Podľa profesora verejného zdravotníctva je medicína v protismere

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. profesor verejného zdravotníctva

BRATISLAVA/ADMIN – Aké sme prijímali v našej krajine zdravotnícke pravidlá počas ôsmich mesiacov, a čo sa v tom čase stalo?  K týmto otázkam sa vyjadril MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. profesor verejného zdravotníctva.

“Špičkoví odborníci” Slovenska, postupne združení v Konzíliu odborníkov, v Krízovom štábe, v Pandemickej komisii, v ďalších komisiách, minister zdravotníctva, vláda a na jej čele premiér mali za úlohu udržať dobrý zdravotný stav obyvateľstva. Výraz “špičkoví odborníci” dávam do úvodzoviek, lebo nie vždy nimi sú, iní sú zaujatí, alebo nemajú možnosť presadiť svoje vedomosti.

Naozajstní a nezávislí špičkoví slovenskí odborníci, ktorí sa celoživotne zaoberajú verejným zdravím, preventívnou medicínou aj praktickou zdravotnou starostlivosťou, boli a sú v posledných ôsmich mesiacoch z verejného priestoru eliminovaní, alebo ich oficiálne médiá do diskusií nepripúšťajú, a už vôbec nemajú prístup k rozhodovacím procesom. Jednobunková koronavírusová medicína, hocako by vláda chcela umelo nadhonocovať, je úzko prepojená s ostatnou medicínou, osobitne s civilizačnými chorobami. Keby vláda mala úprimnú snahu znížiť morbiditu a mortalitu choroby COVID-19, musela by sa problémom zaoberať oveľa komplexnejšie. Vybral som sedem ťažiskových bodov, v ktorých kompetentní zaradili spiatočku.

1. Hmotnosť

Obezita patrí medzi hlavné rizikové faktory ťažkého priebehu COVID-19. Ľudia si počas obmedzení mali upraviť BMI (body mass index) na normálne hodnoty pod 25. Prechádzky, vychádzky so psom, beh, športovanie v mestách a na dedinách sa však obmedzuje na minimum. V súčasnosti je povinnosť nosiť rúško mimo domu, pri čom sa nedá športovať, hypoxia zhoršuje výkon, negatívne vplýva na zdravotný stav, zvyšuje riziká pri ostatných chorobách. Ak si majú ľudia udržať malú hmotnosť a ak obézni majú schudnúť, treba maximálne podporovať pohyb v exteriéri. “Špičkoví odborníci” doteraz neupozornili na obezitu ako rizikový faktor, nezapracovali boj proti obezite do naliehavých zdravotníckych opatrení, nevyzvali na zdravý pohyb, ale ho na mnohých úrovniach zablokovali. V Slovensku má takmer polovica dospelých nadváhu alebo obezitu. Vo všetkých odporúčaniach liečby obezity je prvoradé jednak zvýšenie výdaja energie, jednak obmedzenie kalorického príjmu. V opatreniach proti koronavírusu ich však “špičkoví odborníci” vynechali, obmedzili pohyb, opačné názory umlčali. To je medicína naruby!

2. Diabetes mellitus

Cukrovka je ďalší rizikový faktor úmrtia na COVID-19. Zdravotná starostlivosť o týchto pacientov sa podstatne zhoršila na viac ako pol roka. Mnohí pacienti boli vystrašení koronavírusovou propagandou a neprichádzali na pravidelné kontroly k diabetológom, ani k praktickým lekárom. Odmietanie poskytovania štandardnej ambulantnej starostlivosti je preukázateľné aj u samých lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí nezriedka kvôli reštrikčným opatreniam rušili a rušia dohodnuté termíny.
Súčasťou opatrení pri cukrovke je takisto dostatočný pohyb a výdaj energie, ktorý “špičkoví odborníci” výrazne obmedzujú. To je medicína naopak!

3. Vysoký krvný tlak

Po šesťdesiatke má väčšina Slovákov vysoký krvný tlak, takže okrem pribúdajúceho veku – neovplyvniteľného rizika – pribúda aj ďalší, ovplyvniteľný rizikový faktor úmrtia. Jednou z vyvolávajúcich príčin vysokého tlaku je stres. Aj utajený stres. Taký, ktorý sa adekvátne neodreaguje. Opatrenia “špičkových odborníkov” podporujú stres izolovaním starších, nemožnosťou slobodného pohybu, povinnosťou nosiť rúška, obmedzovaním náboženského života, likvidáciou malého a stredného podnikania, uzatváraním prevádzok, zvyšovaním podnikateľského rizika, rušením spoločenských podujatí. Zvyšuje sa riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, i riziko úmrtia na COVID-19. Odborníci “od fachu” sú odstavení. To je medicína postavená na hlavu!

