Diabetici nevenujú svojim nohám dostatočnú pozornosť

Bratislava, Admin – Viac ako 4 000 diabetikov má na Slovensku amputovanú nohu, pretože začali konať neskoro. Diabetici nevenujú svojím nohám dostatočnú pozornosť, varujú diabetológovia. Diabetes mellitus je veľmi časté a závažné metabolické ochorenie a svojim výskytom nadobúda charakter epidémie. Počet pacientov s diabetom vo svete v roku 2013 prekročil 380 miliónov. Na Slovensku je toto ochorenie známe u viac ako 7 % populácie, teda u viac ako 350 000 obyvateľov a u ďalších 100 000 až 150 000 ho predpokladáme v zatiaľ nediagnostikovanom štádiu, resp. vo forme rizikového prediabetického syndrómu. Podľa údajov odborníkov denne pribúda asi 30 nových pacientov s týmto ochorením. V posledných rokoch sa však nárast mierne spomalil.

Nepodceňujte diabetickú nohu, je najčastejšou príčinou amputácií
Jednou z najzávažnejších komplikácií diabetu so zásadným dosahom na kvalitu života pacienta je syndróm diabetickej nohy. Jedná sa o postihnutie štruktúr nohy (chodidla), so vznikom otvorených a ťažko sa hojacich defektov. Podľa štatistík má takýto nález 8000 slovenských diabetikov. Progresia komplikácie môže vyústiť až do stavu ohrozujúceho pacienta na živote s nutnosťou amputačného riešenia.

Podobne ako ostatné komplikácie diabetu aj syndróm diabetickej nohy sa rozvíja pomaly a často bez akýchkoľvek príznakov a preto je naň potrebné aktívne myslieť. Pacienti s kratším trvaním ochorenia si však toto riziko obvykle neuvedomujú a nevykonávajú ani preventívne opatrenia. Medzi prvé príznaky patria prejavy z poškodenia periférneho nervstva ako je mravenčenie, pichanie, pálenie nôh a postupne až výrazné bolesti. Súčasne dochádza k postupnej strate ochrannej citlivosti na zraňujúce podnety a preto pacient často necíti ani závažné poranenie nohy. Neošetrené miesta poranenej kože sa rýchlo stávajú vstupnou bránou infekcie, ktorá vedie k ďalšej deštrukcii tkanív nohy, vrátane kostí s rizikom sepsy a potrebou amputácie. Postihnutie autonómnych nervov vedie k suchej a tvrdnúcej koži s tvorbou hlbokých prasklín a prispieva aj k zhoršenej hojivosti. Druhým závažným faktorom pri vzniku diabetickej nohy je postihnutie ciev urýchleným aterosklerotickým procesom, čo zhoršuje výživu nohy a môže viesť až k jej odumretiu (gangréne). Aj v tomto prípade je jediným riešením amputácia. Prejavy nedokrvenia nôh sa prihlasujú únavou nôh a pobolievaním nôh a lýtok.

Diabetes_MG_3351 zm

Podiel pacientov s amputáciou v dôsledku syndrómu diabetickej nohy predstavuje takmer 1,2 % z celkového počtu pacientov s diabetom, teda viac ako 4000 ľudí! „Toto hrozivé číslo je však možné zásadným spôsobom zredukovať a to včasnou diagnózou a správne vedenou liečbou“ zdôrazňuje predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. a dodáva: „Významnú úlohu zohráva aj prístup samotného pacienta, ktorý by mal od samého začiatku ochorenia ovládať princípy samovyšetrovania a samoošetrovania dolných končatín.“

„Diabetická noha nemá zo začiatku žiadne prejavy. Je preto dôležité, aby u každého pacienta s diabetom boli nohy na riziko tejto komplikácie pravidelne vyšetrované a aby bol pacient informovaný o možnostiach, ako vzniku diabetickej nohy predísť a ako sa o nohy starať,“ uviedol Doc. MUDr. Emil Martinka, predseda SDS.

Kraj Počet diabetikov Počet amputácií
Košický 52 385 691
Nitriansky 51 923 492
Bratislavský 45 458 547
Banskobystrický 44 016 364
Trenčiansky 39 271 327
Prešovský 38 937 536
Trnavský 35 611 810
Žilinský 32 642 298
SPOLU 340 243 4065

Najhoršia situácia je v Trnavskom kraji

Najväčšie riziko, že príde diabetik o nohu, majú pacienti v Trnavskom kraji. Hoci je v tomto kraji druhý najnižší počet pacientov s diabetom na Slovensku (35 611), počet pacientov s amputáciou nohy tu predstavuje až 810 diabetikov. Napríklad v Košickom kraji, kde je evidovaných najviac pacientov s diabetom na Slovensku (52 385), predstavuje počet pacientov s amputáciou číslo 691. Krajom s najnižším výskytom diabetu je Žilinský kraj (32 642). Rovnako počet pacientov s amputáciou nohy je tu najnižší a predstavuje číslo 298.

(Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií. Činnosť diabetologických ambulancií v roku 2012. T35 – Komplikácie diabetes mellitus a sprievodné choroby.)

Starostlivosť o pacienta s rozvinutou diabetickou nohou vyžaduje komplexnú a interdisciplinárnu starostlivosť a najlepšie výsledky sa dosahujú zakladaním centier pre diabetickú nohu. Na Slovensku v súčasnej dobe máme tri takéto centrá: v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, v UN Bratislava a v UN Košice, ktoré dosahujú výsledky štandardnej európskej úrovne.

