Ortopedická klinika oslavuje na Slovensku 100 rokov

BRATISLAVA/ADMIN – Kolektív autorov pod vedením MUDr. Andreya Šveca, PhD., MPH v spolupráci so Slovenskou ortopedickou a traumatologickou spoločnosťou a spoločnosťou RE-PUBLIC s. r. o., vydáva pri príležitosti významného jubilea ikony ortopédie na Slovensku publikáciu s názvom 100 ROKOV OD ZALOŽENIA ORTOPEDICKEJ KLINIKY V BRATISLAVE.

Publikácia určená predovšetkým odbornej, ale aj laickej verejnosti sa venuje nielen histórii najstaršej ortopedickej kliniky v bývalom Československu, ktorá v plnej sile prežila až do dnešných čias a nesie názov I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Okrem storočnej histórie sa autori snažia zachytiť aj s klinikou úzko spätý rozvoj modernej slovenskej ortopédie a, samozrejme, aj súčasné aktivity kliniky – od preventívno-liečebnej činnosti, cez pedagogickú a vedeckú činnosť, postgraduálne vzdelávanie až po špecializované činnosti ako onkoortopédia, endopotetika či spondylochirurgia.

Keďže v posledných dvadsiatich rokoch vyšlo niekoľko monografií, ktoré sa zaoberali históriou slovenskej a českej ortopédie, autori sa snažili predložiť čitateľom aj niektoré nové poznatky z histórie, ktoré doteraz neboli publikované.

Zľava: MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH, prednosta I. ortopedicko – traumatologickej kliniky v Bratislave, LF UK Ružinov a hlavný odborník MZ SR pre ortopédiu; Profesor MUDr.Milan Kokavec, PhD. MPH, prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH a prezident SOTS; bývalý primár kliniky MUDr. Peter Maresch, CSc. a v úlohe moderátorky Jana Pifflová Španková, prezidentka aliancie NIE RAKOVINE a o. z. Europacolon Slovensko.

Zľava: MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH, prednosta I. ortopedicko – traumatologickej kliniky v Bratislave, LF UK Ružinov a hlavný odborník MZ SR pre ortopédiu; Profesor MUDr.Milan Kokavec, PhD., MPH, prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH a prezident SOTS; bývalý primár kliniky MUDr. Peter Maresch, CSc. a v úlohe moderátorky Jana Pifflová Španková, prezidentka aliancie NIE RAKOVINE a o. z. Europacolon Slovensko.

Ide o dielo, na tvorbe ktorého sa podieľali aj takmer všetci starší pracovníci kliniky. Vďaka patrí bývalému primárovi kliniky MUDr. Petrovi Mareschovi, CSc. a samozrejme aj odchovancovi I. ortopedicko-traumatologickej kliniky, súčasnému prednostovi Ortopedickej kliniky LF UK Národného ústavu detských chorôb v Bratislave a prezidentovi Slovenskej ortopedickej spoločnosti prof. Milanovi Kokavcovi, PhD., MPH. za plodnú spoluprácu.

Autori publikácie veria, že kniha 100 ROKOV OD ZALOŽENIA ORTOPEDICKEJ KLINIKY V BRATISLAVE bude nielen zdrojom historických informácií, ale bude slúžiť aj ako poučenie a zdroj inšpirácie pre súčasnú mladú generáciu ortopédov, pričom mnohé vedomosti z nej budú môcť zúročiť napríklad pri špecializačnej skúške v odbore ortopédia.

Na tlačovej konferencii položili prítomným odborníkom novinári aj niekoľko otázok týkajúcich sa súčasnej ortopédie a jej perspektívy na Slovensku. MUDr. Andrey Švec skonštatoval dôležitosť vyspelej ortopédie, s ktorou súvisí robotická chirurgia.  Nesporne sa jedná o drahú technológiu, keď roboty pre endoprotetiku v mnohom nahradia prácu lekárov, no ako zdôraznil - kľučovým vždy ostane ortopéd. MUDr. Milan Kokavec kládol dôraz na zdokonalenie metodiky a materiálov endoprotéz.  MUDr. Peter Maresch sa pristavil pri téme mnohopočetných ťažkých úrazoch pohybového ústrojenstva, ktoré sú predovšetkým z jazdy na bicykloch a kolobežkách. Apeloval na rodičov, aby ich deti mali na hlavách helmy a veľmi opatrne jazdili na kolobežkách, ktoré majú malé kolieska a na našich cestách a uliciach sú značné výmoly, cez ktoré preletia. 

Na tlačovej konferencii položili prítomným odborníkom novinári aj niekoľko otázok týkajúcich sa súčasnej ortopédie a jej perspektívy na Slovensku. MUDr. Andrey Švec skonštatoval dôležitosť vyspelej ortopédie, s ktorou súvisí robotická chirurgia.  Nesporne sa jedná o drahú technológiu, keď roboty pre endoprotetiku v mnohom nahradia prácu lekárov, no ako zdôraznil – kľučovým vždy ostane ortopéd. MUDr. Milan Kokavec kládol dôraz na zdokonalenie metodiky a materiálov endoprotéz.  MUDr. Peter Maresch sa pristavil pri téme mnohopočetných ťažkých úrazov pohybového ústrojenstva, ktoré sú predovšetkým z jazdy na bicykloch a kolobežkách. Apeloval na rodičov, aby ich deti mali na hlavách helmy a veľmi opatrne jazdili na kolobežkách, ktoré majú malé kolieska a na našich cestách a uliciach sú značné výmole, cez ktoré preletia.

Ako vznikla Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť

Na pôde ikony slovenskej ortopédie, vo vtedajšom sídle Ortopedickej kliniky LF UK v Bratislave na Hlbokej ceste č. 7, vznikla v roku 1925 Československá ortopedická spoločnosť. Z iniciatívy prof. MUDr. Vítězslava Chlumského, zakladateľa a vtedajšieho prednostu kliniky, bolo 2. 2. 1925 zvolané do Bratislavy zakladajúce valné zhromaždenie ortopédov, chirurgov a akademických funkcionárov s cieľom založiť odbornú spoločnosť a združiť všetkých, ktorí sa zaujímali o konzervatívnu a operačnú liečbu ochorení a úrazov pohybového aparátu vrátane ortopedickej protetiky a starostlivosti o telesne postihnutých. Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť (SOTS) vznikla po rozdelení ČSFR v roku 1993, kedy de facto prestala existovať Československá ortopedická spoločnosť a vytvorili sa dve samostatné spoločnosti: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii (ČSOT) a Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť. Obe spoločnosti naďalej úzko spolupracujú a vydávajú spoločný časopis Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca.

(Zdroj: Iveta Mandžárová, RE-PUBLIC ; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*