Lupus je ochorenie mnohých tvárí

Bratislava, Admin – Lupus je aj dnes pre mnohých ľudí neznámy. Ochorenie sa prejavuje u každého inak a aj keď pacienti môžu na prvý pohľad pôsobiť ako úplne zdraví ľudia, nie je to tak. Systémový lupus je závažné a nevyliečiteľné chronické zápalové autoimunitné ochorenie. Pacientov s lupusom združuje a v neľahkom boji s chorobou im pomáha Slovenská reumatologická spoločnosť a pacientská organizácia Ligy proti reumatizmu – Klub Motýlik.

Lupus_KOL4380

Systémový lupus erythematosus (SLE) je porucha imunitného systému, pri ktorej obranné bunky organizmu namiesto ochrany proti cudzorodým látkam, ako napríklad baktérie či vírusy začínajú tvoriť protilátky proti vlastným bunkám a tkanivám. Ochorenie má veľmi rozmanité prejavy. Môže naraz postihnúť kožu, kĺby a často aj vnútorné orgány. Výsledkom je nielen chronická únava, teploty, reumatické bolesti v kĺboch, ale predovšetkým veľmi nebezpečné poškodenie dôležitých orgánov a systémov v organizme – obličiek, srdca, pľúc, mozgu, nervového či tráviaceho systému. Podľa prevažujúcich príznakov a priebehu sa rozlišuje niekoľko foriem SLE. Samotný priebeh ochorenia je často kolísavý s obdobiami remisie (zmiernenie až vymiznutie príznakov choroby) a akútneho vzplanutia a/alebo progresie (zhoršovania). Vonkajším prejavom lupusu je typické začervenanie na tvári, ktoré svojou formou pripomína tvar motýľa, a ten sa preto stal symbolom ochorenia po celom svete.

Lupus_KOL4390
Prejavy ochorenia sú rôzne, môžu sa objavovať postupne, ale aj viaceré naraz. Pacient môže mať len niektoré z nich a počas trvania choroby sa prejavy môžu aj zmeniť. A to je dôvodom, prečo je častokrát lupus náročné diagnostikovať. „Medzi najčastejšie prejavy lupusu patrí únava, ktorá u pacientov neutícha ani po oddychu. Ďalšími prejavmi sú bolesti a opuchy kĺbov, svalov, pocit pálenia a rezania v očiach, kožné problémy, úzkosť, depresia, ale aj výrazné vypadávanie vlasov. V aktívnom štádiu ochorenia majú pacienti zvýšenú teplotu alebo sa môže objavovať Raynaudov syndróm – zvýšená citlivosť a tuhnutie prstov, ktoré môžu blednúť alebo modrať,“ povedal na tlačovej konferencii prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, predseda Slovenskej reumatologickej spoločnosti. Medzi najzávažnejšie následky ochorenia patrí zlyhávanie postihnutých orgánov.

_KOL4482
Lupus postihuje v súčasnosti viac ako 5 miliónov ľudí po celom svete, pričom na Slovensku trpí týmto ochorením asi 1 500 pacientov. Ochorenie najčastejšie postihuje mladé ženy vo veku od 15 do 40 rokov.
„Pacienti s lupusom sú niekedy schopní vykonávať bežné aktivity bez väčších problémov, inokedy sa stáva, že na nich doľahne neznesiteľná únava a potrebujú pomoc blízkych. Stresové situácie, virózy, fyzická námaha, či dokonca aj ťažká strava môžu nečakane zhoršiť zdravotný stav pacienta a spôsobiť relaps, teda objavenie sa alebo zhoršenie príznakov ochorenia,“ vysvetlila prítomným novinárom na konferencii Zuzana Pionteková, predsedníčka pacientskej organizácie Ligy proti reumatizmu – Klub Motýlik.

Lupus_KOL4421

S liečbou ochorenia súvisia aj mnohé nežiaduce účinky, ktoré niekedy ťažko rozoznať od samotných prejavov ochorenia. Informovanosť pacientov a ich úzka spolupráca s lekárom je preto kľúčovým faktorom pre zvládanie ochorenia. „Sú prípady, kedy sa pacientky rozhodli vysadiť lieky alebo svojvoľne si prispôsobili liečbu, čo viedlo k vážnemu zhoršeniu ich zdravotného stavu, dokonca až k úmrtiu,“ hovorí Zuzana Pionteková, predsedníčka pacientskej organizácie Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik.
Slovenskí pacienti majú okrem štandardnej farmakologickej liečby k dispozícii aj biologickú liečbu, ktorá je zacielená priamo na zápalovú reakciu spôsobujúcu rozvoj ochorenia. Výhodou je, že dokázateľne znižuje aktivitu lupusu aj v prípadoch, kde doterajšia liečba neviedla k dostatočnému potlačeniu prejavov a mala nežiaduce účinky.

LUPUS _KOL4514 zm

O Svetovom dni lupusu
Svetový deň lupusu si pripomíname každoročne 10. mája už od roku 2004 z iniciatívy pacientskych organizácií z 13 krajín sveta, ktoré sa v tento deň stretli v Eatone vo Veľkej Británii. Ich cieľom bolo upozorniť na problémy, s ktorými sa pacienti s lupusom a ich blízki musia potýkať vo svojom každodennom živote. V súčasnosti sa aktivity pri príležitosti Svetového dňa lupusu konajú vo viac ako 100 krajinách na všetkých kontinentoch sveta a sú zamerané na zvýšenie povedomia o ochorení, zlepšenie diagnostiky a starostlivosti o pacientov.

Lupus_KOL4430

O Klube Motýlik
Združenie pacientov s ochorením lupus erythematosus vzniklo v roku 2004 pri Lige proti reumatizmu a pôsobí pod názvom Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik. Jeho cieľom je pomôcť nielen pacientom, ale aj ich rodinám vyrovnať sa s chorobou a naučiť sa s ňou žiť. „Pacientom sa snažíme podať pomocnú ruku vždy, keď je to potrebné. Nielen pri riešení každodenných problémov, ale aj v rámci psychickej podpory pri zvládaní ochorenia,“ hovorí Zuzana Pionteková, predsedníčka pacientskej organizácie Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik.

(Zdroj: Andrea Heldová, Neuropea, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*