Pivovary Topvar vyzývajú budúce mamičky:
„9 mesiacov 0 promile“

Bratislava, Admin – Na riziká pitia alkoholu počas tehotenstva už štvrtý rok upozorňuje spoločnosť Pivovary Topvar. Kampaň s názvom 9 mesiacov 0 promile spúšťa pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS), ktorému tradične patrí dátum 9. septembra.

FAS IMG_3031

O rizikách spojených s požívaním alkoholu počas tehotenstva Pivovary Topvar informujú na obaloch svojich produktoch, vo vybraných prevádzkach a prostredníctvom osvetovej kampane. Partnerom kampane je už druhý rok Únia materských centier SR, pridali sa aj občianske združenie Prima a Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS Ružomberok.

FAS IMG_3041

Pivo, najmä vo svojich ochutených variáciách s nižším obsahom alkoholu sa čoraz viac stáva obľúbeným nápojom aj u žien. Aj napriek tomu, že väčšina konzumentov si uvedomuje dôležitosť pitia alkoholických nápojov s mierou, stále nájdeme aj takých, ktorí na to neberú ohľad. Medzi najrizikovejšie kombinácie určite patria tehotné ženy, ktoré si aj v tehotenstve doprajú pohárik. Pritom až 83 % Slovákov uviedlo, že by sa na základe správy „aj zanedbateľné množstvo alkoholu spôsobuje vznik vrodených poškodení alebo môže spôsobiť spomalenie vývoja plodu“ úplne vzdalo pitia alkoholu v tehotenstve. Uviedli to v prieskume, ktorý iniciovali Pivovary Topvar pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o FAS. Na Slovensku sa ročne narodí približne dvestopäťdesiat detí s diagnózou FAS – a ako uvádzajú odborníci, ich matky nemuseli byť pravidelnými konzumentkami nadmerného množstva alkoholu. Experti aj Pivovary Topvar sa zhodujú a odkazujú: Alkohol je nevhodný pre tehotné ženy.

FAS IMG_3046

Na Slovensku sa narodí približne 250 detí ročne s dôsledkami FAS
„Hlavné príznaky fetálneho alkoholového syndrómu sú spomalený vývoj plodu, podvýživa, nevyvinutá hlava a mozog, poškodený zrak a sluch, a rôzne telesné odchýlky. Už po narodení sa u týchto detí prejavuje slabý sací reflex, alkoholové abstinenčné príznaky, dráždivosť a poruchy spánku,“ vysvetľuje gynekológ doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc. (obr. č. 2, 4, 5).
„Duševné a fyzické vývojové poruchy sú u detí s týmto syndrómom veľmi časté. Následne majú tieto deti problém so sústredením, učením, môžu sa u nich objaviť i poruchy správania. Na zníženie negatív vývoja je u nich dôležitá odborná starostlivosť,” dodáva Barbora Kuchárová, klinická psychologička a riaditeľka OZ Prima, ktoré sa špecializuje na problematiku závislostí.

FAS foto_01

Diagnóze fetálny alkoholový syndróm sa dá predísť, a to tak že tehotná žena, alebo žena, ktorá plánuje otehotnieť úplne prestane piť alkohol. Informácie o rizikách konzumácie alkoholu počas tehotenstva sú dostupné aj na internetovej stránke www.promileinfo.sk. Na zvyšovanie informovanosti slúži aj aplikácia pre smartfóny s názvom ProMile Lady, ktorú si je možné bezplatne stiahnuť. Na jar tohto roku vzišlo z trojročného vzdelávacieho cyklu 15 odborníkov, ktorí sú schopní diagnostikovať FAS a navrhnúť vhodnú terapiu.
„V našom programe trvalo udržateľného rozvoja Prosperita kladieme dôraz na zodpovednosť pri konzumácii, propagácii a predaji piva. Naším cieľom sú zodpovední a umiernení konzumenti. Špeciálnu pozornosť venujeme neplnoletým, šoférom a ženám – budúcim matkám. Spoločne s tretím sektorom i obchodnými partnermi chceme vytvárať svet, v ktorom sa žije v rovnováhe a prospešne,“ uviedla Drahomíra Mandíková, riaditeľka pre firemné vzťahy a komunikáciu z Pivovarov Topvar (obr. č. 2 (druhá zľava), 4, 5). „Preto už štvrtý rok robíme informačné a vzdelávacie aktivity, ktoré upozorňujú na problematiku užívania alkoholu počas tehotenstva“, dodáva Drahomíra Mandíková.
Partnerom aktuálneho ročníka kampane je už po druhý raz aj celoslovenská sieťová organizácia Únia materských centier SR, ktorá združuje takmer 70 materských a rodinných centier. „Naše materské centrá komunikujú so ženami o témach, ktoré sa týkajú materstva. Vzdelávacie kurzy organizujeme aj pre tehotné ženy a ich partnerov. Denne poskytujeme svoje priestory na stretávanie sa detí a rodičov počas materskej a rodičovskej dovolenky, aj ako prevenciu pred sociálnou izoláciou, ktorá býva často rizikovým faktorom, napríklad aj pri vzniku závislosti na alkohole,“ predstavila aktivity únie jej riaditeľka Daniela Konečná (obr. č. 2, 5 sprava).

  FAS foto_02

Kampaň podporia v prevádzkach aj v nákupnom centre
Svoju podporu myšlienke a osvetovej kampani 9 mesiacov 0 promile vyjadria aj prevádzky, v ktorých sa predávajú značky z portfólia Pivovarov Topvar. Od 9. septembra bude po celý mesiac obsluha v 21 zapojených prevádzkach v Bratislave, Senci, Malinove, Šamoríne či v Malackách, označená odznakom so zodpovedným posolstvom „Alkohol je nevhodný pre tehotné ženy“ a v prevádzkach nájdete letáčiky ku kampani so zaujímavými informáciami.
Verejnosť sa viac o tom, čo všetko tehotenstvo so sebou prináša a o rizikách, ktoré sú spojené s požívaním alkoholu počas neho dozvie 27. septembra 2015 v nákupnom centre Bory Mall, kde ju bude čakať od 14.00 hod. množstvo zaujímavých hostí a užitočných informácií, rovnako ako možnosť nechať si urobiť bezplatné vyšetrenia, či fotografiu profesionálnym fotografom.

(Zdroj: Lucia Belanová, Pivovary Topvar, Foto: Eugen Nagy obr. č. 2, 3, 4, Neuropea: obr. č. 1, 5, 6, Pripravila Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*