Na Slovensku sa rakovina prsníka týka každej desiatej ženy

Bratislava, Admin – Na tlačovej konferencii, ktorú organizovala v bratislavskom hoteli Hilton nezisková organizácia Amazonky sa debatovalo o rakovine prsníka v metastatickom štádiu. Odborná časť prednášky bola doplnená aj o psychologické poznatky psychologičky a sexuologičky PhDr. L. Janáčkovej (na obr. č. 1 zľava), ktorá veľmi otvorene hovorila o dôležitosti kvalitného života, intímneho vzťahu a sexe práve u takýchto pacientiek.

V odbornom príhovore vystúpila MUDr. Silvia Jurišová, klinická onkologička (na obr. č.1 sprava), ktorá poukázala na možnosť liečby metastatickej rakoviny prsníka.  Odborníci odhadujú, že na Slovensku pribudne ročne okolo 3 300 nových pacientiek. Z nich sa približne u 5 – 6 % ochorenie odhalí až priamo v metastatickom štádiu. U 1/3 pacientiek, ktorým bola rakovina zistená zavčasu a podarilo sa im ju poraziť, sa po čase ochorenie opäť vráti, tentoraz ale až v podobe metastatického štádia.

Metastatická rakovina prsníka sa síce nedá vyliečiť, dá sa však liečiť. Vďaka správnej liečbe vieme toto ochorenie aj v štvrtom štádiu dostať pod kontrolu – zastaviť rast, uľaviť od príznakov a pomôcť ženám žiť lepší, kvalitnejší život. Jednotkou nádeje pre tieto pacientky je čas, kým sa ich ochorenie nezhorší.

V priemere prežívajú ženy s rakovinou prsníka v metastatickom štádiu 3 až 5 rokov. Veľa ich však s touto chorobou žije dlhšie. Zaslúžia si žiť kvalitne a plnohodnotne.

 Čo sú metastázy?

Sú to zhubné nádory, ktoré dokázali odolať liečbe, oddelili sa od svojho materského nádoru, ktorým celé ochorenie začalo, a ďalej v tele rastú, len na inom mieste. Ide o rovnaký druh rakovinových buniek ako v materskom nádore. Teda, aj keď sú metastázy na pľúcach či pečeni, stále ide o rakovinu prsníka a nie o rakovinu pľúc či pečene. Sú nevyspytateľné, môžu sa objaviť niekoľko mesiacov, ale aj niekoľko rokov po objavení materského nádoru. Stáva sa tiež, i keď ojedinele, že ich odhalia skôr, ako materský nádor. Metastázy môžu pre pacientku znamenať to najhoršie, obzvlášť keď začnú ovplyvňovať tie najzákladnejšie funkcie tela.

Ako sa príde na rakovinu prsníka?

Približne 30 % pacientiek, ktorým sa podarilo vyhrať boj s rakovinou, pretože na ňu prišli včas, sa po čase ochorenie opäť vráti, a to v podobe práve metastatického štádia.

Kľúčom k odhaleniu metastáz nie je nič iné ako pravidelné kontroly u lekára, a to najmä u žien, ktoré rakovinu prsníka majú, alebo už boj s ňou vyhrali. Aby sa liečba podarila, musí sa najskôr zistiť typ rakoviny a to vďaka hormonálnym receptorom (HR) a HER2 receptorom. Tie dokážu ovplyvniť nielen liečbu, ale aj vyhliadky žien na lepšiu budúcnosť.

Boj s rakovinou prsníka s HR receptormi

Poznáme dva druhy HR – estrogénový receptor (ER) a progesterónový receptor (PR). Takýto receptor na povrchu nádorovej bunky je veľkým pomocníkom pre hormóny, ktoré by bez neho nedokázali vykonať svoju prácu. Keď na nádorovej bunke funguje takáto spolupráca, hovoríme o nádore živenom

hormónmi, teda o HR pozitívnom nádore (HR +). Pri tomto type rakoviny prsníka potrebujeme buď znížiť hladinu hormónov, alebo stopnúť ich pomocníka hormonálnou liečbou.

Ak hormonálne receptory (HR -) nie sú na rakovinovej bunke, hormonálna liečba nepomôže. Takéto nádory prsníka rastú rýchlejšie a častejšie si hľadajú práve ženy pred menopauzou.

