Sám sebe výživovým poradcom

Bratislava, Admin, 18. 1. 2014 - Väčšina z nás by si priala stravovať sa vyvážene, no v množstve informácií, ktoré sa o zdravom životnom štýle dozvedáme, sa často nevieme zorientovať. V novootvorenom Inštitúte zdravého života WELKO v Bratislave, ktoré ponúka dlhodobé rekvalifikačné kurzy v oblasti životosprávy

a zdravia, ako aj pútavé semináre pod vedením skúsených odborníkov na výživu, vedia ako na to. O detskej obezite, poruchách príjmu potravy, diétach a chybách pri chudnutí s vedúcou lektorkou inštitútu, Barbarou Svieženou.

Barbara Sviežená zm.

 • Štatistiky uvádzajú, že 70 – 80 % súčasných ochorení má priamy alebo nepriamy súvis práve so spôsobom nášho stravovania. Ako sa z vášho pohľadu menia stravovacie návyky ľudí na Slovensku? Čo hovoria štatistiky o výskyte obezity v našej populácii?

Stravovacie návyky sa, rovnako ako všetko, samozrejme menia. Na jednej strane sledujeme úzko vyprofilovanú skupinu uvedomelých jedincov, najčastejšie spojených so špecializovanou pohybovou aktivitou a tzv. fitnes životným štýlom. Ich percentuálne zastúpenie na Slovensku je však veľmi nízke. Väčšinová populácia sa riadi starými neaktuálnymi a dobe nezodpovedajúcimi stravovacími návykmi, alebo podlieha tlaku reklamy či informácií často vytrhnutých z celkového kontextu, a veľmi často vlastnými „gastrochuťami“. Zo štatistík chorobnosti a mortality Slovákov vyplýva, že umierame na množstvo ochorení, ktorým by sme vedeli predísť malými úpravami stravovacích zvyklostí. Najčastejším metabolickým ochorením na Slovensku je práve obezita. Nadváhou u nás trpí 48 % mužov a 35 % žien, obezitou ďalších 17 % mužov a 26 % žien. Podľa toho môžeme usúdiť, že na Slovensku má asi 2 milióny ľudí nadváhu a asi 600 tisíc obezitu. Zo spoločenského hľadiska nadobúda obezita pandemický charakter a to v celosvetovom meradle. Analyzovať súčasné trendy vo výžive je priam nemožné, ale zo sledovania jedálnych zvykov Slovákov vyplýva, že jeme nepravidelne, jeme oveľa viac ako potrebujeme (prevaha energetického príjmu nad výdajom), jeme častokrát nekvalitné potraviny ako z hľadiska nutričnej hodnoty (obsah živín), tak i z hľadiska energetického. V našej strave je často nevhodný pomer medzi živočíšnymi a rastlinnými produktmi (z hľadiska zastúpenia bielkovín a tukov), príliš veľa technologicky spracovaných potravín s vysokým obsahom aditív a syntetických látok. Zabudli sme na rešpektovanie zásady sezóna/región a veľmi radi zabúdame na pohyb. V dôsledku týchto faktorov (a mnohých ďalších) u nás neustále vzrastá zastúpenie civilizačných ochorení, akými sú v prvom rade kardiovaskulárne choroby, diabetes 2. typu, osteoporóza a tiež nádorové ochorenia. Je už našťastie dosť ľudí, ktorí si tieto súvislosti uvedomujú, avšak problém je v tom, že neexistuje ucelená koncepcia vzdelávania v tejto oblasti, preto i tí, ktorí sa o problém zaujímajú, nemajú možnosť dostať sa k serióznym a najmä uceleným informáciám, aby si dokázali vytvoriť akési sito na príliš často skreslené a dokonca i komerčne motivované články.

 • Čoraz viac detí trpí obezitou. Aké zdravotné riziká im hrozia? Ktoré potraviny a jedlá by mali obmedziť a naopak, ktoré by mali konzumovať čo najčastejšie?