4. Ostatné smrtonosné choroby

Preventívne programy sú odstavené. Počas dlhých rokov sa sústreďujú narastajúce, no stále skromné prostriedky na slovenské národné programy zdravia, ako je onkologický program, kardiovaskulárny program, pediatrické programy. Rok 2020 znamená totálny obrat – dostali červenú. Premiér pálil na námestí 5 000 sviečok za zbytočne zomretých spomedzi 50 000 všetkých úmrtí ročne. Koľko ich bude páliť na Dušičky 2020? “Špičkoví odborníci” neochránili žiaden preventívny či liečebný program zdravia, nevyužili svoje kombinačné schopnosti a inteligenciu použili na jedinú spomedzi tísícky chorôb, na ktoré Slováci zomierajú. Hlasy ozajstných slovenských odborníkov – onkológa, imunológa, kardiológa, kardiochirurga, internistu či praktického lekára nechali zaniknúť v alternatívnych mediách a bez diskusie ich udusili pseudoargumentmi v oficiálnom mediálnom prostredí. To je vybrakovaná medicína!

5. Imunita

Imunitu podporujú vitamíny a stopové prvky. Prirodzený kontakt s ľuďmi zvyšuje kolektívnu imunitu. Dokonca aj ľahké infekcie. Klinická štúdia preukázala, že prekonaná nádcha (koronavírusová) zmierňuje priebeh COVID-19 a znamená nižšie riziko úmrtia. Kam nechodí slnko, tam chodí lekár: opatrenia zamedzujú prístup k slnečným lúčom: pobyt v domácom prostredí, obmedzenie pobytu vonku, rúška v exteriéroch. “Špičkoví odborníci” uzavreli ihriská, športoviská a ďalšie exteriéry. V žiadnom opatrení, nariadení či výzve k obyvateľstvu neodporúčali užívať vitamín C, ani vitamín D, ani vitamíny skupiny B, ani zinok, ani selén, ani žiadne výživové doplnky, ani nenosenie rúšok v exteriéri. Tých, ktorí sa otázkou imunity roky zaoberajú, odstavili od médií, alebo ich do médií nepripustili. To je medicína v protismere!

6. Duchovný život

Juraj Fándly pred 225 rokmi v predhovore k Zelinkárovi napísal: “Usiluj si zachovať svedomie bez hriechu, lebo iba čisté svedomie je matkou nevinnej veselosti a takáto veselosť je matkou dobrého zdravia.” Blokovanie svätých omší, obmedzovanie sviatostí a ostatných náboženských podujatí je útokom na skúšané obyvateľstvo. Stres, hádky, domáce násilie, obavy z budúcnosti, narastanie závislostí, narastanie kriminality, vzostup depresie, všeobecná úzkosť a strach – to sú duševné a duchovné neduhy a choroby, na ktoré majú Slováci stáročný a tisícročný recept: náboženský a duchovný život. Dnes zablokovaný. To je medicína bez základov!

7. Vysoký vek

Sú aj faktory, ktoré sa nedajú ovplyvniť, ako je vek obyvateľov, a teda aj vek chorého človeka. Ale aj tu sa treba zamyslieť: chceme životu pridať roky, alebo rokom život? Starých izolovať, alebo navštevovať? Opýtajme sa, čo by si sami starí ľudia želali! Súčasné opatrenia sú v príkrom rozpore so všetkými poznatkami a doterajšou praxou geriatrickej medicíny. “Špičkoví odborníci” chcú starých ľudí chrániť izoláciou a pritom každý študent medicíny vie, že izolácia starého človeka je priama cesta do hrobu! To je geriatrická medicína v odpadkovom koši! Namiesto medicíny Slovensko znáša útrapy, v ktorých sa rúcajú ekonomické vyhliadky, upadá zdravotná starostlivosť a “špičkoví odborníci” sa starajú o jednu-jedinú nesmrtonosnú chorobu, ktorá sa nezriedka stáva smrtonosnou až pri zanedbaní ostatných chorôb. Dennodenne sme svedkami primitívnych diskusií politikov okolo klinických údajov medicínskeho výskumu, trpíme na nezákonné opatrenia a poplašné správy psychicky nevyvážených osobností politického a spoločenského života. Naliehavo sa tu žiada slovenská cesta, ale nie tá, ktorá z národa robí karikatúru, lež tá, ktorá nás povedie k rovnováhe, evolučnému vývoju a k prosperite. Na okraj videa so stádom oviec vedených somárom, ktorú ste isto videli na internete: stádo je v poriadku, len chýba správny vodca.

Nedeľa 25. októbra 2020, týždeň pred sviatkom Všetkých svätých

(Zdroj: Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. profesor verejného zdravotníctva; Pripravila: red.)

7 Komentáre Podľa profesora verejného zdravotníctva je medicína v protismere

 1. Súhlasím Štefan.
  Treba budovať preventívnu a celostnú medicínu a vo všetkých smeroch zdravý
  spôsob života.
  Alojz

 2. Emil Vestenický // 26. októbra 2020 at 20:22 // Odpovedať

  Veľmi pekne ďakujem prof. Hrušovskému za odborné zhodnotenie priebežného stavu a zároveň redakcii za zverejnenie. Želám úspech.

