Každý rok pribudne u nás viac ako 400 amputácií nôh

Bratislava, Admin – Za posledné obdobie znova stúpol počet diabetikov s amputovanou nohou a cukrovka je stále najčastejšou príčinou amputácií nôh. Zachraňovať nohy diabetikom má POJAZDNÁ DIA-AMBULANCIA.

Podľa aktuálnych údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) stúpol počet diabetikov s amputovanou nohou oproti predchádzajúcemu obdobiu na 4 092. Za posledných 12 mesiacov rovnakého obdobia pritom amputovali nohu 467 diabetikom. Dôvodom je najmä diabetická noha, ktorá môže vyústiť až do stavu ohrozujúceho život pacienta a jediným riešením je práve amputácia. Včasnou diagnostikou, správne vedenou liečbou špecialistom, ale najmä aktívnou spoluprácou pacienta by sa pritom dalo väčšine týchto amputácií zabrániť. „Komplikáciu diabetu, ktorú označujeme ako diabetická noha, má na Slovensku asi 8 000 pacientov s diabetom, no potenciálne je ohrozený každý, u koho sa diabetes zistí,“ upozorňuje predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (viď foto) a dodáva: „Je veľmi dôležité, aby sa na túto komplikáciu myslelo u každého pacienta s diabetom, a to od začiatku diagnózy ochorenia. Každý diabetik by preto mal pravidelne absolvovať aj vyšetrenie rizika vzniku diabetickej nohy, a to na ambulancii špecialistu diabetológa. Ideálne pri každej návšteve diabetologickej ambulancie, minimálne však raz ročne, aj u pacientov s krátkym trvaním ochorenia. Súčasne, každý pacient s diabetom by mal byť aj poučený o riziku a možnosti predchádzať diabetickej nohe a ako sa o nohy správne starať.“

POJAZDNÁ DIA-AMBULANCIA aj vo vašom meste
Práve preto spúšťa Slovenská diabetologická spoločnosť v spolupráci so Zväzom diabetikov Slovenska a za finančnej podpory spoločnosti Wörwag Pharma projekt POJAZDNEJ DIA-AMBULANCIE, ktorá v mesiacoch máj a jún navštívi 17 slovenských miest. „Urobiť prvý krok k pacientovi a aj takouto formou ho získať pre aktívnu spoluprácu,“ vysvetľuje základnú motiváciu projektu doc. Martinka. V pojazdnej DIA-AMBULANCII budú pacientom s diabetom bezplatne vyšetrovať nohy, zisťovať riziko vzniku diabetickej nohy a upozorňovať na riziká jej neliečenia. Odborníci budú zároveň radiť, ako sa o nohy správne starať a ako vyživovať poškodené nervy. „Mnohí diabetici podceňujú starostlivosť o svoje nohy, čoho výsledkom sú aj hrozivé čísla amputovaných nôh. Snažíme sa robiť osvetu v rámci našich regionálnych združení a veríme, že tento projekt prispeje k uvedomeniu si rizík neliečenej diabetickej nohy samotnými diabetikmi a tým aj k zlepšeniu ich života,“ hovorí Ing. Mgr. Jozef Borovka, prezident Zväzu diabetikov Slovenska a dodáva: „Každý diabetik by mal ovládať základné princípy samovyšetrovania a samoošetrovania dolných končatín.“ Podrobné informácie o POJAZDNEJ DIA-AMBULANCII a diabetickej nohe nájdete aj na stránke www.diabetickanoha.sk.

Kedy bude POJAZDNÁ DIA-AMBULANCIA vo vašom meste

25. 5. Bratislava, Námestie SNP
27. 5. Trenčín, parkovisko pri OC Laugaricio
28. 5. Dubnica n/Váhom, Pešia zóna
29. 5. Martin, Námestie SNP pri OD Prior
1. 6. Michalovce, Námestie slobody
2. 6. Košice, OC Optima
3. 6. Prešov, parkovisko pri Kauflande – Levočská
4. 6. Poprad, parkovisko pri Hypertescu
5. 6. Ružomberok, pri hoteli Kultúra
9. 6. Brezno, parkovisko pri Hypertescu
10. 6. Lučenec, Námestie republiky
12. 6. Komárno, parkovisko pred NsP-For Life,n.o.
15. 6. Nitra, parkovisko pred Agrokomplexom
16. 6. Bratislava, Námestie SNP
17. 6. Trnava, parkovisko pred poliklinikou Družba
18. 6. Banská Bystrica, Námestie slobody
19. 6. Levice, Námestie Hrdinov

