Deň narcisov 2018 vyvrátil poveru o nešťastnom piatku

Bratislava, Admin – Deň, kedy si pripíname žltý kvietok narcisu na odev ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na aprílový piatok – trinásteho. To, že piatok 13-teho nemusí byť nešťastný, sme dokázali spolu s vami a spolu s vami sme tento deň zmenili na lepší.

Predbežný hrubý výnos zbierky vo výške 1 020 000 EUR, evidovaný ako výsledok 22. ročníka Dňa narcisov bude v priebehu roka použitý na mnoho užitočných projektov, ktoré pomôžu meniť mnoho vecí k lepšiemu. Keďže na Slovensku pribúda ročne 34 000 ľudí s diagnózou rakovina, je dôležité mať možnosti a prostriedky mnohým z nich pomôcť.

Vďaka zapojeniu 769 spoluorganizátorov, ktorí zastrešovali takmer viac ako 15 000 dobrovoľníkov v uliciach Slovenska, sa do pokladničiek vyzbierala suma 966 357,72 EUR. Rozdiel medzi predbežným hrubým výnosom a obnosom vyzbieraným do pokladničiek tvoria finančné prostriedky získané zo súm anonymných darov zaslaných na účet Dňa narcisov – 5 928,49 EUR; z kúpy virtuálnych narcisov prostredníctvom portálu ZľavaDňa.sk – 629 EUR; z darov získaných online platbami cez portál darujme.sk – 4 673,08 EUR. Predbežná suma z SMS príspevkov od všetkých štyroch mobilných operátorov predstavuje čiastku  40 000 EUR – táto bude operátormi finálne upresnená 60 dní od ukončenia mobilnej zbierky. Po získaní presných čísiel z SMS zbierky LPR sfinalizuje oficiálny hrubý výnos 22. ročníka Dňa narcisov.

ROZDELENIE VÝNOSU PODĽA KRAJOV

Bratislavský kraj 255 663,58
Z toho hl. mesta BA 201 867,58
Nitriansky kraj 110 674,37
Trenčiansky kraj   99 988,18
Košický kraj 105 580,79
Žilinský kraj 109 205,31
Trnavský kraj 115 810,39
Prešovský kraj   92 162,53
Banskobystrický kraj   77 272,57
Spolu 966 357,72

„Aprílový piatok 13 – teho bol aj vďaka vašej podpore, nielen tej finančnej, ale i morálnej, dňom, ktorý sme urobili lepším. Takéto dni na Slovensku potrebujeme nielen v piatky, ktoré padnú na trinásteho. Potrebujeme ich všetci a každý deň. Ak sme týmto piatkom „históriu“ lepších dní na Slovensku začali a vy ste nám v tom pomohli, okrem vďaky prijmite i našu výzvu, aby sme vytrvali a každý deň menili na lepší… Každý z nás má príležitosť robiť dni lepšími, veci lepšie, byť lepší sami na seba. Ďakujeme vám,“ povedala výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.

Ako sa použije výnos zbierky?

Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov používa Liga proti rakovine na realizáciu dlhoročne fungujúcich psychosociálnych projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám a sú plne hradené a organizované Ligou. K takýmto projektom patria:

  • Bezplatné poskytované služby a programy v Centrách pomoci v Bratislave, Martine a Košiciach: – rehabilitácie, jazykové, pohybové, kreatívne kurzy, či prednášky a workshopy na rôzne užitočné témy i individuálne osobné poradenstvo.
  • Bezplatná Onkoporadňa,
  • Sieť psychológov – bezplatné služby a poradenstvo psychológov naprieč Slovenskom,
  • Rodinná týždňovka určená rodinám s deťmi, kde má onkologickú diagnózu rodič,
  • Relaxačné pobyty pre individuálnych onkologických pacientov,
  • Bezplatné ubytovanie v ubytovacích zariadeniach pre rodičov detí hospitalizovaných počas liečby,
  • Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi,
  • Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti komunikácie s onkologickým pacientom a pod.

Z výnosu Dňa narcisov Liga pravidelne podporuje aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Vzhľadom na záujem o brožúrky k jednotlivým onkologickým diagnózam, ale i iným témam súvisiacim s ochorením či letákom s preventívnymi informáciami plánuje LPR  publikačnú činnosť rozširovať a pravidelne aktualizovať. Informácie obsiahnuté v brožúrkach sú častokrát jediným sprievodcom na ceste ochorením, či cennou radou v starostlivosti o zdravie a v predchádzaní ochoreniu. V neposlednom rade Liga proti rakovine prispieva na nevyhnutné materiálne a prístrojové vybavenie nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom; finančne podporuje menšie občianske združenia či výskum v oblasti onkológie.

Všetky projekty a služby poskytované onkologickým pacientom sú pre nich bezplatné. Liga proti rakovine ich hradí predovšetkým z výnosu Dňa narcisov, z asignácie 2 % dane z príjmu a z individuálnych darov FO a PO.

Deň narcisov sa koná jediný deň v roku, no z tohto malého–veľkého dňa čerpajú v konečnom dôsledku onkologickí pacienti obrovskú pomoc a zdravá populácia prospech počas ďalšieho roka. A to vďaka vám všetkým – prispievateľom, dobrovoľníkom, partnerom Ligy proti rakovine. Všetkým tým, ktorí ste nám už 22 rok pomohli zmeniť tento  deň v roku na lepší a následne umožnili počas celého roka byť prospešný a užitočný pre všetkých, ktorí potrebujú našu pomoc.

Liga proti rakovine srdečne všetkým ďakuje.

(Zdroj: Petra Benczyová, LPR; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*