Koncert BEZ MODRÍN s hlbokým posolstvom

Admin, 02. 12. 2013 - Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa v prvý nedeľný adventný večer zaplnilo podporovateľmi dvoch celoslovenských preventívno-informačných kampaní – Ide to aj BEZ MODRÍN (na tele i na duši) a SLOVENSKO POTREBUJE (viac) DOBRÝCH OTCOV. Hlavnou hviezdou večera bol excelentný

slovenský klavista Jozef Hollý s kapelou a sláčikovým triom.

foto_038        foto_081

Okrem nich na pódiu Veľkej sály DAB vystúpili – bubnová šou Igora Holku Campana Batucada s Evou Pavlíkovou, strieborný česko-slovenský superstarista Štefan Itcho Pčelár so sprievodnou skupinou a speváčky Janissa a Brigita. Večer moderovali Jana Buršáková a Peter Pinďo Lengyel. Ako uviedla Jana Buršáková, podľa najnovšieho prieskumu MPSVaR až 36 percent detí u nás v súčasnosti zažilo v domácnosti viaceré formy násilia. Preto je, žiaľ, činnosť Centra Slniečko zameraná na pomoc zanedbávaným, týraným a zneužívanýma deťom a obetiam domáceho násilia v našej spoločnosti veľmi potrebná.

foto_099        foto_011

Ako je už na konci roka tradíciou, riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová osobne ocenila desiatku najvýznamnejších podporovateľov tejto neziskovej organizácie so sídlom v Nitre čestným ocenením Šlachetné srdce. Medzi ocenených sa zaradila o. i. spoločnosť Nafta, a.s., za podporu nového preventívno-informačného projektu projektu Slovensko potrebuje dobrých otcov. Ďalej výkonná riaditeľka Fóra donorov Lucia Faltinová za jeho podporu a záštitu ako podpredsedníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ako aj za zorganizovanie Večera filantropie, kde na doskách divadla Malá scéna zahrali svoje príbehy bezdomovci a filantropická kapela Filanthropy band na podporu Detskej linky záchrany Centra Slniečko, n.o. Do tretice bola za novátorstvo a pilotný informačno-preventívny projekt Slovensko potrebuje dobrých otcov ocenená ako spoluautorka aj Silvia Struhárová, riaditeľka firmy Profitmedia.

foto_087        foto_046 zm

„Poslaním informačno-preventívnej kampane Slovensko potrebuje dobrých otcov je upriamiť pozornosť na hodnotu dobrého otcovstva pre šťastie a prosperitu dieťaťa, jeho matky, komunity a spoločnosti. Cieľom je informovať, že Slovensko dobrých otcov má a potrebuje, ďalej vyjadriť im všeobecné uznanie a verejné poďakovanie a prejaviť úctu za to, že sú,“ povedala. Medzi najvýznamnejšie aktivity počas realizácie tohtoročnej kampane bol Ďakovný koncert pre dobrých otcov ku Dňu otcov a realizácia facebookovej súťaže Dobrý otec 2013. Jeho víťazi Blažej Papan, Anton Lošonský a Róbert Gajdošík boli odmenení darmi od sponzorov – hotela Morava v Tatranskej Lomnici, Turisticko-informačnej kancelárie Detva a Regionálnej CK Podpoľanie, Nitrianskej organizácie cestovného ruchu a Profitmedia, s.r.o.

foto_019 zm        foto_066 zm

Počas slávnostného večera pod záštitou primátora Nitry Jozefa Dvonča Centrum Slniečko, n.o., prezentovalo svoju činnosť na pomoc týraným deťom a obetiam domáceho násilia. Vo foyeri predstavilo úžitkovo-umelecké výrobky zo svojej novozriadenej chránenej dielne a uviedlo predajnú výstavu výtvarníčky Andrey Zahradníkovej, ktorej 50 %-výťažok podporí zariadenia Centra Slniečko. K podpore sa pridal aj klavirista Jozef Hollý, ktorý venoval 50 % z predaja nového CD, keď po jeho bravúrnom koncerte usporiadal autogramiádu.

 foto_056        foto_125 zm2

Riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová povedala: „Veľká vďaka všetkým priaznivcom, sponzorom a podporovateľom našej neziskovej organizácie za tých, ktorí to najviac potrebujú. Pozývam Vás súčasne budúci víkend 7. a 8. decembra na náš vianočný bazár v Nitre. Finančné prostriedky z týchto aktivít poputujú na vybudovanie nového špecializovaného intervenčného a preventívneho centra pre deti.“
(ss)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*