MZ SR experimentuje
s diabetickými pacientmi

Bratislava, Admin – Ministerstvo zdravotníctva v tomto čase rozhoduje o zmene, ktorá sa bude týkať viac než 200 000 pacientov s diabetom. Podľa MZ SR by diabetikov namiesto diabetológov mali liečiť praktickí lekári. Poprední diabetológovia verejne hovoria o neodbornom experimente úradníkov s diabetikmi bez vypočutia názoru pacientov a lekárov. Na dnešnej tlačovej konferencii vystúpili Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (obr. č. 3) – prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti, MUDr. Zuzana Némethyová, CSc. (obr. č. 2) – hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a podpredsedkyňa SDS, ďalej Ing. Jozef Borovka (obr. č. 1 a 4, prvý zľava) – prezident Zväzu diabetikov Slovenska a MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA (obr. č.1 a 4, druhý zľava) – diabetológ – diabetológia. Okrem toho  povedala novinárom svoj príbeh aj známa herečka, speváčka a pacientka  Zuzana Haasová (obr. č. 5).

Podľa návrhu Inštitútu zdravotnej politiky pacienti s diabetes mellitus druhého typu liečení diétou a režimom a pacienti liečení orálnymi antidiabetikami by mali prejsť do kompletnej a samostatnej starostlivosti praktických lekárov. Tento návrh bol pripravený bez akejkoľvek odbornej diskusie a vypočutia si názoru diabetológov, praktických lekárov či pacientov. Podľa predstaviteľov Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) má vážne koncepčné a legistatívne nedostatky a v praxi by rozhodnutie ministerských úradníkov prinieslo zhoršenie starostlivosti o pacientov s diabetom, ohrozenie ich zdravia a kvality života, sťaženie prístupu k moderným liekom a návrat liečby cukrovky o desaťročia späť.
Na Slovensku je evidovaných 350 000 diabetikov, v skutočnosti je ich okolo 400 000. Zmena starostlivosti by sa týkala viac ako 60 percent z nich. O prognóze pacienta s diabetes mellitus rozhoduje podľa viacerých kľúčových diabetologických štúdií najmä kvalita starostlivosti počas prvých 10 rokov trvania ochorenia. Práve väčšina pacientov liečených režimom a orálnymi antidiabetikami patrí do tejto skupiny. Starostlivosť v tejto etape ochorenia, keď sa rozhoduje o ich ďalšom zdravotnom stave a kvalite života, by mala byť jednoznačne v rukách špecialistu.

Diabetes IMG_2245 zm

Úloha všeobecného praktického lekára by mala spočívať najmä v prevencii a skríningu diabetu, realizovaní liečby a odporúčania diabetológa medzi pravidelnými vyšetreniami u diabetológa. Takto ju definuje aj odborné usmernenie MZ SR č.43, Vestník MZ SR 2011. Podľa predsedu SDS doc. MUDr. Emila Martinku práve v tejto oblasti starostlivosti zaznamenávajú nedostatky – pacienti sú zachytávaní u všeobecných lekárov neskoro a prichádzajú k diabetológom v neuspokojivom stave.

Diabetes IMG_2247

Liečba cukrovky je podľa SDS veľmi komplexná a vyžaduje plne edukovaného špecialistu. Špecializačná príprava z diabetológie trvá 5 rokov. Diabetici užívajúci orálne antidiabetiká nie sú „ľahší pacienti.“ Mnohí môžu mať komplikácie cukrovky, iní potrebujú starostlivosť viacerých odborníkov, aby sa týmto komplikáciám predišlo. Všeobecní lekári sa podľa SDS môžu starať o diabetikov v rámci dispenzarizácie iba ak vykonajú aj špecializačnú skúšku z diabetológie porúch látkovej premeny a výživy.

Diabetes IMG_2238

Všeobecní lekári tiež v súčasnosti nemôžu predpisovať takmer žiadne farmaká na liečbu diabetes mellitus okrem niekoľkých základných liekov, ktoré sa používali pred desiatkami rokov. Preskripčné obmedzenia pre väčšinu liekov (sú to prakticky všetky farmaká) používaných pri liečbe diabetes mellitus sú viazané na odbornosť Diabetológ. Pri liečbe pacienta s diabetom len u všeobecného lekára by podľa SDS preto hrozila aj nedostupnosť moderných liekov.
Ministerstvo zdravotníctva pri príprave zmeny starostlivosti o diabetikov teda podľa SDS ignoruje vlastné odborné usmernenia, koná v rozpore s vlastnými metodickými pokynmi aj preskripčnými obmedzeniami.

Diabetes IMG_2248

SDS spolu s pacientami preto žiada MZ SR o prehodnotenie ďalšieho postupu pri organizovaní starostlivosti o diabetických pacientov. Žiadajú tiež o čo najskoršie pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva MUDr. Viliamom Čislákom. „Trváme na komplexnom zdôvodnení, vysvetlení zmyslu a výklade právneho zabezpečenia tohto zámeru, aby sa predišlo nebezpečným následkom jeho prípadnej realizácie v praxi“, hovorí predseda SDS doc. MUDr. Emil Martinka. Pacienti chystajú k pripravovanému rozhodnutiu ministerstva hromadnú pripomienku.

(Zdroj: Erika Zimanová, Accelerate, Foto: Eugen Nagy, Pripravila: Valéria Nagyová)

1 Komentár MZ SR experimentuje
s diabetickými pacientmi

  1. Rad by som vedel AKO dopadol tento EXPERIMENT s diabetickymi pacientami u skup 1 aj 2 po: 01-07-2015 /nakolko sa akosi o tomto probleme prestalo diskutovat i písať…?
    Dakujem za INFO./Peter/

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*