Komplexná analýza vyčísluje hodnotu zdravotnej starostlivosti v SR

Bratislava, Admin – Výskyt onkologických ochorení v Európe stúpa. Kým v roku 1995 bolo diagnostikovaných 2,6 milióna pacientov, v roku 2012 to bolo až 3,4 milióna. V súvislosti s týmto nárastom stúpajú tiež náklady na zdravotnú starostlivosť o onkologicky chorých. Hematologické malignity, resp. rakovina krvi, predstavujú až 7 % všetkých prípadov onkologických ochorení. Na Slovensku preto po prvýkrát prebehla diskusia o dlhodobo udržateľných riešeniach v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti o pacientov s rakovinou krvi. Konferencia „Odhaľme rakovinu krvi“ sa konala 19. septembra v Bratislave pod záštitou štátneho tajomníka MZ SR prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc.

Rakovina krvi nie je jedna choroba. V súčasnosti poznáme asi 140 typov hematologických malignít, z ktorých najčastejšie sú leukémie, lymfómy a myelómy. Mnohopočetný myelóm je druhým najčastejším typom hematologickej malignity, pričom každý rok v Európe pribudne 39,000 pacientov. Riziko ochorenia rastie spolu s vekom a najčastejšie sa diagnostikuje po 65. roku života. „Z pochopiteľných dôvodov sa pacienti dožadujú najlepšej možnej liečby. Na druhej strane musia štáty pri ich liečbe nakladať s obmedzenými financiami,“ poukazuje na jeden z problémov autor odbornej štúdie o hodnote zdravotnej starostlivosti a vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD. MBA.

Náklady na zdravotnú starostlivosť onkologických pacientov s rakovinou krvi tvoria nielen financie vynaložené na zabezpečenie samotnej liečby, ale tiež nepriame náklady, akými sú napríklad strata pracovnej produktivity pacienta či jeho rodinných príslušníkov, straty na daniach, či výpadky z príjmov do fondov sociálneho zabezpečenia. Podľa štúdie renomovaného vedeckého časopisu Lancet Oncology, realizovanej v roku 2009, predstavovali celkové náklady na liečbu onkologických ochorení v Európskej únii približne 126 miliárd Eur. Z toho 51 miliárd Eur bolo vynaložených na zdravotnú starostlivosť, 42,6 miliárd Eur predstavovala strata produktivity spôsobená predčasnou smrťou, 9,43 miliárd Eur strata produktivity spôsobená práceneschopnosťou a 23,2 miliárd Eur boli náklady rodinných príslušníkov či blízkych, ktorí sa o pacienta starali.

PhDr. Róbert Babeľa, PhD. MBA

„Porovnanie krajín v rámci Európy ukázalo, že výška rozpočtu nie je až natoľko smerodajná pre kvalitu zdravotnej starostlivosti, ako nastavenie systému zdravotníctva v danej krajine, liečebné postupy a efektívne riadenie finančných zdrojov,“ vysvetľuje prof. Babeľa a dodáva: „Na základe dostupných dát z viac ako 40 rôznych zdrojov sa nám podarilo analyzovať finančné náklady na liečbu druhého najčastejšieho typu rakoviny krvi, teda mnohopočetného myelómu aj u nás. Na základe dostupných dát sme na modelovom príklade pacienta s touto diagnózou zistili, že štát vynaloží približne 69 633,31 Eur na priame náklady spojené s diagnostikou, špeciálnymi zákrokmi, hospitalizáciou a celkovou terapiou. Nepriame náklady, ktoré súvisia s práceneschopnosťou, stratou na daniach a odvodoch a stratou pracovnej produktivity súvisiacou s predčasným úmrtím predstavujú až 133 534,60 Eur, teda 66 % celkových nákladov.“

Mohlo by sa zdať, že so zavádzaním inovatívnych liekov porastú aj náklady na liečbu onkologických ochorení. Podľa dostupných analýz však zostávajú približne rovnaké, pretože v dôsledku nasadenia i keď možno drahšieho lieku, strávi pacient napríklad menej dní v nemocnici. „Medzinárodné štúdie, ako aj naša analýza poukazujú na to, že lepšia a cielenejšia liečba rakoviny krvi môže vo výraznej miere ovplyvniť aj celkové náklady, a to napríklad znížením počtu dní hospitalizácie, zrýchlením rekonvalescencie pacienta, zvýšením efektivity cielených zdravotníckych nákladov a v neposlednom rade tiež redukciou nákladov, ktoré nepriamo súvisia s terapiou rakoviny,“ uzatvára prof. Babeľa.

Rozdielne prístupy k systémom zdravotníctva a hodnote zdravotnej starostlivosti v jednotlivých štátoch majú významný vplyv na zdravotný stav a prežívanie onkologických pacientov. Na to, aby sme mohli na Slovensku efektívne nakladať s finančnými prostriedkami v liečbe pacientov s rakovinou krvi, je v prvom rade potrebné zlepšiť dostupnosť a kvalitu dát. To je aj jedným zo záverov štúdie, ktorá okrem rakoviny krvi odhalila aj nedostatok vstupných dát, ktoré sú potrebné na analýzy nákladov zdravotnej starostlivosti. Potrebné dáta nie sú vždy verejne dostupné a ovplyvňujú tak aj kvalitu analýz, od ktorých závisí prerozdeľovanie finančných prostriedkov v zdravotníctve.

(Zdroj: Marianna Dubravická, Seesame; Pripravila: Valéria Nagyová)

 

 

 

 

 

 

 

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*