Poistný trh na Slovensku čakajú významné zmeny

Bratislava, Admin – Trh s poistením na Slovensku čakajú významné zmeny. Na jednej strane možno predpokladať jeho rast, na strane druhej sa výrazne mení portfólio poistných produktov v dôsledku všadeprítomnej digitalizácie, vzniku nových rizík, využívania nových technológií, no aj klimatických zmien.

„Poistný trh sa vyvíja veľmi dynamicky. Slovenskí poisťovací makléri či poisťovne prinášajú na trh nové poistné produkty, ktoré sú vo vyspelých krajinách už v ponuke. Značný rozvoj zaznamenávame v oblasti digitalizácie, využívania rôznych foriem elektronického poisťovania,“ uviedol Martin Michal, riaditeľ RENOMIA Slovensko a člen prezídia Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve.

Práve na Slovensku možno v poslednej dobe badať nové trendy v  segmente poisťovania. Poistenie si dnes vyžadujú aj riziká, ktoré dosiaľ ani neexistovali, ako je napríklad poistenie kybernetických rizík. Existuje už možnosť poistiť sa proti strate alebo krádeži dát klientov. Takéto poistenie pokrýva finančné odškodnenie klientov, pokuty od úradu a nutné náklady spojené napríklad s právnymi či poradenskými službami v oblasti komunikácie voči verejnosti. Keď v USA je poistených takmer 10 % firiem, na Slovensku či v ČR sú to zatiaľ iba jednotlivé prípady, napriek tomu možno v tejto oblasti očakávať výrazný rast.

Veľký rozvoj je vidieť aj v oblasti poistenia pohľadávok, aj keď objem predpísaného poistného v poistení pohľadávok na Slovensku v roku 2015 bol necelých 11 miliónov EUR. Na porovnanie v Českej republike predstavoval tento údaj 40 miliónov EUR, a napríklad v Belgicku to bolo až 3,5 miliardy EUR. Odborníci predpokladajú, že český trh bude stagnovať, kým ten slovenský čaká rast. Podľa údajov spoločnosti RENOMIA GROUP, ktorá je najväčšou stredoeurópskou poradenskou firmou v oblasti poistenia, finančných služieb a risk manažmentu, sa u nás očakáva 10 % medziročný nárast v tomto i v budúcich rokoch.

Objemy vybraného poistného v poistení pohľadávok na Slovensku:

2014 9 802 tis. EUR
2015 10 961 tis. EUR
1. polrok 2016 6 285 tis. EUR

Stovky dronov sa už poisťujú podobne ako autá

Rovnako tak sa dá konštatovať, že v poslednej dobe sa rozmohlo využívanie dronov – či už na komerčné alebo aj súkromné účely. Poistný segment, konkrétne aj RENOMIA, promptne reaguje na tento trend. Užívateľom dronov na Slovensku poskytuje od augusta 2016 komplexné poistenie týchto špeciálnych bezpilotných lietadiel, ktoré zahrňuje nielen poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou bezpilotného lietadla, ale predovšetkým havarijné poistenie dronov.

Spoločnosť RENOMIA, v roli sprostredkovateľa, prišla spolu s ČSOB Poisťovňou na český trh s komplexným poistením dronov ešte v roku 2015. Pre registrovaných i neregistrovaných užívateľov dronov spolu nastavili veľmi priaznivé cenové podmienky poistenia.

Medzi prvými poisťovateľmi dronov boli filmári, stavebné spoločnosti, ale aj poľnohospodári, ďalej piloti hobby dronov či športových dronov, pričom dosiaľ sa v rámci RENOMIA GROUP stihlo poistiť niekoľko stoviek týchto zaujímavých technických noviniek. Ich počet rastie exponenciálne ruka v ruke s popularizáciou dronov. Priemerná cena dronu sa dnes pohybuje na úrovni od 1 480 € vyššie.

Komerčná ochrana pred zlým rokom

V neposlednom rade treba spomenúť agro sektor ako ďalšiu z dôležitých oblastí, ktorá sa aj z hľadiska poisťovania musí prispôsobovať dobe. Ide o špeciálne produkty pre poľnohospodárov. „Najmä v prípade výkyvov počasia je využívané poistenie poľnohospodárskych rizík, ako napr. poistenie plodín, hospodárskych zvierat a lesov. Prepoistenosť (celkový počet farmárov/počet poistených farmárov) tu dosahuje úroveň pod 30 %, v ČR i v Európe je vyššia. V ČR prepoistenosť dosahuje približne 65 %, v Rakúsku a Maďarsku je to 100 %,“ povedal Ing. Martin Michal.

Na fotografii:  Ing. Jiří Nepala, managing partner spoločnosti RENOMIA, člen výkonného výboru (vľavo) a Ing. Martin Michal, riaditeľ RENOMIA Slovensko a člen prezídia Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (vpravo).

(Zdroj: Jana Lipová, Renomia; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*