Včasná diagnostika a starostlivosť môžu nohu zachrániť
Kľúčom k zníženiu počtu amputácií nôh u diabetikov je včasná diagnostika syndrómu diabetickej nohy a jej hlavných rizikových faktorov, teda diabetickej polyneuropatie (poškodenia nervov) a nedostatočného prekrvenia končatín, ako aj následná liečba a adekvátna starostlivosť o nohy. „Nohy by mali byť vyšetrené pri každej návšteve pacienta na ambulancii diabetológa. Minimálne však raz ročne a to aj u pacientov s krátkym trvaním ochorenia“ zdôrazňuje docent Martinka a dodáva, „Každý diabetik by mal byť poučený o riziku diabetickej nohy a ako sa o nohy starať.“

Riziko vzniku diabetickej nohy sa dá zistiť viacerými spôsobmi. Pomocou štandardných klinických a prístrojových vyšetrení na ambulancii diabetológa sa zisťuje ochranná citlivosť periférnych nervov a to jemná dotyková citlivosť, citlivosť na tlak, schopnosť vnímať vibračné podnety, schopnosť rozlišovať ostré a tupé podnety, schopnosť rozlišovať teplotné rozdiely a pod., vďaka čomu vie lekár zhodnotiť, či u daného pacienta sa jedná o poškodenie periférnych nervov a aká je závažnosť tohto poškodenia. Tieto metódy sú relatívne náročné na čas a vybavenie. Umožňujú však efektívne odhaliť riziko a včasné štádiá diabetickej nohy, toto riziko znížiť, ako aj zhodnotiť efekt liečby. „Vítanou novinkou pre skríning výskytu diabetickej polyneuropatie je takzvaný Neurotest, vo forme malých náplastí, ktorý sa veľmi jednoducho nalepí na spodnú časť nohy a na základe farebnej reakcie na zloženie potu je schopný odhaliť poškodenie periférneho aj autonómneho nervstva a teda upozorniť pacienta na zvýšené riziko syndrómu diabetickej nohy. Výhodou je, že vyšetrenie si môže urobiť aj samotný pacient a pomôcka je hradená poisťovňou“ dodal Martinka.

Podľa údajov NCZI malo v roku 2012 diabetickú polyneuropatiu viac ako 26% pacientov s diabetom. Podľa štúdie ESKULAP realizovanej SDS je však výskyt ešte vyšší (cca 39% pacientov s diabetom 1. typu a 29% u pacientov s diabetom 2. typu), a je podobný ako v iných krajinách EU. Vysoký podiel pacientov teda v bežnej praxi zostáva nediagnostikovaný. „Aj to je dôvod prečo je potrebné sa problematike diabetickej polyneuropatie a diabetickej nohy venovať a hľadať cesty pre zlepšenie“ uviedol Martinka „Možností včasnej diagnostiky, prevencie aj následnej liečby je viacero. Dôležité však je, aby sa aj pacient o takúto diagnostiku aktívne zaujímal.“

Haasová si necháva nohy masírovať
Včasná diagnostika následne umožňuje nastaviť aj vhodnú liečbu, ktorá okrem optimalizácie hodnôt glykémie spočíva v metabolickej podpore nervstva a cievneho prietoku a primeranej lokálnej starostlivosti o nohy diabetika. „Základnou požiadavkou na pacienta je adekvátna spolupráca v oblasti režimu a diéty, so snahou dosiahnuť o čo najlepšie glykémie, a realizácia princípov samovyšetrovania a samoošetrovania nôh,“ opakuje základy ako neprísť o nohu docent Martinka: „Patrí sem napríklad pravidelné prehliadanie si nôh, precvičovanie, hygiena či správna obuv.“

Herečka a speváčka Zuzana Haasová žije s diabetom už od svojich 7 rokov. V roku 2005 jej diagnostikovali diabetickú polyneuropatiu a teda nábeh na diabetickú nohu. „Je to stav, ktorý beriem vážne a o svoje nohy sa starám denne. Užívam lieky na výživu ciev, pravidelne cvičím kontrolujem si ich a sledujem si hladinu cukru v krvi. Okrem toho mi môj partner nohy prekrvuje tak, že mi ich každý večer masíruje,“ dodáva s úsmevom sympatická herečka a speváčka.
Rady ako na diabetickú nohu od Zuzany Haasovej:
• Každý deň cvičte
• Aspoň 30 minút chôdze denne
• Masírujte si nohy alebo si ich dajte masírovať
• Dávajte si pozor na zápaly a plesňové ochorenia
• Vyživujte nervy a cievy
• Sledujte aj tie najmenšie poranenia a dajte si ich ošetriť lekárom
• Kupujte si pohodlnú obuv
• Noste bavlnené ponožky
• Nikdy nechoďte bosí!
• Umývajte si nohy v teplej vode
• Nepoužívajte mydlo ani prípravky s alkoholom
• Každý deň si nohy krémujte, aby nevznikala šupinatá koža
Syndróm diabetickej nohy je v súčasnej dobe aj závažným ekonomickým problémom. Finančné náklady na komplikácie postihu¬júce nohu diabetika sa pohybujú od 20 % (v rozvinu¬tých krajinách) po 40 % (v rozvojových krajinách) celkových výdavkov vynaložených na liečbu diabetu a jeho komplikácií.

(Michal Holčík, Webster)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*