Áno, v dnešnej dobe sa obezita detí stala už faktom. Obezitou a nadváhou trpí na Slovensku 13-15 % detí vo veku od 11 do 15 rokov, ako vyplýva z prieskumov Úradu verejného zdravotníctva SR. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že každé piate dieťa na Slovensku má nadváhu, každé desiate je obézne. Ročne v Európskej únii pribúda približne 400 000 detí v školskom veku, z nich má až 85 000 nadváhu. Bohužiaľ je nadhmotnosť detí len odrazom nesprávneho životného štýlu ich rodičov, v prvom rade chýb v stravovaní a nedostatok pohybu. Vysoká váha až obezita v detskom veku vytvára podhubie pre veľmi skorý prejav všetkých ochorení súvisiacich s týmto fenoménom. Ako už bolo povedané, ide o rôzne typy srdcovo-cievnych ochorení, vysoký krvný tlak, metabolické ochorenia, diabetes a pod. Obezita znižuje celkovú pohyblivosť detí a zhoršuje kvalitu ich života aj z hľadiska sociálneho. S cieľom prevencie by mali rodičia dbať na to, aby deti nejedli (alebo aspoň významne obmedzili) výrobky z bielej múky a obsahujúce rafinovaný cukor – sladké tyčinky, keksy, sušienky, cukríky a hlavne sladené nápoje. Vylúčiť by sme mali aj margaríny a priemyselne upravené tuky a oleje, rôzne typy údenín a výrobkov obsahujúcich vysoké percento soli. Prednosť v stravovaní detí by mala mať „živá potrava“, t.j. čo najmenej priemyselne spracovaná, celozrnné produkty, ovocie a zelenina v závislosti od sezóny, kvalitné mäso, zakysané mliečne výrobky a pod. Výbornou pomôckou je koncepcia Zdravého taniera, ktorého autorkou je Mgr. Margit Slimáková, PhD.

 • Kým na jednej strane stúpa počet ľudí, ktorí bojujú s obezitou, na druhej strane sa stretávame s fenoménom porúch prijímania potravy. Čo sa deje v organizme mladého človeka, ktorý dlhodobo odmieta prijímať potravu? Ako v takýchto prípadoch prebieha podpora v oblasti výživy?

Poruchy príjmu potravy sú jedným z najčastejších, a pre svoj chronický priebeh a závažné somatické, psychické a sociálne dôsledky, aj jedným z najzávažnejších ochorení dospievajúcich dievčat a mladých žien. Spôsobujú dlhodobé problémy nielen postihnutým, ale aj ich sociálnemu okoliu. Niektoré príznaky mentálnej anorexie je možné pozorovať takmer u 10 % dievčat na konci puberty. Neskôr pribúda tých, ktorým sa nedarí prispôsobovať zníženému energetickému príjmu a začnú sa prejedať. Zo skúsenosti vieme, že už prehnaná pozornosť venovaná postave a telesnej hmotnosti, nadmerný strach z priberania, prísne redukčné diéty a hladovky, excesívne cvičenie a pocit prejedenia môžu byť príznakom porúch príjmu potravy v ich latentnej forme. Na Slovensku však v súvislosti s tabuizáciou celej problematiky vznikla hmatateľná diera, ktorú čiastočne zapĺňa jediné občianske združenie venujúce sa problematike PPP (F50). Pomocou by mohla byť spolupráca špecializovaných poradcov pre výživu pri tvorbe jedálneho lístka, ktorý by zodpovedal aktuálnemu dennému energetickému výdaju, za súčasného zohľadnenia pestrosti volenej potravy. Pri budovaní takéhoto typu jedálneho lístka berieme na zreteľ potraviny, ktorým sa ľudia s poruchami príjmu potravy z rôznych dôvodov vyhýbajú a taktiež je potrebné vždy rešpektovať ich možný pretrvávajúci strach z priberania.

 • Rozbiehate na Slovensku rekvalifikačné kurzy zamerané na vzdelávanie sa v problematike zdravia, výživy a životosprávy. Pre koho sú určené?

