Nová kniha Rakovina a výživa: mýty a fakty 2

Bratislava, Admin – Výživa a pohybová aktivita majú vplyv nielen na aktuálny zdravotný stav, vitalitu a fyzickú i duševnú kondíciu človeka, ale zásadným spôsobom predurčujú aj zdravotný stav v blízkej aj vzdialenej budúcnosti a celkovú dĺžku života. Aj o tom je pokračovanie prvých dvoch úspešných kníh Petra Minárika a Daniely Minárikovej o správnej výžive a životospráve Rakovina a výživa: mýty a fakty 2.
Je vedecky dokázané, že potraviny a v nich obsiahnuté živiny majú vplyv na riziko, ako aj na prevenciu zhubných nádorov. Aby sa človek vedel k sebe a k svojmu okoliu racionálne a zodpovedne správať, mal by poznať, ktoré opatrenia v stravovaní a v celkovej životospráve sú rizikové, a ktoré naopak podporujú zdravie.
V záujme zníženia chorobnosti a úmrtnosti na zhubné nádory súčasnej i budúcej generácie je každá výzva, ktorá motivuje ľudí k zdravej životospráve správnym krokom a zmysluplným činom.

MUDr. Minarik IMG_9872

Autori MUDr. Peter Minárik, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety a PharmDr. Daniela Mináriková, PhD. z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave veria a dúfajú, že aj praktické návody a ukážky zdravých receptov, ktoré prináša táto kniha, budú pre čitateľov užitočné a motivačné pre pozitívne zmeny v ich životnom štýle. V knihe sa čitatelia dozvedia, ktoré opatrenia vo výžive sú pri prevencii rakoviny dôležité (v súlade s medicínou založenou na dôkazoch) a dokážu v dlhodobom horizonte účinne znížiť nádorové riziká. V obrovskom prúde neraz rozporuplných a širokú verejnosť mätúcich informácií o vplyve výživy na zdravie, bolo ambíciou autorov pomôcť čitateľom v orientácii, čo je v strave a preventívnej výžive dôležité, čo je menej podstatné a čo patrí medzi nepotvrdené mýty. Cieľom napísania tejto knihy bolo usmerniť čitateľov pri ich snahe o pozitívne zmeny v ich životospráve správnym smerom a priniesť im potrebné návody a inšpirácie pre prípravu chutných a zdravých pokrmov.

Kniha Rakovina a výživa: mýty a fakty 2 vznikla pod záštitou projektu Onlife, ktorý spolupracuje s občianskym združením Liga proti rakovine. V rámci plánovanej spolupráce LPR a Onlife sa rozbieha poradenstvo v otázkach výživy v internetovej poradni LPR a od budúceho roka sa budú do programu centier pomoci zaraďovať prednášky na tému výživa.

Kniha bude dostupná vo všetkých veľkých kníhkupectvách, je tiež možné si ju objednať na stránke www.onlife.sk.

(Zdroj: Miroslava Džupinová, Liga proti rakovine, Pripravila: Valéria Nagyová)

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*