 3. Zdravím,
  po prečítaní statusu pána S´tefana Hrušovského (dľa článku vyšššie titulovabého ako Prof. verejného zdravotníctva MUDr., CSc.), som mimo
  riadne šokovaný ako aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia sú ochotní bez akéhokoľvek kritického zváženia dôsledkov ich “laikovania” mnohých
  nimi obdržaných a v on-line priestore aj ich zásluhou rozširovaných statusov podobných typu horeuvedeného od p. Hrušovského. Vôbec tu nechcem polemizovať o úrovni vzdelania a stupni autority v medicínskej vede p. Hrušovského (nie som z prostredia medicínskej branže), jedno si však dovolím tvrdiť :
  – ani v jednom z pánom Hrušovským vyššieuvedených 7. bodov menovaný
  odborník neobjavil Ameriku a popísal iba bežné a vo väčšine ľudstvom
  historicko-štatistickými metodami potvrdené informácie. Bohužiaľ,
  p. Hrušovský sa pridal k mnohým autorom hoaxov, poloprávd i neúpl-
  ných právd ( u ktorých ak poviete A, ale nepoviete B úplne skreslíte
  hodnotu a význam informácie najmä pre “lajkujúcich”, ktorí majú cha-
  bé intelektuálne vybavenie pre triezve vyhodnotenie práve obdržaných
  “múdrostí”. Očividným zámerom tohto “laikovania” a preposielania
  týchto správ zo strany ich autorov je nabúranie dôvery nášho obyva-
  teľstva voči oficiálnym – v tomto prípade hlavne politickým autori-
  tám, čomu bohužiaľ prispievajú aj samotné tieto autority mäkko pove-
  dané “príliš ľudovým”, priamo povedané (aj ked´ dobre myslene) až
  vulgárnym slovníkom – vid´ p. premiér, alebo neudržaním si … v no-
  haviciach – vidˇ p. predseda parlamentu.
  Avšak čo je najhoršie, výsledkom tohoto “lajkovania” a asi aj pláno-
  vaným zámerom je dosiahnutie “zblbnutia” – ohlupenia národa a jeho
  zmanipulovania až do úrovne jeho vyprovokovania do stavu tzv.
  “oprávneného vzdoru voči vrchnosti” poza ktorý by sa u nás dostali
  k politickej moci fašistické živly typu Kotleba alebo Mazurek. Za-
  tiaľ to títo ťažkoodenci vo vysokých bagančiach s vyholenými lebka-
  mi dotiahli do stavu, ked´ dnešného dňa 26.10.20 v košickej nemocni-
  ci rodička, ktorú priviezli tesne pred pôrodom na gynekol. oddelenie
  odmietla si dať rúško a odmietla ho aj počas pôrodu a taktiež aj po-
  čas popôrodnej hospitelizácie, v čom ju agresívne a vulgárne podpo-
  rila jej advokátka. To že, že takýmto počínaním uvedená rodička za
  aktívnej podpory jej advokátky ohrozila celý pôrodnícky tím a v konečnom dôsledku aj ochromenie celého gynekologického oddelenia
  nemocnice s možnými d´alekosiahlymi následkami na zdraví je len jed-
  ným z tisícov možných následkov autorov hoaxov, ktorí cítiac, že ich
  “negniavi” absolútne žiadna zodpovednosť ani politická, hlavne však
  ani trestnoprávna zodpovednosť za možné tisícky úmrtí, by malo byť
  impulzom pre ľudí, ktorí ešte doposiaľ neprestali používať na ľudstvu
  prospešné aktivity, aby takéto šarlatánske hoaxy aspoň odignorovali.

  • Štefan Hrušovský // 31. októbra 2020 at 18:08 // Odpovedať

   Ďakujem za reakciu. Veľmi rád by som odpovedal konkrétnymi údajmi, no v reakcii som nenašiel žiaden fakt, ktorý by ste v mojom článku vyvracali. Ak je niektorý údaj hoax, prosím vás o upresnenie. Ak je niečo polopravda, uveďte, čo. Vtedy je možná diskusia.

 4. No velmi pekne napisane.

  • Jana Ludvigová // 29. októbra 2020 at 22:05 // Odpovedať

   Myslím, že keby ste sa narodili začiatkom minulého storpčia v Nemecku, napísali by ste presne to isté na obhajobu začínajúcej Hitlerovej diktatúry! Tisícky úmrtí tu už máme, len od začiatku toho roku na kardiovaskulárne ochorenia zomrelo 18 000 ľudí a my nemáme ani poriadne nemocničné zariadenia, kde by sa dali vykonávať napr.transplantácie pľúc, ale máme milióny na nezmysly psychicky chorého jedinca na čele štátu. Veru, zmanipulovaný ste vy a poriadne!

 5. Svet nie je len čiernobiely! Vo vyhlásení p. Hrušovského som neobjavil ani jednu nepravdu Niekomu prekáža,
  že je to apolitické! Isté je, že problém by bolo treba riešiť k o m p l e x n e. Bol jeden priblblý Jožko Lacný,
  ktorému podhodili euro. On sa zohol a z krošne na chrbte mu vypadlo 120 vajec – a rozbili sa.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*