Prečo nikdy nezačať fajčiť

Admin, 31.05.2012 - Podľa WHO na ochorenia súvisiace s fajčením zomiera ročne 3,5 milióna osôb. Každých desať sekúnd zomrie na svete 1 človek na následky fajčenia. Tabak sa tak zaraďuje medzi najvýznamnejšie príčiny zbytočných a predčasných úmrtí v histórii ľudstva.

Aj napriek tomu, že mnoho štúdií dokazuje, že ľudia si zdravotné následky spojené s fajčením uvedomujú, stále sa medzi nami nájdu takí, ktorí tomuto zlozvyku nevedia odolať.

Užívanie tabaku sa datuje do obdobia 4. tisícročia pred našim letopočtom na kontinente dnešnej Ameriky. S európskym priestorom sa tabak spája až s námornými výpravami Krištofa Kolumbusa. Prvé tabakové semená do európskych končín doviezol v roku 1518 zo San Dominga lodník z druhej Kolumbovej výpravy – Roman Pene. Po objavení tabaku Európanmi začalo obdobie výmenného obchodovania s touto komoditou, vymieňal sa hlavne za „ohnivú vodu“ a lacné ozdoby. Na území Slovenska sa fajčenie rozšírilo najmä počas tridsaťročnej vojny (1618-1648), keď cudzie nemecké a švédske žoldnierske vojská priniesli so sebou aj tabak.

Úrad verejného zdravotníctvo SR uvádza, že v dnešnej dobe na Slovensku fajčí približne34% populácie (z toho 43% mužov a 26% žien) a priemerná ročná spotreba cigariet u dospelého fajčiara je 2 360 kusov. Dĺžka života fajčiarov, ktorí vyfajčia 20 až 30 cigariet denne po dobu 30 rokov je pri tom až o 8 rokov kratšia ako dĺžka života nefajčiarov. Fajčenie má dokázateľnú súvislosť s desiatkami ochorení (onkologické ochorenia, choroby dýchacích ciest, srdcovo-cievne ochorenia) ako aj vplyv na tehotenstvo a reprodukčné funkcie. Prečo teda ľudia po cigaretách vôbec siahajú?

Príčinou je nikotín

Z výskumov vyplýva, že tabakizmus patrí medzi najsilnejšie z pomedzi závislostí. Vzniká pri ňom dokonca silnejší návyk ako pri heroíne, kokaíne či alkohole. Dôvodom je obsah nikotínu v cigarete a jeho vplyv na mozog. V mozgu sa totiž nikotín viaže na receptory, s ktorými spôsobí zvýšenú hladinu dopamínu a noradrenalínu (látok, ktoré majú vplyv na to, ako sa cítime). Nikotín teda spôsobuje zmenu biochemického zloženia centrálnej nervovej sústavy, čo zapríčiňuje závislosť – telo fajčiara potrebuje nikotín, aby sa “cítilo” normálne.

Je známe, že závislosť vzniká oveľa rýchlejšie u mladistvých fajčiarov ako u dospelých.  Najsilnejšia túžba cigaretu vyskúšať sa u detí prejavuje v 9 – 10 rokoch. V 12 – 13 rokoch už mnohí fajčia pravidelne, pričom až 80 % z nich vo fajčení pokračuje do dospelosti, konštatuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

Napriek tomu, že prvé skúsenosti s fajčením nesú so sebou často negatívne zážitky (bolesti a točenie hlavy, zvracanie), mladých ľudí to od fajčenia neodrádza. Dôvodom fajčenia najmä u mladých býva však veľakrát vplyv okolia. „Štúdie ukazujú na naliehanie, prianie a zvádzanie kamarátov, ide o takzvaný tlak seberovných a potreba byť súčasťou „partie“.

Mladí ľudia si namýšľajú, že fajčením získajú nejakú nezávislosť, resp. fajčia, pretože aj ich kamaráti, idoly fajčia, alebo je to istý vzdor rodičom, ktorí im fajčenie zakazujú. Deti s fajčením často experimentujú a domnievajú sa, že môžu prestať kedykoľvek budú chcieť. Nemalou mierou k fajčeniu prispieva aj tzv. sociálna genetika, tzn. vplyv fajčenia v rodine či v najužšom spoločenstve daného človeka“, uvádza na margo príčin fajčenia MUDr. Richard Pellionis, riaditeľ odboru interných revíznych činností Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Potreba osvety

Údaj, že na Slovensku na ochorenia súvisiace s fajčením ročne zomiera približne 11 000 osôb, ako aj skutočnosť, že fajčenie nie je len aktuálnym zdravotným problémom, ale aj problémom ekonomickým a sociálnym, len potvrdzujú potrebu osvetových aktivít proti fajčeniu.

Úrad verejného zdravotníctva SR sa preto dňa 31.05.2012, pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, rozhodol v spolupráci s Union zdravotnou poisťovňou v rámci Iniciatívy za zdravšie Slovensko zrealizovať projekt „Prestaň fajčiť, daj si jablko“. Prostredníctvom projektu sa  fajčiari aj nefajčiari budú môcť dozvedieť viac o problematike fajčenia, od bývalých fajčiarov zo zoskupenia ExSmokers získať rady ako s fajčením prestať, zmerať si vlastnú kapacitu pľúc či obsah oxidu uhoľnatého z vydýchnutého vzduchu. Každý účastník za odovzdanú cigaretu dostane jabĺčko – symbol zdravia a vitality a vyplnením dotazníka sa zaradí do žrebovania o digitálny fotoaparát či dvojdňový pobyt vo vybranom európskom hotely. Projekt bude súbežne prebiehať v 38 mestách v čase od 10:00 do 16:00 hod. Bližšie informácie o pripravovanom projekte a miestach konania akcie nájdete na stránke www.unionzp.sk.

(dp)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*