Naše kurzy sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, ako sa správne stravovať, alebo pracovať v oblasti výživy. Jedinou podmienkou účasti je ukončenie stredoškolského vzdelania a dovŕšenie 18. roku. Postupne by sme chceli otvoriť aj kurzy, kde by sa ľudia dozvedeli viac o všetkých „pilieroch“ zdravého života, t.j. o oblastiach wellness, ako aj nadstavbové kurzy pre našich absolventov. Kurzy sú akreditované MŠMT ČR a Osvedčenie, ktoré získajú úspešní absolventi, ich oprávňuje aj ku komerčnému využitiu, tj. k výkonu poradenskej činnosti v oblasti výživy (mimo oblasti zdravotníctva) v celej EU. Prvý kurz Poradca pre výživu na Slovensku otvárame 15. februára. Pri tejto príležitosti by sme už 31. januára všetkých radi pozvali na verejné otvorenie nášho školiaceho strediska, kde sa budú mať možnosť zoznámiť s našimi lektormi prostredníctvom zaujímavých prednášok. Povieme si o vplyvoch výživy na zdravie, ako prebieha diagnostika vo výživovom poradenstve, ukážeme si, ako postupovať pri zostavovaní jedálneho lístka, rozoberieme spolu problematiku príjmu potravy. Návštevníci si budú môcť vyskúšať najmodernejší diagnostický prístroj využívaný pri poradenskej činnosti a získať relevantné informácie o výžive v diskusii.

 • Ako kurzy prebiehajú a čo je ich obsahovou náplňou?

Rekvalifikačný kurz Poradca pre výživu prebieha počas šiestich nasledujúcich víkendov za sebou vo forme prednášok a praktických cvičení. Siedmy víkend sa koná záverečná skúška. Obsahovou náplňou kurzu je zoznámenie sa so základnými živinami a ich úlohou v ľudskom organizme, so základmi fyziológie tráviaceho systému, s metabolizmom, so základnými princípmi racionálneho stravovania, stravovacími režimami a s ďalšími aspektami výživy. Poslucháči sa naučia, ako zostaviť individuálny stravovací program pre konkrétnu osobu na základe jej aktuálneho stavu (naučia sa tiež klienta správne diagnostikovať) a taktiež sa naučia ako klienta (ale samozrejme aj seba samého) správne viesť na ceste k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Súčasťou výuky je aj zvládnutie špeciálneho softvéru na vypracovanie optimálnych jedálnych lístkov a pohybového programu.

 • Aký máte názor na „zaručené diéty“? Prečo vlastne priberáme?

Medzi pojmom diéta a výživa je diametrálny rozdiel. Diéta je stravovací režim, v ktorom sú cielene zo stravy vylúčené niektoré zložky. Ako taká má samozrejme opodstatnenie pri rôznych ochoreniach, ako sú napríklad diabetes mellitus, celiakia, choroby žlčníka, Crohnova choroba, a mnoho ďalších. Výživa je naopak stravovací režim, kedy telu dodávame stravou všetky potrebné živiny v dostatočnom množstve. Rôzne „zaručené diéty“ zamerané na redukciu telesnej hmotnosti jednoducho nefungujú. Nefungujú preto, že všetky majú dočasný charakter. Racionálna výživa nie je záležitosťou jedného mesiaca ani pol roka, a dokonca ani roka. Je to záležitosť trvalá a je to otázka životnej filozofie a úcty k svojmu zdraviu. Naše priberanie je spôsobené veľmi jednoduchým pravidlom – prijímame viac ako vydávame, a ešte aj v nesprávnych pomeroch.

 • Takmer 23 rokov experimentujete s rôznymi alternatívnymi výživovými štýlmi. Máte skúsenosti s vegánskou i vitariánskou stravou. Čo je na základe vašich poznatkov optimálna výživa?

