Projekt o efektívnejšie financovanie zdravotnej starostlivosti

Bratislava, Admin – Union zdravotná poisťovňa začala pri rokovaní o finančných zdrojoch s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti hodnotiť aj efektívnosť zdravotnej starostlivosti. Nový pilotný model porovnáva na základe jednotných a transparentných kritérií výkony poskytovateľov a pomáha zdravotnej poisťovni nasmerovať financie tam, kde budú pre ich poistencov využité najsprávnejšie. Union ZP chce týmto spôsobom prispieť k efektívnemu financovaniu zdravotnej starostlivosti, čo je jedna z podmienok kvalitnejšieho zdravotníctva na Slovensku.

Pán Joep Jacobs, expert zo zdravotnej poisťovne Achmea (na obr. č. 1, 2, 3) prezentoval  na tlačovej konferencii výsledky projektu, ktorý sa týkal merania a efektívnejšieho  financovania zdravotnej starostlivosti v Holandsku. Zdravotná poisťovňa Achmea od roku 2009  spolupracuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorým  priebežne poskytuje relevantné informácie o úspešnosti liečby pri vybraných diagnózach jednotlivých poskytovateľov a o rozdieloch v úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Vďaka projektu stratégie kvality realizovaného od roku 2009 výrazne zredukovali duplicitné výkony, zabezpečili vyššiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, transparentnosť a benchmarking poskytovateľov.

IMG_3859 zm

„Kvalitná zdravotná starostlivosť má byť dostupná a poskytovaná poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za dobrú cenu,“ uviedol holandský expert. Pomocou troch praktických príkladov prezentoval odlišnosti úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v Holandsku. Príklady sa týkali troch náročných medicínskych oblastí: percentuálnej úspešnosti fertility na pracoviskách reprodukčnej medicíny, percentuálnej úrovni konzultácií pediatrov na pôrodníckych oddeleniach a percentuálnych odlišnostiach vynaložených finančných prostriedkov pri finančne náročnej liečbe pacientov na reumatologických pracoviskách). Vďaka realizovanému projektu, účinnej spolupráce a komunikácie s poskytovateľmi, zavedením štandardov a realizovanými početnými opatreniami ročný nárast výdavkov na zdravotnú starostlivosť v posledných rokoch  už nebol taký markantný ako v minulosti (5 – 7,2 %),  ale sa dostal na optimálnejšiu a finančne udržateľnú úroveň (1,5 – 1,0 %).

IMG_3865 zm

Keďže rozpočet pre zdravotníctvo je obmedzený a dopyt po zdravotnej starostlivosti neustále rastie, potrebuje aj slovenské zdravotníctvo využívať existujúce zdroje efektívnejšie. S tým súvisí aj zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Union ZP preto vyvinula hodnotiaci model, ktorý na základe jednotných, transparentných kritérií efektívnosti liečby umožňuje prehodnocovať výšku finančných zdrojov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Model, ktorý Union ZP pilotne používa od jesene minulého roka, vychádza z princípov merania efektívnosti zdravotnej starostlivosti v Holandsku, ktoré patrí dlhodobo medzi najlepšie hodnotené zdravotné systémy na svete (naposledy 1. miesto v rebríčku Euro Health Consumer Index 2015).

„Sme presvedčení, že v zdravotníctve je nevyhnutné smerovať zdroje najmä k poskytovateľom ZS, ktorí dokážu liečiť efektívne a zároveň kvalitne. Náš model pokladáme za prvý krok v tomto smere. Tým, že hodnotí viaceré parametre v rámci každej odbornosti, pomáha nám nastaviť ohodnotenie poskytovateľa ZS podľa efektivity liečby. Model je postavený na transparentných kritériách. Transparentnosť totiž vnímame ako základný princíp, na ktorom by systém slovenského zdravotníctva mal fungovať,“ opísala model pre meranie efektívnej zdravotnej starostlivosti Elena Májeková, členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti, revíznych činností a programov zdravia Union zdravotnej poisťovne (na obr. č. 4).

IMG_3863 zm

Union ZP sa dlhodobo snaží prijímať opatrenia, smerujúce k efektívnym a udržateľným výsledkom zdravotnej starostlivosti. „Novým modelom sa snažíme už dnes vniesť parameter efektivity a kvality do platieb za zdravotnú starostlivosť. Veríme, že konkrétne skúsenosti s využívaním nového modelu prispejú do diskusie, ako na Slovensku dosiahnuť dlhodobo efektívne a udržateľné výsledky zdravotnej starostlivosti,“ dodáva E. Májeková.

(Zdroj: Judita Smatanová, Union Zdravotná poisťovňa; Foto: EN ; Pripravil: MUDr. Eugen Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*