Hodnotenie slovenských nemocníc 2016

Bratislava, Admin – Na základe výpovedí viac ako 7000 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, sme už po jedenásty raz zostavili rebríček nemocníc. Presnejšia metodika pri spracovaní údajov ukazuje lepší prehľad o spokojnosti pacientov v slovenských nemocniciach. 

V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom môžeme hovoriť o lepšej spokojnosti s takzvanými hotelovými službami, teda s jedlom, s ubytovaním a upratovaním. Spokojnosť so zdravotnými sestrami u dospelých pacientov v porovnaní s minulým rokom mierne klesla. Naopak, u detských pacientov, pri ktorých vyjadrovali spokojnosť ich rodičia, spokojnosť so sestrami stúpla. Z tohto hľadiska  je zaujímavé aj poradie na prvých miestach v kategórii fakultných nemocníc. Rodičia, ktorí sú pri známkovaní pobytu svojich detí zväčša prísnejší, poslali detské fakultné nemocnice v Banskej Bystrici a v Košiciach na prvé miesta rebríčka.

„Subjektívna spokojnosť pacientov je jedných z dôležitých ukazovateľov, na ktorý sa pozeráme pri uzatváraní kontraktov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Kvalitu ubytovania, prístup personálu a stav po prepustení vie dobre posúdiť každý pacient. Teší nás, že celková známka hodnotení je opäť o niečo lepšia. Svedčí to o snahe nemocníc zlepšovať všetky svoje služby popri prioritnej úlohe – zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Podobne ako v minulých ročníkoch najnižšia spokojnosť pacientov je s hotelovými službami, najvyššia s personálom zdravotníckych zariadení – s lekármi a so sestrami. Pacienti ohodnotili nemocnice ako v škole, teda známkami od 1 po 5. Všetky nemocnice dosiahli priemernú známku 1,64, čo je v porovnaní s minulým rokom (1,66) mierne zlepšenie.

Kompletný rebríček nájdete aj na https://www.dovera.sk/hodnotenie/2016/celkove-hodnotenie .

Rebríček nemocníc podľa hodnotenia pacientov

Fakultné nemocnice

Najlepšie hodnotené z pohľadu pacienta

 1. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 2. Detská fakultná nemocnica Košice
 3. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Najhoršie hodnotené z pohľadu pacienta

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava, Univerzitná nemocnica Bratislava

Všeobecné nemocnice

Najlepšie hodnotené z pohľadu pacienta

 1. Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
 2. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
 3. Nemocnica svätého Michala

Najhoršie hodnotené z pohľadu pacienta

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom

Špecializované zdravotnícke zariadenia

Najlepšie hodnotené očami pacienta

 1. Národný endokrinologický a diabetologický ústav
 2. NÚSCH – Detské kardiocentrum
 3. Onkologický ústav sv. Alžbety

Najhoršie hodnotené očami pacienta

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Psychiatrická nemocnica Hronovce,

Ostatné zariadenia

Najlepšie hodnotené z pohľadu pacienta

 1. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb
 2. ProCare Medissimo
 3. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica

Najhoršie hodnotené z pohľadu pacienta

NOVAPHARM Železničná nemocnica a poliklinika, Regionálna nemocnica Sobrance, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Známky podľa veku

Čím mladší poistenci, tým kritickejší pohľad majú na svoju hospitalizáciu. Starší poistenci boli k oddeleniam zhovievavejší a ich známky boli výrazne lepšie.

Veková kategória  
0-17 (známkovali rodičia) 1,84
18-24 1,81
25-30 1,81
31-40 1,75
41-60 1,55
61-100 1,55

Ako známkovali kraje

Najlepšie boli hodnotené nemocnice v Prešovskom a v Žilinskom kraji, na chvoste hodnotenia z pohľadu regiónov je Nitriansky a Trnavský kraj.

Región 2014 2015 2016
Bratislavský kraj 1,77 1,65 1,60
Trenčiansky kraj 1,78 1,71 1,68
Trnavský kraj 1,79 1,68 1,75
Nitriansky kraj 1,82 1,73 1,74
Žilinský kraj 1,68 1,65 1,58
Banskobystrický kraj 1,69 1,67 1,66
Prešovský kraj 1,60 1,57 1,56
Košický kraj 1,73 1,60 1,62

Známkovanie ženy – muži

Ženy majú pravdepodobne na stav a čistotu vyššie nároky ako muži. Potvrdzujú to výsledky prieskumu. Celkovo bolo známkovanie zo strany žien prísnejšie. Kým priemerná známka u mužov bola 1,62, u žien 1,66.

Pohlavie 2014 2015 2016
Muž 1,61 1,56 1,62
Žena 1,71 1,66 1,66

 Hodnotenie oddelení

Odbornosť Priemerná známka
Kardiológia 1,36
Otorinolaryngológia (ORL) 1,40
Arytmia a koronárna jednotka 1,45
Reumatológia 1,47
Pneumológia a ftizeológia 1,57
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 1,45
Ortopédia 1,50
Oddelenie dlhodobo chorých 1,68
Chirurgia 1,68
Urológia 1,61
Psychiatria 1,80
Vnútorné lekárstvo 1,85
Úrazová chirurgia 1,63
Neurológia 1,83
Gynekológia a pôrodníctvo 1,61
Pediatria 1,72

Najlepšie udelené známky pacientov v jednotlivých kategóriách

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a so sestrami:

 1. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 2. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb
 3. ProCare Medissimo

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie:

 1. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb
 2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 3. ORL HUMENNÉ

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice:

 1. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb
 2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 3. NÚSCH a.s. – Detské kardiocentrum

Najhoršie udelené známky pacientov v jednotlivých kategóriách

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a so sestrami:

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie:

NOVAPHARM Železničná nemocnica a poliklinika, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice:

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, NOVAPHARM Železničná nemocnica a poliklinika, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

Poistenci odpovedali na otázky:

Otázky Dospelí Priemer
1. Ako ste boli spokojný/á so správaním lekárov na oddelení? 1,45
2. Ako ste boli spokojný/á s informáciami o vyšetreniach a o vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára? 1,59
3. Ako ste boli spokojný/á so správaním sestier na oddelení? 1,56
4. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou lekárov na oddelení? 1,50
5. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou sestier na oddelení? 1,53
6. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou ubytovania na oddelení? 1,90
7. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou stravy na oddelení? 2,04
8. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou upratovania na oddelení? 1,62
9. Ako ste boli spokojný/á s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou? 1,53
10. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe? 1,59
11. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe? 1,70
12. Ako ste boli spokojný/á so zlepšením vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice? 1,71
Otázky pre zákonných zástupcov detí Priemer
1. Ako ste boli spokojný/á s prístupom sestier k vášmu dieťaťu a k vám ? 1,60
2. Ako ste boli spokojný/á  s prístupom detského lekára k vášmu dieťaťu a k vám ? 1,47
3. Ako ste boli spokojný/á s vysvetlením zdravotného stavu vášho dieťaťa, následnej liečby, starostlivosti a prípadnej kontroly ? 1,57
4. Ako ste boli spokojný/á s úrovňou poskytovanej starostlivosti personálom vášmu dieťaťu ? 1,60
5. Ako ste boli spokojný/á s úrovňou hygieny na oddelení (klinike) ? 1,78
6. Ako by ste hodnotili celkový pobyt na oddelení (klinike) ? 1,83

(Zdroj: Matej Štepianský, Dôvera zdravotná poisťovňa; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*