Chcete byť stále kosť?

Bratislava, Admin – Nezabudnite na správnu kombináciu vápnika a vitamínov K2 a D3 – tak znie najnovšie odporúčanie lekárov, ktorí sa čoraz častejšie stretávajú s mladými ženami bojujúcimi s osteopéniou, či s osteoporózou. „Dôvodom je nielen prehnaná túžba po štíhlosti, jednostranné diéty, ale aj nedostatok pohybu a nadmerné pitie nápojov s kyselinou fosforečnou,“ hovorí endokrinologička MUDr. Dagmar Prokešová z Bratislavy. „Dnešné moderné ženy sú síce sčítané a vedia, že by mali dbať na dostatočný príjem vápnika, ale len máloktorá z nich vie, v akej kombinácii by mali vápnik užívať, aby sa vstrebal tam kam má, teda do kostí a zubov,“ dodáva. Preto jediný výrobca prírodného vápnika v strednej Európe, slovenská spoločnosť BIOMIN a.s. z Cífera, spúšťa v týchto dňoch projekt – Som stále kosť. „Webová stránka s rovnakým názvom je určená všetkým, ktorí chcú mať pevné kosti, krásne zuby, pružné cievy, zdravé srdce, silné svaly a dobrú imunitu. Všetky tieto procesy totiž vápnik ovplyvňuje,“ vysvetľuje Dr. Ingrid Oppenbergerová, medicínska riaditeľka BIOMIN a.s. Na internetovej stránke www.somstalekost.sk nájdete všetky informácie, ktoré vám pomôžu „zostať kosťou“ do vysokého veku. „Je dôležité vedieť, že vápnik spolu s vitamínmi K2 a D3 vytvárajú dokonalú súhru pre zdravie našich kostí. Aby boli pevné a odolné, potrebujeme základný stavebný materiál a tým je vápnik. Avšak len jeho samotné užívanie nestačí. Na zabezpečenie rovnováhy v organizme musíme nasmerovať vápnik tam, kde je pre telo prospešný a k tomu potrebujeme tú správnu kombináciu vápnika, vitamínu K2 a vitamínu D3. Kým vitamín D zabezpečuje samotné vstrebávanie vápnika do krvi, vitamín K2 „dohliada“ na to, aby sa vápnik dostal tam, kam treba, teda do kostí a zubov,“ informuje MUDr. Dagmar Prokešová. „Mnohým ženám diagnostikujeme osteopéniu, čo je predstupeň osteoporózy, náhodne. Po neškodnom zakopnutí či inej bežnej činnosti si zlomia zápästie či stavec a skončia u mňa v ambulancii. Po ošetrení zlomeniny by malo nasledovať dohľadanie príčiny zlomeniny a komplexná  liečba, ktorej súčasťou je aj zvýšený príjem vápnika v kombinácii s vitamínmi,“ upozorňuje ortopéd a traumatológ MUDr. Tomáš Kubranský. „Najmä mamičky malých detí by si mali uvedomiť, že vápnik je v detskom veku veľmi dôležitý. Deti rýchlo rastú a detstvo a obdobie puberty je rozhodujúce v tvorbe kostnej hmoty, pretože vápnik sa ukladá do kostí len približne do 35 rokov. Potom sa už z kostí len odčerpáva,“ dodáva doktor Kubranský. To, že kosti Slovákov nie sú v poriadku, sa potvrdilo aj na nedávnej osvetovej akcii Týždeň zdravia v Nemocnici Malacky, kde zástupcovia spoločnosti BIOMIN spolu s lekármi merali hustotu kostí denzitometrom. „Spolu sme vyšetrili 284 ľudí, z ktorých len necelých 20 % (56 pacientov) malo obsah minerálov v kostiach v rámci normy. Takmer 48 % vyšetrených (135 pacientov) mala nižšiu hodnotu minerálov, čo môžeme považovať za osteopéniu. Pravdepodobnosť osteoporózy preukázalo 33  % (93 pacientov) nameraných hodnôt,“ hodnotí výsledky denzitometrie pani doktorka Ingrid Oppenbergerová zo spoločnosti BIOMIN a.s. „Zaujímavé pre nás bolo zistenie, že ľudia naozaj netušia, prečo je vápnik pre nich dôležitý a aké následky môže mať jeho nízky príjem,“ upozorňuje doktorka Oppenbergerová.

