Navštívte Školu šmyku v Hungaroringu cez Groupamu

Bratislava, Admin – Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu pripravila pre novinárov aj túto jeseň obľúbené dopravno-vzdelávacie školenie v Maďarsku. Tréning a príprava vodičov v technických centrách na riešenie rôznych kritických situácií sa realizuje v mnohých centrách v Európe, ale len málo z nich sa nachádza v takom originálnom prostredí ako „Groupama Tanpálya“ priamo v priestoroch Hungaroringu. Pri hlavnom vchode Hungaroringu sa nachádza socha známeho automobilového pretekára maďarského pôvodu Ferenca Szisza, ktorý pretekal za spoločnosť Renault. Menovaný zvíťazil na 1. Grand Prix ACF vo Francúzsku na trase Le Mans na Renaulte modelu AK 90HP v roku 1906.   Výhradným sponzorom tohto školiaceho technického centra pre vodičov je spoločnosť Groupama, preto školenie slovenských novinárov zabezpečuje vedenie poisťovne Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu už tradične v atraktívnom prostredí Hungaroringu.

Hungaroring IMG_3435

Počas cesty do Maďarska mali novinári  čas diskutovať o súčasnej podnikateľskej stratégie s riaditeľom spoločnosti Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Ing. Tomášom Kalivodom (na obr. č. 3 v strede, č. 9 a č. 10) a s marketingovou a PR manažérkou spoločnosti pani Martinou Cvachovou (na obr. č. 3 zľava, č.10 a č.11). Riaditeľ spoločnosti sa priznal, že na školiacom podujatí na Hungaroringu sa už zúčastňuje po štvrtý krát. Pochvaľuje si predovšetkým podmienky a kvalitné materiálno – technické vybavenie tohto školiaceho technického centra pre vodičov, ktoré spĺňa všetky náročné kritéria. Na cvičných dráhach sa dajú simulovať rôzne dopravné rizikové situácie. Ako uviedol, tréning krízových situácií za volantom môže ochrániť vodiča a jeho blízkych. Tréning v škole šmyku pod vedením profesionálnych inštruktorov pripravia každého vodiča na náročnú zimnú sezónu.

Hungaroring IMG_3436

Riaditeľ Kalivoda a Martina Cvachová poskytli novinárom počas cesty aj niektoré cenné informácie o Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, poisťovaní motorových vozidiel a zavádzaní vybraných poisťovacích produktov v oblasti životného a neživotného poistenia. Slovenský trh je pre poisťovaciu skupinu veľmi dôležitý, veľkú príležitosť vidí riaditeľ spoločnosti hlavne v oblasti dobrovoľného poistenia, to znamená poistenia majetku a života fyzických aj právnických osôb. Snahou poisťovne je zjednodušovať poistné produkty, zmluvnú dokumentáciu a procesy dojednávania zmlúv v optimálnej miere. Groupama v rámci stratégie rozvoja svojich služieb na slovenskom poisťovacom trhu kladie veľký dôraz na kontinuálne zlepšovanie poskytovaných služieb a tiež na zvyšovanie predaja produktov. Spoločnosť realizuje predaj produktov prostredníctvom vlastnej a maklérskej siete alebo cez OTP Banku Slovensko. Výlučným strategickým partnerom Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu je OTP Banka Slovensko, a. s., prostredníctvom ktorého ponúkajú vybrané produkty, ktoré sú dostupné len v tejto predajnej sieti. Materská spoločnosť vo Francúzsku im poskytuje pevné zázemie a špičkové know-how. Je známe, že Groupama je jednou z najväčších poisťovní vo Francúzsku, má vyše 100-ročnú históriu. Prioritným zámerom spoločnosti je byť spoľahlivým partnerom pre klientov a partnerov, preto sa snažia robiť všetko pre to, aby sa značka Groupama na Slovensku spájala s prvotriednymi službami.

Hungaroring IMG_3450

V tých krajinách, kde má Groupama silné zastúpenie, podporujú viaceré spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Jednou z prioritných oblasti je rozvoj jazdných schopností a zručností vodičov motorových vozidiel, ich školenie a príprava v technických centrách na riešenie rôznych kritických situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť v doprave. Spoločnosť Groupama začala s rôznymi preventívnymi aktivitami v oblasti bezpečnosti dopravy pred vyše 40 rokmi vo Francúzsku. Spoločnosť Groupama Biztosító patrí na maďarskom poistnom trhu medzi lídrov, preto mohla poisťovacia spoločnosť finančne podporiť zriadenie školiaceho technického centra pre vodičov práve v priestoroch Hungaroringu. Školenie vodičov viedol skúsený maďarský inštruktor pán Boros (na obr. č. 5 vľavo a č. 11), ktorý v úvodnej prezentácii poskytol mnoho dôležitých informácií, ktoré boli doplnené krátkymi video-záznamami o najčastejších príčinách závažných dopravných nehôd. Tiež prezentoval základy správneho sedenia a riadenia, definoval problémy a riziká pri riadení auta a uviedol riešenie niektorých krízových situácií.

