Prieskum SLeK potvrdzuje pozitíva novely zákona o liekoch

Bratislava, Admin – V slovenských lekárňach v tomto roku výrazne stúpla spokojnosť lekárnikov s dostupnosťou liekov pre pacientov. Na stupnici od 1 (zlá dostupnosť) do 10 (ideálna dostupnosť) farmaceuti z verejných a nemocničných lekární ohodnotili dostupnosť liekov priemernou hodnotou 7,42. Oproti minulému roku, kedy svoju, skôr nespokojnosť, ohodnotili stupňom 3,41, ide o výrazný nárast, ktorý potvrdzuje zlepšenie dostupnosti liekov.

Súčasťou prieskumu Slovenskej lekárnickej komory boli aj otázky zamerané na využitie emergentného systému lekárnikmi. Z lekárnikov zapojených do prieskumu ho zatiaľ využilo 40 %, pričom prostredníctvom tohto systému objednávali až v 74 % prípadov  Fraxiparine. Možno konštatovať, že sa nepotvrdili obavy niektorých distribútorov zo zneužívania emergentného systému a naopak potvrdil predpoklad zodpovedného prístupu farmaceutov k tomuto novému nástroju v procese zabezpečovania liekov.

Prieskum formou dotazníka zaslaného všetkým slovenským farmaceutom zrealizovala Slovenská lekárnická komora od konca apríla do 19. mája. Na otázky odpovedalo 281 lekárnikov zo všetkých regiónov a rôznych typov lekární. „Nielen pacienti, ale aj samotní lekárnici už od roku 2012 poukazovali na kontinuálne zlú dostupnosť liekov na Slovensku. Slovenská lekárnická komora sa preto dlhodobo snažila prichádzať s návrhmi, ktoré by túto situáciu zlepšili. K realizácii prieskumu sme pristúpili s cieľom posúdiť vnímanie výsledkov novely zákona o liekoch, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom tohto roka, a ktorej hlavným cieľom bolo zlepšiť dostupnosť liekov. Keďže na príprave novely spolupracovala s ministerstvom zdravotníctva aj Slovenská lekárnická komora, považovali sme za potrebné posúdiť vplyv na každodennú prácu našich členov,” povedal na margo prieskumu prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ (na obr.). „Sme radi, že lekárnici, ktorí sa zúčastnili prieskumu, vnímali od roku 2012 aj aktivity a prínos predstaviteľov komory v oblasti dostupnosti liekov. Našu aktivitu v tejto oblasti ohodnotili priemerným stupňom  7,81,” dodal Sukeľ.

V podobných prieskumoch mapujúcich rôzne oblasti liekovej politiky na Slovensku a aktivít komory chce komora pokračovať aj v budúcnosti.

(Zdroj: Adriana Bednárová, MARCUS PR; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*