Pri liečbe CHOCHP pomôže aj webová stránka

Bratislava, Admin – Každý desiaty Slovák trpí chronickou pluca-p1150775obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), druhým najčastejšie sa vyskytujúcim neinfekčným ochorením na svete. Základom liečby tohto ochorenia je pravidelná inhalácia predpísaného liečiva, ktoré sa dostáva priamo tam, kde ho pacient najviac potrebuje – do pľúc. Klinická prax ukazuje, že 8 z 10 pacientov neovláda správnu techniku inhalácie. Práve s jej osvojením má pacientom pomôcť nová webová stránka www.mojinhalator.sk.

Chronická obštrukčná choroba pľúc je ochorením, pri ktorom sa pomaly zužujú dýchacie cesty, čo vedie k postupnému znižovaniu prietoku vzduchu v pľúcach. Pacient má najprv problémy poriadne vydýchnuť, vo vyšších štádiách choroby mu robí problém sa aj poriadne nadýchnuť. Zákernosť ochorenia spočíva v jeho nenápadnom rozvoji, pričom mnoho ľudí pripisuje zhoršené dýchanie svojmu veku. „Mnohí pacienti navštívia lekára až vo chvíli, keď je fungovanie ich pľúc ochorením už veľmi obmedzené a tento stav je nezvratný,“ vysvetľuje doc. MUDr. Ivan Majer predseda Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti (na obr. č. 5).

pluca-p1150757Základom liečby CHOCHP je inhalačná terapia, vďaka ktorej sa liečivo dostáva v dostatočnom množstve priamo na miesto svojho pôsobenia a zabezpečuje tak dostatočne rýchly nástup účinku a efektivitu liečby. Pacient však z týchto benefitov môže vyťažiť maximum len v prípade, že si dokáže úspešne osvojiť inhalačný manéver. V opačnom prípade je liečba neefektívna a zbytočne nákladná. „Z našich skúseností z praxe vyplýva, že pri inhalácii robia pacienti množstvo chýb, ktoré majú negatívny dopad nielen na účinnosť liečby, ale aj na ich ochotu v liečbe vytrvať,“ hovorí MUDr. Marta Hájková, CSc. z Nadačného fondu pre zdravé pľúca (na obr. č. 3).

Skúsenosti z praxe potvrdili aj výsledky štúdie SOPHY, autorského kolektívu prof. MUDr. Rozborilovej, prof. MUDr. Tkáčovej a MUDr. Benedika, publikovanej v roku 2014.

Väčšina pacientov nepoužíva inhalátor správne   

ingrid-schmidt_malaZvoliť pre pacienta správny inhalátor vyžaduje zohľadnenie viacerých aspektov. Na trhu je viacero typov inhalátorov, z ktorých musí lekár vyberať na základe posúdenia aktuálneho stavu ochorenia, manuálnych a mentálnych schopností pacienta, ako aj špecifických vlastností inhalátora. Pacienti s vyšším stupňom ochorenia ako aj pacienti, ktorí používajú súbežne viacero typov inhalátorov, robia pri prevedení inhalácie množstvo chýb. „Každý typ inhalátora má určité špecifické vlastnosti a vyžaduje osobitný inhalačný manéver. Pacientovi musí byť dostatočne vysvetlené ako s predpísaným inhalátorom pracovať tak, aby bol dosiahnutý maximálny účinok liečby,“ hovorí vedúca fyzioterapeutka Ingrid Schmidt, MSc., ktorá sa so svojím tímom vo viedenskej nemocnici už 25 rokov venuje výučbe správnych inhalačných techník  pre pacientov s CHOCHP (na obr. č. 2 a č. 4).

Nová webová stránka má pomôcť pri zlepšení liečby

Práve s touto neľahkou úlohou má pacientom s CHOCHP, ale aj ich ošetrujúcemu lekárovi a ďalšiemu zdravotníckemu personálu pomôcť nová webová stránka www.mojinhalator.sk. Tá má za cieľ pomôcť Slovákom, ktorí trpia rôznym stupňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP), naučiť sa správne používať svoj inhalátor. Pomocou krátkych inštruktážnych videí sa návštevník stránky dozvie, ako používať 11 najčastejšie predpisovaných druhov inhalátorov na slovenskom trhu.

„Samozrejme, aj v súčasnosti existuje viacero informačných materiálov, ktoré by pacientom mali pomôcť správne si osvojiť metódu inhalácie, avšak doteraz neexistovala žiadna komplexná demonštračná audiovizuálna pomôcka, ktorá by bola kedykoľvek poruke pacientom a ich rodinným príslušníkom. Inšpirovali sme sa rakúskymi kolegami a aj pre slovenských pacientov sme vytvorili takúto neoceniteľnú pomôcku,“ vysvetľuje MUDr. Hájková, ktorá sa podieľala na obsahu stránky ako odborný garant.

Webová stránka www.mojinhalator.sk je spoločným projektom Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, Nadačného fondu pre zdravé pľúca a spoločnosti Novartis Slovakia.

O ochorení CHOCHP

doc-mudr-ivan-majer_malaMedzi pacientov s CHOCHP nepatria len starší ľudia či dlhoroční fajčiari hoci práve fajčenie, i pasívne, je najviac rizikovým faktorom. Medzi negatívne faktory vplývajúce na rozvoj ochorenia patrí aj ovzdušie, v ktorom žijeme či pracujeme. Ohrození sú pracovníci, ktorí sú pri výkone práce vystavení uhoľnému či cementovému prachu, sírovodíku, chlóru, smogu a predovšetkým cigaretovému dymu. „Rizikovým prostredím sú aj priestory, ktoré sú dlhodobo vykurované uhlím či drevom. Vdychované pevné častice zo spaľovania poškodzujú elastické vlákna v pľúcach a spôsobujú v nich zápal, ktorý postupne rozrušuje prirodzenú štruktúru pľúcneho tkaniva. Vznikajú tak dutiny, v ktorých sa hromadí vzduch, ktorý pacient nedokáže vydýchnuť. Zároveň sa na slizniciach dýchacích ciest hromadí väzký hlien,“ hovorí doc. MUDr. Ivan Majer, CSc., predseda Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti.

Medzi ďalšie rizikové faktory patria: nesprávna životospráva a výživa, genetická predispozícia, fajčenie matky, bronchiálna hyperaktivita či alergie. Štatisticky, ochorenie častejšie postihuje mužov.

„Ak pacient trpí dlhodobým kašľom, cyanózou, dýchavičnosťou, vykašliava hlieny či je náchylný na infekcie dýchacích orgánov, mal by navštíviť svojho lekára. Medzi ďalšie príznaky CHOCHP patria aj poruchy funkcie srdcovo-cievneho, endokrinologického a svalového aparátu, únava a opuchy členkov,“ upozorňuje doc. MUDr. Majer.

(Zdroj: Miroslava Ingrová, Neuropea; Foto: Neuropea a Thea Bašťovanská; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*