Diabetická noha si vyžaduje pozornosť
Podobne ako ostatné komplikácie diabetu, aj syndróm diabetickej nohy sa rozvíja pomaly a často bez akýchkoľvek príznakov. Preto je naň potrebné aktívne myslieť. Pacienti s kratším trvaním ochorenia si však toto riziko obvykle neuvedomujú a nevykonávajú ani preventívne opatrenia. Medzi prvé príznaky patria prejavy z poškodenia periférneho nervstva ako je mravenčenie, pichanie, pálenie nôh a postupne až výrazné bolesti. Súčasne dochádza k postupnej strate ochrannej citlivosti na zraňujúce podnety, a preto pacient často necíti ani závažné poranenie nohy. Neošetrené miesta poranenej kože sa rýchlo stávajú vstupnou bránou infekcie, ktorá vedie k ďalšej deštrukcii tkanív nohy, vrátane kostí s rizikom sepsy a potrebou amputácie. Postihnutie autonómnych nervov vedie k suchej a tvrdnúcej koži s tvorbou hlbokých prasklín a prispieva aj k zhoršenej hojivosti. Druhým závažným faktorom pri vzniku diabetickej nohy je postihnutie ciev urýchleným aterosklerotickým procesom, čo zhoršuje výživu nohy a môže viesť až k jej odumretiu (gangréne). Aj v tomto prípade je jediným riešením amputácia. Prejavy nedokrvenia nôh sa prihlasujú únavou nôh a pobolievaním nôh a lýtok.

Starostlivosť o pacienta s rozvinutou diabetickou nohou vyžaduje komplexnú a interdisciplinárnu starostlivosť a najlepšie výsledky sa dosahujú zakladaním centier pre diabetickú nohu. Na Slovensku v súčasnej dobe máme tri takéto centrá: v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, v UN Bratislava a v UN Košice, ktoré dosahujú výsledky štandardnej európskej úrovne.

Diagnostika diabetickej nohy
Riziko vzniku diabetickej nohy sa dá zistiť viacerými spôsobmi. Pomocou štandardných klinických a prístrojových vyšetrení na ambulancii diabetológa sa zisťuje ochranná citlivosť periférnych nervov, a to jemná dotyková citlivosť, citlivosť na tlak, schopnosť vnímať vibračné podnety, schopnosť rozlišovať ostré a tupé podnety, schopnosť rozlišovať teplotné rozdiely a pod.. Vďaka tomu vie lekár zhodnotiť, či u daného pacienta ide o poškodenie periférnych nervov a aká je závažnosť tohto poškodenia. Tieto metódy sú relatívne náročné na čas a vybavenie. Umožňujú však efektívne odhaliť riziko a včasné štádiá diabetickej nohy, toto riziko znížiť, ako aj zhodnotiť efekt liečby. „Vítanou novinkou pre skríning výskytu diabetickej polyneuropatie je takzvaný Neurotest vo forme malých náplastí, ktorý sa veľmi jednoducho nalepí na spodnú časť nohy a na základe farebnej reakcie na zloženie potu je schopný odhaliť poškodenie periférneho aj autonómneho nervstva, a teda upozorniť pacienta na zvýšené riziko syndrómu diabetickej nohy. Výhodou je, že vyšetrenie si môže urobiť aj samotný pacient a pomôcka je hradená poisťovňou,“ vysvetľuje docent Martinka. Táto forma diagnostiky sa bude využívať aj v POJAZDNEJ DIA-AMBULANCII.

Podľa údajov NCZI má diabetickú polyneuropatiu viac ako 26 % pacientov s diabetom. Podľa štúdie ESKULAP realizovanej SDS, kde sa u každého pacienta vykonával aktívny skríning, je však výskyt ešte vyšší (cca 39 % u pacientov s diabetom 1. typu a 29 % u pacientov s diabetom 2. typu) a je podobný ako v iných krajinách EU. Vysoký podiel pacientov teda v bežnej praxi zostáva nediagnostikovaný. „Aj to je dôvod, prečo je potrebné sa problematike diabetickej polyneuropatie a diabetickej nohy venovať a hľadať cesty pre zlepšenie,“ hovorí doc. Martinka a dopĺňa: „Možností včasnej diagnostiky, prevencie aj následnej liečby je viacero. Dôležité však je, aby sa aj pacient o tento problém, a teda aj o jeho diagnostiku aktívne zaujímal.“

Syndróm diabetickej nohy je v súčasnej dobe aj závažným ekonomickým problémom. Finančné náklady na komplikácie postihujúce nohu diabetika sa pohybujú od 20 % (v rozvinutých krajinách) do 40 % (v rozvojových krajinách) celkových výdavkov vynaložených na liečbu diabetu a jeho komplikácií.

(Zdroj: Michal Holčík, Webster, Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*