Nárast makulárnej degenerácie

Admin, 12.12.2012 - Vek viac ako 65 rokov, nezdravé stravovanie spolu s  nedostatkom antioxidantov v potrave, dlhodobé vystavovanie sa slnečnému žiareniu a fajčenie – aj pasívne. Uvedené rizikové faktory zvyšujú pravdepodobnosť vzniku vekom

podmienenej degenerácie makuly (ďalej len „VPDM“), ktorá ak sa nelieči, môže viesť k ťažkému poškodeniu zraku – praktickej slepote. Tak ako populácia na Slovensku starne, ohrozených je stále viac a viac ľudí. Alarmujúce je, že do roku 2025 sa môže počet pacientov s VPDM zdvojnásobiť.

Vekom podmienená degenerácia makuly je progresívne ochorenie, ktoré postihuje strednú časť sietnice, tzv. žltú škvrnu, a spôsobuje postupnú stratu centrálneho videnia. Ako upozorňuje MUDr. Mária Molnárová, PhD. z  II. Očnej kliniky banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice,: „Degenerácia makuly má dve formy – suchú a vlhkú. Vlhká je zriedkavejšia ale nepriaznivejšia. Trpí ňou asi 10 percent pacientov a vyvíja sa veľmi rýchlo. Pri skorej diagnostike a vhodnej liečbe sa dá zabrániť strate zraku. Je preto veľmi dôležité, aby každý občan Slovenska, ktorý má viac ako 45 rokov, chodieval na pravidelné vyšetrenia k očnému lekárovi. Predpoklady na ochorenie totiž môžete mať aj v prípade, ak sa vám zdá, že váš zrak je v úplnom poriadku. Prevencia je v tomto prípade mimoriadne dôležitá.“
Strata zraku, ktorá je dôsledkom neliečenia tohto ochorenia, má mimoriadne negatívny vplyv nielen na pacienta, ale aj na jeho rodinu a celú spoločnosť. Strata zraku totiž automaticky vedie k strate nezávislosti, k sociálnej izolácii a často aj k depresiám. Liečba týchto následkov a starostlivosť o sociálne odkázaných ľudí je zároveň tiež drahšia aj pre štát. Lele Zemanová zo spoločnosti Bayer, spol. s r.o. dodáva: „Napriek súčasným možnostiam medicíny počet pacientov neustále narastá, a tak sú mimoriadne dôležité edukačné kampane.  Aj preto sa spoločnosť Bayer, ktorá je známa svojim aktívnym prístupom na poli liečby rôznych ochorení, rozhodla upozorniť na tento problém a rozšíriť vedomosti Slovákov“.
Vlhká forma degenerácie makuly vzniká v dôsledku nadmerného pôsobenia VEGF, proteínového rastového faktoru, ktorý spôsobuje abnormálny nárast krehkých nových cievok pod sietnicou. Tie môžu krvácať, alebo z nich uniká tekutina, čo poškodzuje sietnicu a zhoršuje centrálne videnie.  Vo vyspelých krajinách, ku ktorým patrí aj Slovensko, došlo k výraznému pokroku v diagnostike a liečbe degeneratívneho ochorenia makuly. Prevenciou rizika vzniku vekom podmienenej degenerácie makuly je zdravý životný štýl a vyvážená strava bohatá na ovocie a zeleninu.  Pre zdravie ľudského oka sú veľmi významné takzvané antioxidanty (vitamín C, vitamín E), minerály (selén, zinok), karotenoidy (luteín a zeaxantín).
Pravidelné očné prehliadky umožňujú včasný záchyt ochorenia a zvyšujú šancu na udržanie zraku.

VEKOM PODMIENENÁ MAKULÁRNA DEGENERÁCIA
Ochorenie postihuje centrálnu časť sietnice, tzv. makulu – žltú škvrnu, ktorá zabezpečuje videnie detailov. Pacient vidí skreslene, akoby boli čiary ohnuté. Veľmi ťažko číta, nemôže riadiť automobil, sledovať televíziu alebo rozpoznať ľudské tváre. Je to progresívne ochorenie, ktoré spôsobuje postupnú stratu centrálneho videnia.
Degenerácia makuly sa môže prejaviť v dvoch formách: suchej (atrofickej) a vlhkej (exsudatívnej).
Suchá forma je podstatne rozšírenejšia, postihuje asi 90% všetkých pacientov. Žltá škvrna zaisťuje vďaka množstvu fotoreceptorov ostré videnie. Počas choroby dochádza k úbytku týchto zmyslových buniek v jednotlivých bodových oblastiach makuly. Dochádza tak k rozostreniu zraku, čo je sprievodným javom  suchej formy  ochorenia.
Vlhká forma postihuje asi 10 percent všetkých pacientov a ide o oveľa závažnejšiu formu, ktorá môže skončiť až stratou zraku.
Degenerácia makuly sa považuje za najčastejšiu príčinu oslepnutia u ľudí starších ako 65 rokov. Je veľmi dôležité starať sa o svoj zrak už po päťdesiatke. Každý človek v tomto veku by mal pravidelne navštevovať svojho lekára, ktorý mu dôkladne vyšetrí zrak. Len odborník dokáže diagnostikovať VPDM a zvoliť správny postup pri liečení. U tejto choroby platí, že čím skôr je diagnostikovaná a liečená, tým sú jej následky menšie.
Zdravý človek považuje ostré centrálne videnie za samozrejmosť. Ale pacienti s VPDM sú vážne obmedzení aj v bežnom živote. Veľmi ťažko čítajú, nemôžu sledovať televíziu, riadiť automobil, nedokážu rozoznávať ľudské tváre.

