Jubilejný bál Záhorákov
v Bratislave

Bratislava, Admin – Päťdesiate výročie slávia v tomto roku Spolok Záhorákov v Bratislave. Pripravil svoj jubilejný bál Záhorákov dôstojne, impozantne, na patričnej kultúrnej a spoločenskej úrovni.

Takéto výročie si žiada aj zamyslieť sa nad históriou, nad aktivitou spolku, nad napĺňaním jeho ideového,  kultúrneho a spoločenského poslania. Oceniť iste v prvom rade možno už to, že každoročný bál sa konal pravidelne, že sa trvale zapísal do kultúrneho života nášho hlavného mesta, čo potvrdzuje istú aktivitu spolku.

Ideové poslanie spolku

Na každom bále bolo cieľom nielen dobre zabaviť ľudí, ale aj Záhorákom, žijúcim v Bratislave, ich rodinám pripomenúť ich korene, prispieť k upevňovaniu vedomia i lásky k svojmu rodisku, dedinke či mestečku, k svojmu regiónu.

Na čele spolku boli vždy významné osobnosti zo Záhoria, ktoré sa hrdo hlásili k svojmu rodisku, pôsobilo blahodarne na city, myšlienky, psychiku ľudí. Mali historický titul richtár, richtárka – a na báloch Záhorákov sa  šerpou funkcia richtára každoročne dekorovala. Richtármi boli vzácni národní umelci – operný spevák Slovenského národného divadla, Skaličan  dr. Janko Blaho, akademický maliar, Prof. Ján Želibský z obce Jablonové, dirigent Slovenskej filharmónie, Prof. Ladislav Slovák, rodák z Veľkých Levár, herečka Slovenského národného divadla Mária Kráľovičová z obce  Čáry. Istý čas bol na čele aj Ing. Cyril Moravčík, v tom čase predseda Zväzu družstevných roľníkov Slovenska z Jabubova, krátko i Pavol Havlíček, publicista, bývalý šéfredaktor Roľníckych novín zo Šaštína-Stráži. Pri zakladaní spolku sa stal richtárom predseda poľnohospodárskeho družstva z Mástu (dnes časť mesta Stupava). Keď spomíname zakladanie spolku, tu rozhodujúcu úlohu zohrali bratia Anton a Karol BalážovciAnton, dlhoročný sólista, herec a spevák operety Nová scéna, Karol, humorista, ľudový rozprávač, člen Tatra-revue v Bratislave. Anton zohrával aj hlavnú rolu po celý čas existencie spolku – ako zástupca richtára, neskôr ako vicerichtár. On vlastne udržiaval činnosť spolku v aktivite, pripravoval scenáre bálov, organizoval na ne umelcov, umelecké telesá, dlhé roky bol moderátorom večera, bály konferoval a vždy si na nich zaspieval aj záhorácke pesničky. Bol zanieteným Záhorákom, vedel pôsobivo oduševniť ľudí. Popritom aj spolu s bratom Karolom často vystupovali v obciach Záhoria – pri rôznych príležitostiach, slávnostiach, dožinkách, počas kultúrneho leta, v amfiteátroch. Obidvaja bratia už nie sú medzi nami, s Antonom sme sa rozlúčili koncom roku 2016.

Richtársku funkciu zastáva uznávaný odborný lekár

Posledné zmeny na richtárskej stoličke sa uskutočnili v roku 2014, keď vzhľadom k svojmu veku požiadala o uvoľnenie z funkcie richtárky Mária Kráľovičová – a šerpu richtára prevzal Prof. MUDr. Anton Gúth, kandidát vied, prednosta rehabilitačnej kliniky v nemocnici na Kramároch (na obr. č. 3 zľava). On, rodák z obce Malé Leváre je takisto záhorácky silne zanietený, rád aj záhoráckym nárečím hovorí, veď i mimo bohatej odbornej lekárskej publicity vydal  Záhorácky slovník.  Po piatich rokoch jeho richtárčenia možno povedať, že po prvý raz nie je richtárom spolku len jeho spoločenský reprezentant, ale aj „pracant“, aktívny organizátor bálov, pre ktoré venuje MUDr. Anton Gúth svoj voľný čas, aby ich dôstojne pripravil. Pani Mária Kráľovičová zostala čestnou richtárkou spolku – na  pamätnej plakete mala  „Zostaneš vždycky v pamjeci Záhorákú“. Richtár je obklopený spolupracovníkmi, rodákmi zo Záhoria, ktorí  tvoria Radu v Záhoráckom spolku (Spouek Záhorákú). Členovia Rady Záhorákov sa spolupodieľajú na príprave bálu a na činnosti celého spolku.

Najkrajšie a najdlhšie obdobie záhoráckych bálov je spojené s Parkom kultúry a oddychu v Bratislave. Priestorná sála, okolo tisíc ľudí, výborná atmosféra – to bolo charakteristické pre bály v PKO. Program bálu sa zakaždým niesol v záhoráckom duchu. Zvyčajne na nich vystupovali hudobné skupiny majúce istý vzťah ku Záhoriu a úspešné folklórne súbory zo Záhoria, ktoré tak mali možnosť predstaviť sa v našom hlavnom meste. Vystupovali tu i moravské súbory, ktoré symbolizovali spoluprácu (najmä na kultúrnom poli) záhoráckych obcí so susednou Moravou. Bál si zachovával charakter ľudového podujatia, čo neznamená nízku spoločenskú úroveň, ale prístupnosť pre širokú pospolitosť ľudí. Žiaľ, PKO sa zbúralo, nehľadiac na jeho historický kultúrny význam a architektonickú hodnotu, nehľadiac ani na protesty ľudí.  Aj náš Spolok Záhorákov protestoval, veď tým stratil svoju významnú lokalitu. Od likvidácie PKO Spolok Záhorákov každoročne hľadá vhodné priestory pre svoj bál. V roku 2011 sa uskutočnil v objekte Starej tržnice na námestí SNP, šesťkrát v hoteli Bonbón, v roku 2018 v hoteli  Apollo a v tomto roku v Kultúrnom dome Zrkadlový Háj v Petržalke.

V posledných rokoch na báloch Záhorákov účinkuje hudobná skupina  bratov Zajačkovcov z Plaveckého Štvrtka, má svoje čaro, pozná hity z uplynulých desaťročí a zabaví každú generáciu. Hosťami tohoročného bálu boli speváci Otto Weiter a Andrea Fischer, ktorí obľúbenými melódiami strhli hostí bálu do tanečného varu. Folklór reprezentoval ľudový súbor Leváranek z Veľkých Levár.  Priaznivý chýr o záhoráckom bále je známy z minulosti a hostia tohtoročného bálu sa opäť dobre zabavili.

Nájdu sa záhorácki aktivisti?

Aktívnych členov v Spolku Záhorákov v Bratislave postupne ubúda, niektorí dosiaľ aktívni už nie sú medzi nami, iní zostarli. Noví členovia, zapálení pre Záhorie, pre nezištnú dobrovoľnú prácu sa ťažko hľadajú. Prekoná spolok tento problém?  Musí ho prekonať, aby tá krásna, spoločensky záslužná päťdesiatročná práca sa mohla ďalej rozvíjať, upevňovalo sa vedomie príslušnosti k svojmu rodisku,  regiónu a aby to všetko utvrdzovalo aj naše národné povedomie.

Viac na https://spolokzahorakov.sk/

(Zdroj: PhDr. František Karas, člen záhoráckej rady; Foto: Marta Gúthová; Pripravila: red.)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*