Chráňme si srdce

Bratislava, Admin – Európska únia príde podľa prognóz do roku 2030 o 72 miliónov obyvateľov v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení. Tieto výsledky mobilizujú Európsky parlament ku kampaniam za zdravie. Príležitosťou pre osvetu sa každoročne stáva 28. september – Svetový deň srdca.

Najnovšia správa o stave kardiovaskulárnych ochorení v Európe, vypracovaná European Heart Network, Európskou kardiologickou spoločnosťou a britskou Heart Foundation Health Promotion Research Group, vidí dlhodobo problém v nezdravom životnom štýle, fajčení, nedostatku fyzickej aktivity, obezite a cukrovke. Správa taktiež ukazuje, že napriek jasnému dôkazu škodlivosti fajčenia, takmer tretina (29 %) ľudí v EÚ sú fajčiari. Pritom len pätina dospelých Európanov pravidelne športuje. Kardiovaskulárne ochorenia sa tak stále podpisujú ako hlavná príčina pod úmrtia žien vo všetkých 27 krajinách EÚ. U mužov v dvadsiatich troch.
Slovensko sa úmrtnosťou na srdcovocievne ochorenia radí na jedno z najhorších miest v Európe. Umiera na ne viac než polovica z nás. Prieskumy hovoria, že aspoň jeden z rizikových faktorov (vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, obezita, cukrovka a fajčenie) má 9 z 10 Slovákov.
Medzi vyspelými krajinami sme na chvoste aj v rámci dlhovekosti. Podľa európskych štatistík nás po dožití 65 rokov čakajú už len 4 roky zdravého života. V Čechách 8 rokov, v Nórsku 14.
Na dedičnosť sa vyhovárať nedá. Typické kardiovaskulárne ochorenia, ktoré najviac zabíjajú, nemajú jednoznačne genetické pozadie. Znalci hovoria, že až osemdesiatim percentám predčasných úmrtí možno zabrániť správnou prevenciou. Európsky parlament preto vyvíja snahu obmedziť užívanie tabaku a podporuje pohybové aktivity. Kardiológovia odporúčajú zdravú stravu, denne pohyb aspoň 30 minút, nefajčiť a nezabúdať na pravidelné lekárske prehliadky.
K preventívnym vyšetreniam patrí aj meranie krvného tlaku. Zvýšený krvný tlak je totiž tichý zabijak, ktorí necítiť a preto lekára s ním nikto nenavštívi. Zistiť sa dá len meraním.

Tensoval mobil 250x124

Dopyt po domácich tlakomeroch na Slovensku stúpol uplynulý rok o 14 %. „Za posledné 3 roky sa ich v lekárňach predalo spolu cez stotisíc a ročné prírastky možno prirovnať k populácii jedného slovenského mesta. V roku 2011 si tlakomer kúpil akoby celý Liptovský Mikuláš, v roku 2012 Spišská Nová Ves a v roku 2013 Zvolen“, uviedla počas májovej kampane Ligy proti hypertenzii Markéta Pilná z Hartmann-Rico. Spoločnosť dodáva na trh škálu certifikovaných tlakomerov od cestovných modelov po komfortné verzie s vedením profilov dvoch užívateľov súčasne. Model Tensoval Duo control kombinuje dve metódy merania a dokáže zmerať tlak aj pri arytmii (nepravidelnom rytme)srdca.
Domáce meranie krvného tlaku naberá na význame. U lekára totiž jeho hodnoty bývajú často mierne vyššie ako v domácom prostredí a jedno meranie nie je smerodajné. Na hodnoty krvného tlaku majú vplyv rôzne okolnosti v priebehu dňa. Pri fyzickej námahe, duševnej práci a pod vplyvom emócií krvný tlak stúpa. Pri odpočinku, a najmä v spánku, klesá. Krvný tlak je preto dôležité merať i v domácich podmienkach a pre správnu diagnostiku vytvoriť dlhodobé profily hodnôt tlaku, ktoré sa zbierajú počas niekoľkých týždňov.
Pre meranie vlastného krvného tlaku je použitie ortuťového manometra s fonendoskopom nepohodlné. Technika posluchom (tzv. auskultácie) vyžaduje zaškolenie a prax a pravidelne skalibrovaný prístroj. Elektronické tlakomery na domáce použitie prešli významným technickým vývojom, ich obsluha je jednoduchá, výsledky zobrazia digitálne a merajú aj pulzovú frekvenciu. Ich presnosť sa overuje podľa medzinárodných štandardných protokolov ESH (European Society of Hypertension)a AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation. Pri kúpe prístroja je preto dobré overiť, či bol tlakomer validovaný týmito protokolmi.

(Zdroj: Želmíra Habalová, Account Manager TAKTIQ COMMUNICATIONS)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*