1.    PRÍČINY VZNIKU OCHORENIA VPDM
Napriek tomu, že ochorenie prvýkrát opísal Donders v roku 1855 po objavení oftalmoskopu,                k dnešnému dňu nie pre presne známa príčina ochorenia. VPDM sa považuje za multifaktoriálne ochorenie.
Na vzniku tejto choroby sa podieľa celý rad faktorov: ako napr. vek, fajčenie, cievne ochorenia, stravovacie návyky, vplyv slnečného žiarenia, hlavne zvýšená expozícia umelého a modrého svetla, ale aj možnosť genetickej predispozície.
–    RIZIKOVÉ SKUPINY
rizikovou skupinou sú starší ľudia (50+), fajčiari, ženy, ľudia so svetlou farbou dúhovky, ktorí majú nižšie množstvo luteínu na sietnici, genetická predispozícia,
–    RIZIKOVÉ  FAKTORY
poruchy tukového metabolizmu, cukrovka, ateroskleróza, fajčenie, zvýšená zraková námaha, nedostatok pohybu, obezita a zlý životný štýl.

2.    FORMY OCHORENIA

V pokročilých štádiách  ochorenia sa degenerácia makuly môže prejaviť v dvoch formách: suchej (atrofickej) a vlhkej (exsudatívnej).
SUCHÁ FORMA VPDM
Suchá forma je podstatne rozšírenejšia, postihuje asi 90 % všetkých pacientov. Žltá škvrna zaisťuje vďaka veľkému množstvu fotoreceptorov ostré videnie. Ak sa počet týchto zmyslových buniek v jednotlivých bodových oblastiach makuly zmenšuje, dochádza k rozostreniu zraku.
Ochorenie v tomto prípade postupuje pomalšie, ale stále hrozí prechod na vlhkú formu.
Rozšírenosť suchej formy VPDM sa zvyšuje vekom. Pri očakávanej populácií 65+ sa do roku 2025 predpokladá nárast z 390 miliónov na 800 miliónov. Odborníci predpovedajú, že počet pacientov sa bude zvyšovať pomerne k tomu.

VLHKÁ FORMA VPDM
Vlhkou formou trpí zhruba 10% všetkých pacientov a oveľa závažnejšia forma ochorenia. Vyvíja sa veľmi rýchle a vedie k závažnejšej strate centrálneho videnia.
V oblasti makuly narastajú nové chorobné cievy, sietnica môže byť postihnutá opuchmi a hromadením tekutín. Z týchto ciev uniká tekutina a krv do okolitých tkanív a veľmi rýchlo dochádza k strate centrálneho videnia. V tomto štádiu je ešte možné zhoršovanie choroby zastaviť, v niektorých prípadoch aj zlepšiť videnie pacienta. Sprievodné javy degenerácie makuly môžu ovplyvňovať ostrosť videnia na rozdiel od suchej formy veľmi kolísavo. Pacient môže mať  náhle zhoršenie videnia, ale inokedy sa môže situácia postupne na čas zlepšiť.
Konečným štádiom vlhkej formy VPDM je vytvorenie jazvy v makule s definitívnou a nezvratnou stratou centrálneho zrakového videnia. Vlhká forma VPDM je najčastejšou príčinou straty zraku v rozvinutých krajinách.
Strata zraku začína najskôr na jednom oku, pričom druhé – “zdravé” dokáže kompenzovať toto poškodenie. Vekom podmienená degenerácia makuly prebieha na začiatku nepozorovane, pacient si to až tak neuvedomuje, čo je veľmi nebezpečné. Preto je veľmi dôležité rozpoznať príznaky VPDM včas, navštíviť lekára, ktorý vie toto ochorenie diagnostikovať ešte kým nie je neskoro.

3.    SYMPTÓMY A PRIEBEH OCHORENIA

V Európe trpí rôznou formou VPDM asi 12 miliónov ľudí, na Slo¬vensku je to asi  štvrť milióna obyvateľov. Postihnutí pacienti ochorením VPDM strácajú schopnosť čítať, vidieť detaily, pozerať televízor, nevedia rozpoznávať tváre, tvary predmetov vnímajú ako pokrivené, majú obmedzenú schopnosť šoférovať, v pokročilých štádiách sa nedokážu samostatne pohybovať. Toto všetko znamená, že pacienti sú odkázaní na pomoc druhých, strácajú nezávislosť a samostatnosť. Má to veľké následky aj v psychickej oblasti. U pacientov, ktorí trpia VPDM bol zaznamenaný vyšší výskyt depresií v porovnaní s populáciou rovnakého veku.
Ľudia, ktorí už nemôžu byť samostatní, nedokážu pomocou zraku vykonávať rôzne činnosti, vrátane získavania nových informácií, strácajú sebavedomie. Ich kvalita života sa značne znižuje. Pacienti s pokročilou formou VPDM na úrovni praktickej slepoty hodnotia kvalitu svojho života zníženú o viac ako 63 %. Tieto výsledky sa dajú prirovnať k pocitom pacientov trpiacich rakovinou alebo k imobilným pacientom po cievnej príhode.

(lz)

Obraz, ktorý vidí pacient trpiaci makulárnou degeneráciou.

Obraz, ktorý vidí zdravý človek.

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*