Boj s rakovinou prsnika s HER 2 receptormi

Ak má nádor na svojom povrchu HER 2 receptor, teda je to HER 2 pozitívny nádor (HER2 +), liečime ho rovnako jeho zablokovaním.

Ako sa dá rakovina prsníka v tomto štádiu liečiť?

Hormonálna liečba

Najčastejšie sa používa po operáciách, aby už bolo trápeniu s rakovinou koniec a podobný scenár sa nezopakoval. Môže sa ale využívať aj pri pokročilejších, teda metastatických štádiách rakoviny. Hormóny totiž vďaka hormonálnym receptorom, ktoré sú na povrchu rakovinovej bunky (sú ER pozitívne), pomáhajú takejto bunke rásť. A sú to práve lieky, ktoré dokážu dať červenú ďalšiemu vytváraniu týchto hormónov (zabránia enzýmom, aby tvorili takéto hormóny, alebo zastavia prácu vaječníkov), alebo stopnú receptory, bez ktorých hormóny strácajú svoju moc.

Chirurgická liečba

Chirurgická liečba je síce najstaršia, no zároveň aj najúčinnejšia v boji s rakovinou prsníka. Väčšina žien s týmto ochorením sa jej nevyhne. Do akej miery bude potrebné zasiahnuť do tela ženy počas operácie, závisí od štádia ochorenia, ako aj od samotného nádoru či nádorov. Operácia má ženy týchto neželaných spoločníkov úplne zbaviť. Pred operáciou môže lekár odporučiť pacientke chemoterapiu alebo hormonálnu liečbu, aby sa nádor zmenšil a išiel ľahšie chirurgicky odstrániť.

Pacientka Danka – žena v metastatickom štádiu rakoviny prsníka.

Pacientka Danka – žena v metastatickom štádiu rakoviny prsníka.

Radiačná terapia

Ide o ožarovanie rakovinových buniek a často nastupuje po operáciách prsníka, aby sa dal ochoreniu jasný signál, že o jeho návrat nikto nestojí.

Poznáme externé a vnútorné ožarovanie, ktoré je alternatívou tomu externému. Externé ožarovanie je podobné röntgenu, len je silnejšie. Nie je to nič bolestivé a za pár minút je po všetkom.

Chemoterapia

Oslabuje a zabíja rakovinové bunky, pričom najväčšiu moc má, ak sa použije s inými typmi liečby. Pri pokročilejších štádiách choroby sa chemoterapiou snažíme zbaviť čo možno najväčšieho počtu rakovinových buniek. Môže sa podávať injekciou do žily, ale aj prehltnutím tabletky.

Cielená biologická liečba

Či je žena vhodnou kandidátkou na tento typ liečby, závisí od typu rakoviny prsníka, toho, ako sa už stihla rakovina rozšíriť a tiež liečby, ktorú užívala. Dokáže pôsobiť rôznymi cestami: zabraňuje rastu a deleniu rakovinových buniek, alebo podporuje imunitu k útokom na rakovinové bunky. Biologická liečba sa podáva injekčne do žily, podkožne alebo ako tabletka.

Zakladateľka a predsedníčka OZ Amazonky Eva Bacigalová sa ako známa publicistka veľmi otvorene porozprávala s novinármi o svojich problémoch, ktoré jej začali, keď sa dozvedela o svojej chorobe, ale aj o tom, ako s ňou bojovala. Zaslúži si veľký obdiv pre jej odvahu a aktivitu, s akou pristupuje k životu a ako pomáha pacientom práve cez občianske združenie Amazonky.

Tlačová konferencia neutíchla ani poslednými svedectvami pacientiek a ešte sa živo diskutovalo v skupinkách o tejto zaujímavej a zmysluplnej téme, ktorá je pre mnohých ešte stále tabu.

Text pod foto:

Obr. č. 1 – Zľava: Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. – psychologička a sexuologička, dlhodobo pracuje s pacientkami v pokročilom štádiu rakoviny prsníka a MUDr. Silvia Jurišová – klinická onkologička, NOÚ v Bratislave.

Obr. č. 2 – Pacientka Danka – žena v metastatickom štádiu rakoviny prsníka.

(Zdroj: Marianna Dúbravická, Seesame; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*