Vyrábame viac ako vápnik
Akciová spoločnosť BIOMIN sa špecializuje na spracovanie vaječných škrupín už od roku 1991. Na výrobu a farmaceutické spracovanie a využitie vaječných škrupín akciová spoločnosť vlastní európsky a americký patent. Taktiež aj technológia výroby je chránená viacerými patentami. Čím je výroba prírodného vápnika OVOVITAL® výnimočná? Vaječné škrupiny okrem vápnika obsahujú celý rad minerálnych prvkov ako fosfor, horčík, meď, lítium, mangán a biologicky prospešných látok, ktoré vytvárajú prostredie na lepšie využitie vápnika v organizme a tým vylepšujú jeho zabudovanie do organizmu. Vápnik sa vyrába špeciálnou technológiou, pri dodržaní podmienok Správnej výrobnej praxe. To znamená, že je kontrolovaný pri vstupe, počas procesu výroby, ale aj pri výstupe. Pri výrobe sa nepoužívajú žiadne chemické látky. Z vaječných škrupín sa vyrába prášok, ktorý má registrovanú ochrannú známku OVOVITAL ®. Pri výrobe vápnika BIOMIN používa inovatívny proces pri ktorom sa získava mikronizovaný vápnik z vaječných škrupín. Mikronizovaný vápnik je pre naše telo ideálny, pretože jeho častice sú dostatočne malé, aby sa cez tenké črevo dostali do celého organizmu. Takto vyrobený vápnik je čisto prírodný, bez chemických a pomocných látok, preto najmä pri dlhodobom užívaní nezaťažuje organizmus a takýto vápnik má o 30 % vyššiu vstrebateľnosť ako umelo vyrábaný vápnik. Balený je v tvrdých želatínových kapsuliach, ktoré sú taktiež prírodné a bez pomocných látok. Výhodou je, že sa ľahko prehĺtajú. Výživové doplnky BIOMINU sú vyrábané v kvalite lieku, takže obsah kapsúl je zaručený a overiteľný.

Na tlačovej konferencii sa novinári dozvedeli, že priemerne za jeden rok ubudne asi 1 – 3 % kostnej hmoty, u zvlášť ohrozených osôb to býva nad 3 %. Osteoporóza v počiatočnom štádiu nebolí!

V prvej odbornej prednáške MUDr. Dagmar Prokešová odborná lekárka – endokrinologička upozornila na trend trvalého nárastu tohto závažného ochorenia u slovenskej populácie a  popísala typické príznaky osteoporózy. Následne ozrejmila novinárom stále sa obmieňajúce zložité ale úzko späté procesy v organizme, vďaka ktorým prebieha odbúravanie a novotvorba kostí. Ako uviedla, pod narastajúci počet ľudí trpiacich osteoporózou sa podpisujú najmä nezdravý životný štýl, nedostatočná konzumácia mliečnych výrobkov, znížený príjem vápnika, nedostatok vitamínu D a nedostatok pohybu. Medzi rizikové faktory patria predovšetkým vek a pohlavie (častejší výskyt u žien), ako aj liečba liekmi, ktoré negatívne ovplyvňujú kosť a ochorenia ako reumatoidná artritída, ochorenia príštítnych žliaz, chronické ochorenia pečene a gastrointestinálneho traktu.
V závere sa venovala aj medikamentóznej liečbe osteoporózy a jedinečnému preparátu, ktorým sa dá zabezpečiť optimálny  prísun  potrebného množstva vápnika, vitamínov D3 a K2 pre organizmus.

V druhej prednáške sa MUDr. Tomáš Kubranský, špecialista v odbore ortopédia (na obr. druhý zľava) podrobne  venoval problematike výskytu a liečbe osteoporotických zlomenínv SR a aj vo svete. Ako uviedol, medzi najčastejšie osteoporotické zlomeniny patria zlomeniny kosti predlaktia, stavcov chrbtice a horného konca ramennej a stehennej kosti. MUDr. Tomáš Kubranský potvrdil, že za najobávanejšiu komplikáciu sa považuje  zlomenina krčka stehennej kosti. Pri zlomenine krčka stehennej kosti tretina osôb zomiera do jedného roka, asi tretina je odkázaná na opateru iných a len zvyšok sa úplne vylieči. Predpokladá, že v nasledujúcich 50 rokoch sa výskyt osteoporotických fraktúr krčka stehennej kosti v Európskej únii zdvojnásobí zo súčasných  päťstotisíc na milión. Nástojčivou bolestivosťou a obmedzením pohybu trvale znižujú kvalitu života aj zlomeniny stavcov.

MUDr. Ingrid Oppenbergrerová, zástupkyňa BIOMIN a.s. (na obr. tretia zľava) prezentovala výrobu  patentovaného  produktu (EP 034 7899 a US 5045323).  farmaceutickej spoločnosti, ktoré získalo ocenenie SLOVAK Gold v roku 2002.

V závere tlačovej konferencie vystúpil aj pán Juraj Vozár zo spoločnosti BIOMIN a.s. (na obr. prvý sprava), ktorý informoval prítomných o stratégii rovoja firmy a o pozitívnych zmenách v spoločnosti pri rozširovaní produkcie svojho jedinečného prípravku. Produkcia sa bude realizovať o rok už v novopostavených priestoroch. Firma plánuje  realizovať aj edukačné aktivity formou informačnej kampane, aby občania SR boli lepšie informovaní  o potrebe starať sa  o svoje kosti v priebehu celého života.

(Zdroj: Andrea Heldová, Neuropea, Pripravil: MUDr. Eugen Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*