Oproti európskemu priemeru žijeme kratšie o 4 roky

Bratislava, Admin – Podľa nedávno publikovaných Správ OECD* a Eurostatu je priemerná dĺžka života na Slovensku 76,6 roka, zatiaľ čo v Európe sa ľudia dožívajú v priemere o 4 roky viac. V porovnaní so Slovenskom žijú dlhšie napríklad aj Poliaci, Chorváti a Česi, pričom nad európskym priemerom sú popri krajinách západnej Európy aj Slovinci. Slovákov najviac trápia choroby srdca a ciev. Tieto ochorenia sa zároveň podpisujú na najčastejších hospitalizáciách v slovenských nemocniciach.

Podľa správy OECD Health at a Glance** je na Slovensku v 65. roku života kratšia očakávaná dĺžka života ako v ostatných krajinách OECD, naviac jeho zdravotná kvalita je výrazne horšia. Po dosiahnutí 65 rokov žijú Slováci najkratší zdravý život z krajín OECD,” hovorí doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH v Bratislave a predsedníčka Pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Tak ako v celoeurópskom meradle, aj na Slovensku sa na úmrtiach a najčastejších hospitalizáciách najviac podieľajú kardiovaskulárne ochorenia. „Zatiaľ čo počet hospitalizácií u pacientov s cievnou mozgovou príhodou je za ostatných desať rokov približne rovnaký a klesá nám počet hospitalizácií na chronickú ischemickú chorobu srdca, počet hospitalizácií na chronické srdcové zlyhávanie sa za ostatných desať rokov viac ako zdvojnásobil,“ dopĺňa doc. Gonçalvesová.

Zatiaľ čo v roku 2005 sme hospitalizovali 9060 pacientov s diagnózou chronické srdcové zlyhávanie, v roku 2016 to bolo už viac ako 22-tisíc. Nelichotivú štatistiku sme zaznamenali, aj čo sa týka počtu úmrtí. V roku 2005 zomrelo na Slovensku na srdcové zlyhávanie 1267 pacientov, v roku 2016 to bolo už viac ako 2500 pacientov. ***

„Dovolím si povedať, že chronické srdcové zlyhávanie je aktuálne najväčšou výzvou súčasnej kardiológie a tomuto ochoreniu musíme venovať náležitú pozornosť. Od poznania príznakov, cez včasný záchyt pacientov a ich čo najskoršiu liečbu,“ uzatvára doc. Gonçalvesová.

Čo je to chronické srdcové zlyhávanie a ako sa prejavuje?

Chronické srdcové zlyhávanie vzniká vtedy, keď srdce „nevládze“ uspokojiť požiadavky tkanív organizmu na prívod kyslíka. Ide o dlhodobé a invalidizujúce ochorenie s vysokou úmrtnosťou, ktoré sa prejavuje najmä zhoršujúcou sa dýchavicou a hromadením tekutín v telesných dutinách a tkanivách, kam tekutiny prestupujú pri nedostatočnom prečerpávaní krvi srdcovým svalom („vodnatieľka“). „Medzi typické symptómy patrí dýchavica, opuch končatín – najmä členkov a celková slabosť a únava.Miera prežívania pacientov s týmto ochorením je veľmi nepriaznivá. Až polovica pacientov totiž zomiera v priebehu 5 rokov. Za závažné považujem aj to, že Slováci nepoznajú príznaky srdcového zlyhávania a symptómy typické pre toto ochorenie si často mýlia so symptómami infarktu. Podľa prieskumu agentúry GfK**** pre Slovenskú kardiologickú spoločnosť, až 81 % Slovákov si totiž myslí, že srdcové zlyhávanie sa prejavuje bolesťou a tlakom na hrudi. Jeden z typických príznakov pre srdcové zlyhávanie – opuch končatín, najmä členkov uviedlo za symptóm srdcového zlyhávania len 31 % opýtaných,“ hovorí MUDr. Roman Margóczy, primár Oddelenia všeobecnej kardiológie, SÚSCCH, a.s. Banská Bystrica.

Slováci nepoznajú symptómy srdcového zlyhávania

S cieľom zvýšiť povedomie o srdcovom zlyhávaní vznikla na Slovensku pacientská organizácia Hlas nášho srdca. Jej členka Valéria Koszoruová hovorí: „Uvedomujeme si, že Slováci nepoznajú príznaky srdcového zlyhávania, a preto sme sa my, pacientská organizácia Hlas nášho srdca, rozhodli odštartovať celoslovenskú kampaň pod názvom Červené ponožky. Chceme v rámci nej upozorniť na závažnosť tohto ochorenia a edukovať verejnosť o jeho symptómoch.“

„Musíme intenzívne budovať povedomie a vzdelávať verejnosť o srdcových ochoreniach, najmä o srdcovom zlyhávaní. Je potrebné využívať inovatívne technológie a modernú liečbu pre pacientov, optimalizovať systém ich manažmentu a včasného záchytu ochorenia,“ hovorí doc. Gonçalvesová. „Ak chceme na Slovensku znížiť počet odvrátiteľných úmrtí a spoločne dosiahnuť cieľ, ktorý si stanovilo aj MZ SR, bez zvýšeného záujmu o problematiku kardiovaskulárnych ochorení to nepôjde,“ uzavrela doc. Gonçalvesová.

*OECD Health Statistics, 2017
** OECD Health at a Glance
*** NCZI, Zdravotnícke ročenky 2005 – 2016
**** GfK prieskum o srdcovom zlyhávaní, 2015, vzorka 504 respondentov

(Zdroj: Richard Fides, Grape PR,; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*