slováci chcú žiť zdravo, športujú však málo

Bratislava, Admin – Podľa aktuálnych prieskumov takmer vôbec nešportuje takmer polovica Slovákov. Výrobcovia nealkoholických nápojov sa preto rozhodli tento rok podporovať aktivitu Slovákov a motivovať najmä mladých ľudí, aby sa pravidelne hýbali a aktívny životný štýl sa stal ich každodennou súčasťou. Na pomoc si prizvali partnerov, ktorí im pomôžu stanovené ciele napĺňať.

Bez pohybu k energetickej nevyváženosti
Z prieskumu agentúry TNS Slovakia vyplýva, že žiadnemu športu sa nevenuje až 43 % Slovákov. Ako dôvod uvádzajú najmä nedostatok voľného času (45 %), resp. venovanie sa pasívnym činnostiam (28 %). Ako však z prieskumu ďalej vyplýva, vo svojom voľnom čase sa venuje sledovaniu TV denne alebo niekoľkokrát do týždňa až 89 % opýtaných. Až 60 % respondentov si myslí, že v minulosti športovali častejšie ako v súčasnosti, pričom až 54 % ľudí chce v budúcnosti športovať viac.

„Rastúci výskyt obezity je globálnym zdravotným problémom spojeným najmä so sedavým životným štýlom, ktorý následne vedie k energetickej nerovnováhe, kedy sa viac kalórií skonzumuje ako spáli. AVNM, ako zástupca výrobcov nealkoholických nápojov, je odhodlaná aktívne komunikovať so zainteresovanými jednotlivcami a organizáciami a podporovať spotrebiteľa v slobodnom a zodpovednom výbere, ktorý bude viesť k vyváženému a aktívnemu životnému štýlu. Pomáhame spotrebiteľom spravovať ich príjem kalórií tým, že im poskytujeme širokú možnosť výberu rôznych typov nápojov, s kalóriami alebo bez, rôzne veľkostí balení, jasné a ľahko čitateľné informácie na obaloch,“ uviedla Lucia Tomišová, výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.

V posledných rokoch sa priemerný obsah kalórií v nealkoholických nápojoch znížil až o 11,5 %. Tie pritom tvoria len 3 % z celkového denného príjmu kalórií. „Zdravý životný štýl nezahŕňa v sebe len bezhlavé vyhýbanie sa jedlám a nápojom s vyšším obsahom kalórií, ktoré sú pre aktívny život často potrebné, ale najmä pohybovú aktivitu, na ktorú sa v poslednej dobe zabúda. Aj z prieskumu TNS vyplýva, že ľudia radšej sedia pred PC alebo TV, ako by išli na dlhšiu prechádzku prípadne si zašportovali,“ uviedla Tomišová. Ako ďalej dodala, AVNM sa chce v tomto roku zamerať najmä na podporu pravidelných športových aktivít a ich zaradenie do každodenného života. Aj preto chce AVNM spojiť svoje sily pri podpore športových podujatí s partnerom Slovenskou asociáciou univerzitného športu (SAUŠ), s ktorou nadviazala tento rok spoluprácu.

Ilustracka Kubko zm

„Myslím si, že spolupráca s AVNM môže len prispieť k rozširovaniu možností, ako zapojiť čo najviac mládeže do pohybových aktivít a pravidelných športových súťaži,“ povedal o partnerstve Július Dubovský, prezident SAUŠ. „V športovom hnutí som sa neustále snažil podporovať u mládeže zdravý životný štýl, v ktorom neoddeliteľnou súčasťou bol vždy pohyb a šport. SAUŠ je toho príkladom – v oblasti vysokoškolského športu organizuje množstvo masových akcii, pravidelných súťaži a turnajov. Ročne sa na týchto podujatiach zúčastnia tisíce študentov,“ zdôrazňuje Dubovský.

Zodpovednosť ostáva na jednotlivcovi
Hoci prieskum ukázal, že Slováci zatlačili športové aktivity do úzadia, v otázke zodpovednosti za zdravý životný štýl majú jasno. Zodpovednosť za vytváranie a udržiavanie zdravého životného štýlu obyvateľstva majú ľudia vo svojich rukách, tak to vidí až 81 % opýtaných. Štátne organizácie označilo v prieskume 21 % respondentov, komerčné 13 % a neštátne športové organizácie len 7 %. Väčšiu rolu by však podľa Slovákov mal niesť pri zodpovednosti za udržiavanie zdravého životného štýlu najmä štát a jeho organizácie (46 % opýtaných). Najväčšiu mieru zodpovednosti za zdravý životný štýl by mal podľa Slovákov niesť sám jednotlivec (69 %) a rodina (50 %).

MINARIK

Pohyb ako základ zdravého životného štýlu považuje aj odborník na výživu a zdravý životný štýl Peter Minárik. „Zdravie máme vo vlastných rukách a je pre každého človeka nepochybne jednou z najvýznamnejších hodnôt. Napriek tomu je aj dnes ešte stále množstvo ľudí, ktorí si hodnotu svojho zdravia začnú ceniť až potom, čo vážne ochorejú. Ak si chceme zdravie uchovať, musíme pre to niečo aj sami urobiť. Našim príspevkom pre posilnenie a uchovanie pevného zdravia je najmä dostatok pohybu a správna životospráva. Ak chceme predchádzať chorobám, nemôžeme čakať, že tu bude niekto, kto to za nás „odmaká“. Pohybom totiž utužujeme imunitu a celkovo posilňujeme naše telo,“ sú slová odborníka na výživu a zdravý životný štýl, Petra Minárika (na obr. č. 3).

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku
AVNM je záujmovým združením právnických osôb, ktoré zastupuje najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku. Jeho cieľom je spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle a v potravinárstve podporovať rozvíjanie pitného režimu, dôležitého faktora zdravia obyvateľstva.

Slovenská asociácia univerzitného športu
Slovenská asociácia univerzitného športu je dobrovoľným občianskym združením samostatných združení s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej poslaním je podporovať a zabezpečovať rozvoj vysokoškolského športu na všetkých výkonnostných úrovniach. Na masových súťažiach organizovaných SAUŠ sa v roku 2015 zúčastnilo viac než 26 tisíc študentov.

(Zdroj: Lucia Tomišová, AVNM; Pripravil: Eugen Michal Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*