Kolorektálny karcinóm v mladom veku?

Bratislava, Admin – Každý rok na svete pribudne 1,2 milióna ľudí, ktorým diagnostikujú rakovinu hrubého čreva a konečníka. Kým väčšina z nás je presvedčená, že ide o ochorenie ľudí po päťdesiatke, lekári sa niekedy stretávajú aj s prípadmi 30 či 40-ročných pacientov, ktorí už majú kolorektálny karcinóm v pokročilom štádiu. Vďaka mladému veku síce znášajú intenzívnejšiu liečbu, no aj rakovina u nich často býva agresívnejšia.

Občianske združenie Europacolon Slovensko zorganizovalo 11. júna 2015 v bratislavskom hoteli Lindner tlačovú konferenciu, ktorej ústrednou témou bola rakovina hrubého čreva a konečníka a jej výskyt v mladom veku.
V úvode tlačovej konferencie vystúpila Ing. Jana Pifflová Španková – prezidentka občianskeho združenia Europacolon Slovensko (obr. č.1, 4) a známy televízny moderátor Mgr. Patrik Herman (obr. č.1, 4). Obaja sú dlhoroční, čelní predstavitelia občianskeho združenia Europacolon Slovensko. Na tlačovú konferenciu pozvali viacerých pacientov liečených na rakovinu hrubého čreva a aj dobrovoľníkov tohto občianskeho združenia. Jedným zo zámerov stretnutia bolo prezentovať silné príbehy mladých ľudí a ich vieru zvíťaziť nad rakovinou.

Europacolon mudr. tomas salek, phd. zm

V prvej odbornej prednáške  MUDr. Tomáš Šálek, PhD. prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti a námestník riaditeľa Národného onkologického ústavu (obr. č.1, 2, 4) upozornil na trend trvalého nárastu tohto onkologického ochorenia u slovenskej populácie, popísal typické príznaky, informoval o súčasných možnostiach včasnej diagnostiky a stručne sa venoval komplexnej liečbe rakoviny hrubého čreva a konečníka. Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm/KRK) je tretím najčastejším onkologickým ochorením.
MUDr. Tomáš Šálek, PhD. spomenul, že choroba sa častejšie vyskytuje vo vyspelých krajinách sveta, pričom Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyššou incidenciou kolorektálneho karcinómu v Európskej únie. Ochorenie sa častejšie vyskytuje u mužov ako u žien. Počet nových prípadov kolorektálneho karcinómu postupne narastá a bude v budúcnosti naďalej stúpať. Ochorenie je možné rozpoznať vo včasnom štádiu, nakoľko kolorektálny karcinóm vzniká až v 90 % transformáciou z adenomatózneho polypu sliznice konečníka a hrubého čreva. Nádory hrubého čreva a konečníka sú vhodným ochorením na uplatnenie skríningových metód pri jeho vyhľadávaní, nakoľko sa ochorenie vyskytuje vo vysokom percente v menšej časti populácie vo vekových skupinách nad 50 rokov. Pomocou kolonoskopie je možné zistiť a odstrániť z konečníka a hrubého čreva polypy a karcinóm vo včasnom štádiu. Kolonoskopia je najsenzitívnejšou i najšpecifickejšou metódou na zisťovanie včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. Vďaka moderným vyšetrovacím technikám a zavedením skríningového programu rakovinu hrubého čreva a konečníka je možné odhaliť už vo včasných štádiách, a tak ju úspešne liečiť. Náklady spojené s odhalením a liečbou včasných štádií kolorektálneho karcinómu sú významne nižšie, ako náklady na liečbu pokročilých štádií.
Aj napriek zlepšenej diagnostike u polovice pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka dochádza k vzniku metastáz. Vďaka moderným liečebným možnostiam pacienti sa v súčasnej dobe dožívajú výrazne viac, ako v minulosti. V Európe priemerne až 43 % pacientov prežíva 5 a viac rokov od diagnostikovania choroby.
Niekoľko randomizovaných štúdií potvrdilo redukciu mortality uplatňovaním skríningových metód pomocou testovania okultného krvácania v stolici v rozsahu 18 až 33 %. Kontrolované štúdie vykonávané priamo endoskopickými metódami dokázali zníženie mortality o 60 až 76 %. Cieľovou populáciou na vykonávanie sekundárnej prevencie sú obe pohlavia nad 50 rokov a mladší jedinci v prípade, že ide o postihnutie prvostupňových príbuzných alebo ak rodokmeň vzbudzuje podozrenie na prítomnosť genetického syndrómu.

Europacolon mudr. andrea cipkova zm

V druhej odbornej prednáške MUDr. Andrea Cipková, primárka oddelenia klinickej onkológie Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach (obr. č. 3, 4) sa podrobne venovala cytostatickej liečbe a zavedeniu moderných inovatívnych liekov. Pred zavedením chemoterapie dosahovalo prežívanie pacientov s metastatickým KRK menej ako 6 mesiacov, chemoterapia ho predĺžila v priemere na 12 mesiacov. Vynájdenie nových cytostatík a ich kombinácií, ako aj vývoj cielených liekov priniesli významný pokrok v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu (mKRK). Najväčšiu nádej priniesla práve cielená terapia monoklonálnymi protilátkami, ktorá sa začala využívať v roku 2005. Mechanizmus účinku cielenej liečby spočíva v potláčaní novotvorby ciev nádoru, v blokáde receptora epidermálneho rastového faktora a v blokáde kináz receptora cievneho rastového faktora.
V závere svojej prednášky primárka MUDr. Andrea Cipková uviedla, že v súčasnej dobe prežívanie pacientov pri metastatickom kolorektálnom karcinóme vďaka biologickej liečbe je až dvojnásobne dlhšie ako pred 10 rokmi, čo predstavuje prežívanie viac ako 30 mesiacov, čím sa mKRK stáva najlepšie liečiteľným typom rakoviny tráviaceho systému.

