Ako vnímajú HARTMANN-RICO zamestnanci

Admin, 19. 12. 2013 - Vzťah k vlastnému zamestnávateľovi je jedným z ukazovateľov kvality spoločnosti. Preto sa spoločnosť HARTMANN-RICO rozhodla pripraviť v Českej republike a na Slovensku zamestnanecký prieskum vnímania značky HARTMANN. Zamestnaneckého prieskumu sa zúčastnilo 55 %

vlajky HR

zamestnancov v Českej republike a 73 % zamestnancov na Slovensku. Z výsledkov vyplýva, že rovnako ako spotrebitelia si aj zamestnanci spájajú značku HARTMANN s hodnotami ako je užitočnosť, stabilita, spoľahlivosť a účinnosť. Okrem toho však značka má v očiach zamestnancov aj významné zamestnanecké hodnoty, ktoré sa neprejavujú navonok, ale sú výsledkom kvalitne nastavených priorít firemnej kultúry. Týmito hodnotami sú spolupráca, úcta, dôvera a vernosť. Najmä slovenská časť zamestnancov významne vyzdvihla aj prepojenie značky s kategóriou úspechu.

HARTMANN – RICOIMG_6910

Značku HARTMANN vnímajú zamestnanci v obidvoch krajinách ako mladistvejšiu, ako celková spotrebiteľská cieľová skupina. „Cieľom prieskumu bolo zmapovať, v ktorých oblastiach sa predstavy zákazníkov a zamestnancov zhodujú a v ktorých zasa líšia. Našich zamestnancov považujeme za významných potenciálnych brand ambasádorov značky a je pre nás dôležité poznať, ako značku oni sami vnímajú. Získané informácie nám umožnia upresniť stratégiu komunikácie značky HARTMANN ako na verejnosť, tak aj v rámci internej komunikácie,“ hodnotí prínos prieskumu Sylwia Říhošková, manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti HARTMANN-RICO.

(Katarína Gudiaková)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*