Aj vďaka mojim dlhoročným experimentom s rôznymi spôsobmi stravovania som dospela do štádia optimalizácie a individualizácie. To znamená, že jem to, čo sa mi z dlhodobého hľadiska ukázalo ako optimálne pre moje zdravie, vitalitu a celkový pocit pohody. Inklinujem k prirodzenej výžive, ktorú nám ponúka samotná príroda – potravinám čo najmenej upraveným varením, pečením, smažením, pasterizáciou, konzervovaním, rafináciou či doplneným o umelé látky a chemikálie. Sacharidy najmä v komplexnej forme – pšeno, pohánka, amarant, quinoa, bielkoviny najmä rastlinné zastúpené v rôznych formách orechov a strukovín, tuky v pevnej forme – teda ako semienka (ľanové, slnečnicové, konopné, chia, tekvicové), vo forme plodov ako je avokádo alebo kvalitných rastlinných olejov. Najväčšiu váhu by sme mali dať na široký výber zeleniny a ovocia. V prirodzených potravinách je nesmierne množstvo liečivých substancií a svetová medicínska veda začína prehodnocovať svoj kladný vzťah k syntetickým liekom a záporný vzťah k dietoterapii a fytoterapii.

 • Aké najčastejšie chyby robia ľudia v stravovaní, ktorí sa rozhodnú schudnúť?

Najčastejšia chyba je, že sa do toho pustia takpovediac amatérsky a s nedostatkom informácií, alebo nesprávnych informácií. Keď sa nám pokazí auto, alebo čokoľvek v domácnosti, dáme to opraviť profesionálom. Prečo teda tak hazardujeme so svojim vlastným zdravím? Najčastejšie sa ľudia rozhodnú, že obmedzia porcie, vynechajú večere, vynechajú cukor do čaju alebo kávy a začnú si kupovať tmavé pečivo v presvedčení, že je zdravšie (ono je len zafarbené meltou, alebo karamelom), začnú jesť light výrobky, piť light nápoje a pod. Niektorí naviac začnú navštevovať fitness centrum – a výsledok? Žiadny, alebo žalostný. Tak sa nechajú zlákať „zaručenými“ prípravkami – doplnkami stravy, rôznymi koktejlami a podobne. Kým človek nepochopí, že o svoje zdravie sa musí starať sám a to priebežne a preventívne a že tá prevencia nie je len otázkou výživy, ale je to celý komplex opatrení – a to konkrétne – protistresová prevencia, výživa, pohybové aktivity, relaxácia a regenerácia a tiež prevencia proti škodlivým návykom – tak nemá šancu na trvalý a dobrý výsledok z dlhodobého hľadiska. Komplex týchto opatrení sa dnes moderne nazýva wellness. A wellness je životná filozofia zameraná na zdravý, dlhý a plnohodnotný život.

(Pripravila Kamila Balcová)

2 Komentáre Sám sebe výživovým poradcom

 1. Dobrý večer,zaujal ma Váš článok.Mala by som záujem o tento kurz,no nie som z BA.Robíte kurzy aj v iných mestách?Aká je cena kurzu?Príp.dá sa urobiť Váš kurz aj cez REPAS-UPSVaR?

  Ďakujem Halvoníková

  • Dobry den, na zaklade kontaktu s uvedenou agenturou, ktora nam zaslala do redakcii clanok, posielam Vam ich odpoved:

   Príjemný deň želám,
   Kurz Poradca pre výživu, ktorý organizuje Inštitút zdravého života Welko, prebieha v Brne, Bratislave a v Košiciach v niekoľkých turnusoch počas roka. Vyučovanie prebieha 6 po sebe nasledujúcich víkendov, to jest vždy sobota a nedeľa od 8:00 – 17:00, siedmy víkend je potom skúška pozostávajúca z ústnej odpovede na otázky v rozsahu preberaného učiva a obhajoby záverečnej práce. Absolventi získavajú Certifikát, resp. Osvedčenie o rekvalifikácii. Cena kurzu je aktuálne 320 EUR. Kurz je akreditovaný MŠ ČR, na Slovensku ho nie je možné akreditovať nakoľko u nás nie je momentálne zaradená takáto odbornosť na MŠ SR. Z tohto dôvodu nie je možný ani RE-PAS. Na uvedenom probléme však intenzívne pracujeme v spolupráci s Alianciou výživových poradcov Slovenska (SAVP).Pre viac informácií sa obráťte na našu web stránku http://www.welko.sk.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*