Hungaroring IMG_3431

Počas trvania školenia mali novinári možnosť získať nové informácie o profesionálnych technikách vedenia motorových vozidiel, praktických zručnostiach potrebných pri nebezpečných situáciách, dopravných rizikových faktoroch a základoch bezpečného a adaptívneho riadenia, ktoré náležite zohľadňuje podmienky životného prostredia. „Mnohí vodiči radi jazdia rýchlo a z praxi vieme, že 90 % dopravných nehôd je spôsobených ľudskými chybami a v dôsledku nepozornosti vodičov. Často sa stáva, že dopravná nehoda je následkom nesprávneho výberu rýchlosti, neprimeranou jazdou, nezohľadnením povahy a kvality vozovky, únavou, panickou reakciou alebo inými závažnými ľudskými faktormi“ povedal pán Boros. Tiež uviedol, že tréningy v školiacom technickom centre (Groupama Tanpálya) vedú profesionálne vyškolení inštruktori, ktorí sa snažia zabezpečiť maximálne bezpečný a nestresujúci priebeh tréningu. Záleží im na tom, aby sa účastníci za volantom naozaj zlepšili a nadobudli nové zručnosti.

Hungaroring IMG_3426

Inštruktor pripomenul, že chyby sa robia už na začiatku – počas základnej prípravy a výučby motoristov. Žiaľ z objektívnych príčin nie sú vodiči dostatočne pripravení na neočakávané, nebezpečné a rizikové situácie v doprave. Príprava a výučba vodičov by mala byť komplexnejšia a mala by byť doplnená aj o rizikové situácie, ktoré sa vyskytujú v bežnej každodennej doprave. Zlé riešenia a reakcie sa potom zafixujú vo vedomí a schopnostiach vodičov v priebehu rokov, a preto dochádza častejšie k dopravným nehodám.

Hungaroring IMG_3448

V druhej praktickej časti – tréningu jazdných vlastností si mohli novinári vyskúšať rôzne typy jazdných dráh na špeciálne upravených jazdných dráhach. Jednalo sa o vodou postriekané časti skúšobnej dráhy s vodnými stenami, ktoré imitovali prekážku. Tiež bolo možné jazdiť na dráhe so špeciálnym živicovým povrchom, na ktorých sa dajú cvičiť kritické dopravné situácie napr. šmyky, defekty a drobné kolízie. Jazdilo sa na autách s letnými a aj zimnými pneumatikami. Rozdiely v jazde a v samotnom brzdení na dráhe so špeciálnym živicovým povrchom boli veľmi markantné. Inštruktor pozorne sledoval každú jazdu a pomocou tlmočníčky priebežne hodnotil jazdné výkony, poskytoval rady a upozorňoval novinárov na chyby. Vďaka zapožičaným vysielačkám sa vodiči mohli hneď dozvedieť o svojich chybách a v ďalšej jazde viesť vozidlo podľa už získaných inštrukcií.

Hungaroring IMG_3446

V osobnom rozhovore pán Boroš uviedol, že školiace centrum má celoročnú prevádzku a kurzy sa líšia podľa obsahu, rozsahu, časovej a finančnej náročnosti. Cenník kurzov je voľne dostupný na webovej stránke. Ročne sa na kurzoch zúčastní 4 000 až 5 000 osôb. Tie jednoduchšie kurzy sú lacnejšie (zahrievajúce, bazálne a štandardné kurzy), ich cena začína po prepočte pri 70 eurách, tie náročnejšie kurzy (aktívne, prémiové a tzv. Hungaroring prémiové kurzy) sú už samozrejme drahšie (od 170 – 400 euro). Klienti poisťovne Groupama Biztosító majú pre kurzy zľavy na úrovni 20 %. Viac podrobných informácií o školiacom technickom centre Groupama Tanpalya nájdete na webovej stránke www.tanpalya.hu.

Hungaroring IMG_3438

Skupina novinárov navštívila aj hlavnú budovu Hungaroringu. Žiaľ, na pretekárskej dráhe sa v súčasnej dobe vykonávajú rekonštrukčné práce, preto ju a tiež riadiace centrum pretekov novinári nemohli navštíviť. V reštaurácii, ktorá sa nachádza v hlavnej budove sa mohli novinári odfotografovať pri závodnom automobile Formuly 1, ktorý vhodným spôsobom doplňuje interiér.

Hungaroring IMG_3442

V poobedňajšej časti si vodiči vyskúšali na rôznych povrchoch skúšobnej dráhy šmyky a v závere sa pretekalo na čas (formou lyžiarskeho slalomu) po trase vyznačenej umelohmotnými kolíkmi.
Po absolvovaní kurzu sa novinári zhodli, že podobné školenia v technike riadenia vo vodičských centrách, ktoré niekedy zjednodušene nazývame „školy šmykov“ by mali byť povinné pre každého vodiča. Účasťou širokej základne vodičov na týchto školeniach by určite viedlo k redukcii počtov dopravných nehôd a strát na ľudských životoch.

Hungaroring IMG_3462

Podvečer pri návrate domov sme prechádzali cez Budapešť.

Budapest IMG_0963

Z autobusu sme mali možnosť uvidieť nový, moderný a architektonicky veľmi pôsobivý futbalový štadión Groupama Arénu. Ako sme sa dozvedeli aj tento futbalový stánok budapeštianskeho futbalového klubu FTC sponzoruje Groupama.

(Pripravil a foto Eugen Nagy)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*