Europacolon prednasajuci zm

Po odborných prezentáciách vystúpili aj pacienti. Odpovedali na otázky Ing. Jany Pifflovej Špankovej a Mgr. Patrika Hermana a prítomným novinárom vyrozprávali svoje príbehy. Bolo veľmi poučné počuť osobné skúsenosti o diagnostike a následnej odbornej onkologickej starostlivosti priamo z úst pacientov.

Rakovina hrubého čreva a konečníka je považovaná za ochorenie starších ľudí, a preto sa aj prevencia sústreďuje na ľudí po päťdesiatke. Do pacientskeho združenia Europacolon Slovensko sa však ozýva aj stále viac mladých ľudí vo veku 30-40 rokov, ktorým toto ochorenie náhle zmenilo život. Dlho nepociťovali žiadne príznaky, až neskôr sa objavila zvýšená teplota, slabosť, malátnosť, bledšie sfarbenie pokožky, či pocit vyprahnutia.

Ochorenie zasiahlo aj mladú rodinu moderátorky Lucie Forman Habancovej: „Manžel má 33 rokov, čo je vek, kedy by človeku ani vo sne nenapadlo, že ho môže prepadnúť takáto diagnóza. Od lekárov sme sa dozvedeli, že je to rakovina hrubého čreva, no už aj s metastázami do pečene, takže IV. štádium ochorenia. Boli sme absolútne v šoku. Na jednej strane lekári povedali, že je dobré, že je mladý, lebo viac vydrží a môžu mu nasadiť intenzívnejšiu liečbu, no na druhej strane aj tá choroba je uňho agresívnejšia.“

Kolorektálny karcinóm u mladých ľudí nie je natoľko bežný, aby sa vykonávali celoplošné preventívne vyšetrenia už v mladšom veku. Jedinou metódou prevencie dostupnou zdarma aj pre mladých je dotazníkový test prijatý Barcelonskou deklaráciou, ktorý je dostupný na web stránke OZ Europacolon. Umožní odhaliť, či má človek familiárnu formu ochorenia a či je ohrozený už v mladom veku alebo nie. Ak sa riziko potvrdí, aj mladý človek má nárok na bezplatnú kolonoskopiu alebo test na skryté krvácanie do stolice.
Manžel Lucie Habancovej už absolvoval chemoterapiu, teraz užíva chemoterapiu v kombinácii s cielenou liečbou. „Snažím sa ho v liečbe všemožne podporiť. Každý jeden deň, čo tu človek môže byť, je veľmi dôležitý nielen pre jeho rodinu, ale aj pre samotného pacienta, lebo v dnešnej dobe je možné, že za týždne či mesiace medicína pokročí natoľko, že mu budú vedieť účinnejšie pomôcť,“ verí moderátorka. O rakovine sa nebojí hovoriť na verejnosti. Keďže zasiahla ich mladú rodinu, považuje aj za akési poslanie podporiť ľudí k včasnej prevencii a starostlivosti o svoje zdravie. „V dnešnej dobe sa všetci len za niečím naháňame, samý stres, práca, no v takýchto zlomových situáciách si človek uvedomí, že to zdravie je naozaj prvoradé.“

Europacolon Jozef Jakubec zm         Europacolon Slavka Husarova zm

Možnosti liečby kolorektálneho karcinómu sú u mladých pacientov rovnaké ako u starších. Rozdiel je v ich výkonnostnom stave, ktorý určuje, nakoľko agresívnu liečbu pacient zvládne. No výber liečby vždy závisí hlavne od umiestnenia nádoru, jeho veľkosti a prítomnosti metastáz. Svedectvo o svojej chorobe povedali pred novinármi Slávka Husárová (obr. č. 6) a Jozef Jakubec (obr. č. 5). Rovnako úspešnosť liečby a prognóza pacienta závisia najmä od štádia, v ktorom je ochorenie diagnostikované, od biologickej povahy nádoru, jeho agresivity a dostupnosti modernej liečby, nie od veku pacienta.

Dotazník Otestujte si svoje riziko – Barcelonský protokol ako aj ďalšie užitočné informácie o kolorektálnom karcinóme sú dostupné na web stránke www.europacolon.sk .

(Zdroj: Accelerate, Pripravil: MUDr. Eugen Nagy)

4 Komentáre Kolorektálny karcinóm v mladom veku?

  1. mám často krv v stolici no neviem z čoho to je inak som uplne v poriadku čo mm robiť ? myslite že mám rakovinu ?

  2. Zdravím mám brata ktory ma 22 rokov a ma rakovinu konečníka aj v takomto veku sa už vyskytla niekedy a nie jakému pacientovi tie bolesti su neuveriteľne ani sa to neda popísať mal nejakých 130kg a teraz ma 96 a to už prešlo od zistenia choroby 7 mesiacov ma za sebov 35 dňov chemoterapiu a 25 frakcií a v apríli 3 ma is na operáciu v Košiciach v nemocnici Pasteura
    Tam ho bude operovať pan primár Dr Kudláč pre celu rodinu je to veľký šok ako v takomto veku držte mu palce ďakujem.

    • Dobry den brat sa z toho dostal? V akom stadiu mu to bolo zistene? Mam 23 a zhubny nador na spoji konecnika a sigmi, zacinam s oziarmi + chemo. Dakujem

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*