Nemecká kvalita vzdelávania už aj na Slovensku

Bratislava / Banská Bystrica, Admin – Výhody celosvetovo uznávaného nemeckého systému vysokoškolského štúdia už môžu využívať aj slovenskí študenti. Oprávnenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre činnosť na slovenskom trhu totiž získala nemecká vysoká škola Hochschule (HS) Fresenius. Prvých študentov privíta už v akademickom roku 2014/2015 a za svoju základňu na Slovensku si zvolila Banskú Bystricu.

Prax až na prvom mieste
Jedna z najprestížnejších vysokých škôl v Nemecku so 165-ročnou tradíciou prenáša na Slovensko svoje know-how a skúsenosti s prípravou absolventov pre nemecký a európsky trh. „Našim cieľom je ponúknuť Slovensku úspešný model nemeckého vysokého školstva, ktoré takmer neprodukuje nezamestnaných absolventov,“ hovorí predstaviteľ HS Fresenius, Sebastian Meyer.
Štúdium na HS Fresenius bude prebiehať v slovenčine, pričom sa bude riadiť nemeckými normami a maximálny dôraz bude kladený na prepojenie školy s praxou. Najnovšie poznatky a požiadavky z nemeckého trhu totiž škola pravidelne zapracúva do učebných osnov. Úroveň výučby bude zároveň monitorovaná akcionárom i externými spoločnosťami pre certifikáciu manažérstva kvality.

Skúsenosti s podnikaním už na škole
Dekanom HS Fresenius na Slovensku bude prof. Martin Užik, úspešný Slovák, ktorý doteraz pôsobil na vysokých školách v Nemecku a kde už ako 36-ročný získal profesorský titul na berlínskej Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Svojim študentom môže ponúknuť aj vlastné skúsenosti z nemeckého trhu, kde sa uplatnil nielen ako pedagóg, ale aj ako podnikateľ. Študentov bude viesť k praktickému využívaniu vedomostí a to aj za pomoci moderných výučbových metód, ako napríklad e-learning, či sprostredkovaním stáži u partnerských firiem v zahraničí.

Nemecký diplom a uznávané tituly
Škola prináša nové študijné programy Podniková psychológia a Manažment médií, ktoré sa stali v posledných rokoch veľkým hitom práve v Nemecku. Základnú ponuku štúdia dopĺňa Podniková ekonómia. „Študenti budú mať po celý čas status nemeckého študenta a získajú medzinárodne uznávané tituly „Bachelor of Arts“ a „Master of Arts“, v závislosti od toho, či absolvujú bakalársky alebo magisterský stupeň štúdia. Uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí im uľahčí aj nemecký diplom,“ hovorí dekan HS Fresenius na Slovensku, prof. M. Užik. Ako dodal, škola už prijala prihlášky od niekoľkých desiatok študentov a vzhľadom na krátky čas od zahájenia činnosti sa rozhodla predĺžiť prijímacie konanie do do 15. októbra.

(Zdroj: Tomáš Kurtanský, Media Knowledge)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*