Prišli ukázať radosť z rodiny

Bratislava, Admin 15. 7. 2018 – Včera o 14.30 hod sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom uskutočnil Národný pochod Hrdí na rodinu, odkiaľ tisícky ľudí smerovali na námestie Slobody pred Úrad Vlády SR. Na podujatie prišli ľudia z celého Slovenska a viacerí aj zo susedných krajín. Ľudia držali v rukách balóny a transparenty s heslami – Dieťa je dar, Život je výzva, Som za život…

Usporiadatelia pripravili na Námestí SNP kultúrny program a viacero príhovorov na tému ochrany života a nezabudli ani na program  pre deti.  Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský zdôraznil vo svojom príhovore, že ľudský život je hodný ochrany v každej etape života.

Pred podujatím vystúpil otec Marián Kuffa s príhovorom v kapucínskom kostole sv. Štefana na Župnom nám. v Bratislave, kde sa slávila svätá omša o 12, 45 hod.

„Rodina a manželstvo je priestor, ktorý nám dáva taký osobný svetský aj duchovný rast ako žiadny iný ľudský kontakt. Až v posledných rokoch som začal chápať, čo pre mňa znamenali modlitby mojej mamičky za svoje deti. Snažím sa to splácať tým, že sa veľmi modlím za všetkých členov mojej rodiny,” povedal Vladimír Palko, slovenský matematik, vysokoškolský pedagóg a politik.

Podľa slov advokáta Antona Chromíka, jedného z organizátorov podujatia  cieľom pochodu Hrdí na rodinu je vyjadriť myšlienku, že každý deň platí, že deti túžia po láske otca a láske mamy. Našim cieľom je upriamiť pozornosť na dieťa, na rodinu a na to, že deti túžia po otcovi a po mame, a že muž, ktorý by sa zriekol zodpovednosti otca pri svojom dieťati, bude tomu dieťaťu chýbať. Aby si uvedomil svoju zodpovednosť a to, že jeho láska je nenahraditeľná v rodine a takisto, aby si každá žena, každá matka uvedomila, že jej láska je nenahraditeľná.”

                               

Ako skonštatoval jeden z aktivistov Marek Nikolov, predseda občianskeho združenia Pastor bonus, pochodom chcú vyjadriť vďaku. “Chceme vyjadriť vďaku našim mamám, otcom, starým mamám a starým otcom za ich obetavú lásku k nám. Chceme sa takisto poďakovať aj našim predkom, že nám svojím životným príkladom ukázali veľké dobro, ktoré je ukryté vo vzťahu a v hodnote, ktorým prirodzená rodina je,” povedal.

Podujatie sa nieslo v pokojnej a radostnej atmosfére a bez veľkých slov, ale radosť, ktorá žiari z detí a rodín ukazuje tak jasne pravdu, ako svetlo v tme.

(Zdroj: Hrdinarodinu.sk; Foto: Marek Blšák; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*