IKEA prináša globálne poznatky
v Správe o živote v domácnosti

Bratislava, Admin – IKEA zverejnila prvú Správu o živote v domácnosti prostredníctvom on-line databázy prieskumov. Cieľom je zvýšiť povedomie a rozvinúť diskusiu o tom, ako zlepšiť každodenný život v domácnosti. Správa prináša kľúčový poznatok, že hoci ľudia žijúci v mestách majú hektické rána, venujú trikrát viac času mobilných technológiám a sociálnym médiám ako svojim deťom.

Prieskum sa zameriava na to, aký vplyv má u ľudí začiatok dňa na celkový pocit duševnej pohody. Prieskum prebiehal v ôsmych veľkomestách: v Berlíne, Londýne, Moskve, Bombaji, New Yorku, Paríži, Šanghaji a Štokholme. Závery vychádzajú zo štúdie, na ktorej sa zúčastnilo 8 000 respondentov od 18 do 60 rokov na ôsmych trhoch, na ktorých celosvetovo IKEA pôsobí, ako aj z vlastných prieskumov a externých publikovaných štúdií spoločnosti IKEA.

SprchovaniePostrehy o živote v domácnosti
Výsledky nového prieskumu ukazujú, že ľudia žijúci v meste strávia ráno po zobudení priemerne hodinu a 37 minút prípravou pred odchodom z domu. Zatiaľ čo v Šanghaji to je iba 56 minút,
v Bombaji sa ľudia vychystajú zvyčajne až za 2 hodiny a 24 minút. Pre obyvateľov mnohých miest je pre ich celkovú duševnú pohodu ráno dôležitý čas na sebareflexiu. Napríklad až 55 % ľudí žijúcich v Bombaji uviedlo, že sebareflexia je pre nich ráno veľmi dôležitá, kým v Berlíne je to iba 9 %. Najčastejšou sebareflexiou je sprcha alebo kúpeľ.
Prieskum tiež potvrdil, že pre rodiny je dôležité rozprávať sa s deťmi (59 %), ako aj ich vzájomné objatia a bozky (57 %). V realite je ale rozdiel medzi tým, čo pokladáme za najdôležitejšie, a tým, čo aj skutočne robíme. Napríklad 80 % obyvateľov Londýna tvrdí, že je pre ich celkovú duševnú pohodu dôležité, aby sa s deťmi ráno hrali, ale len 7 % to skutočne robí. Navyše každé ráno strávime priemerne 11 minút používaním mobilných technológií a sociálnych médií. Aj keď to neplatí pre každého, 32 % ľudí uviedlo, že je to veľmi dôležité pre ich celkovú duševnú pohodu.
„Skúmame život ľudí v domácnosti jednoducho preto, že chceme získať informácie, ktoré by pomohli zlepšiť ich život. Sme zvedaví, ako ľudia doma žijú, čo robia, čo si myslia, aké sú ich želania a potreby – vedomé či nevedomé. Sme veľmi radi, že sa môžeme o tieto cenné poznatky podeliť so svetom,“ hovorí Mikael Ydholm, vedúci výskumu IKEA Group.

IKEA vyvinula nový interaktívny nástroj na prácu s údajmi „Data Mixing Board“
Ten je súčasťou Správy o živote v domácnosti a je navrhnutý tak, aby pomohol užívateľom vytriediť relevantné informácie z veľkého množstva údajov zozbieraných počas prieskumu. Vďaka tomuto nástroju je možné rôzne triediť a porovnávať údaje, rozdeliť výsledky do Vstavanierozličných segmentov a testovať vlastné hypotézy, a popritom sa všetko zobrazuje v prehľadných grafoch.

Ako prebiehal prieskum
Údaje v správe pochádzajú zo spotrebiteľských prieskumov IKEA a ďalších publikovaných štúdií, rozhovorov s rôznymi špecialistami a odborníkmi, ako aj z nového prieskumu, ktorý prebiehal v ôsmych veľkomestách po celom svete. Prieskum sa konal prostredníctvom on-line panelových diskusií v Berlíne, Londýne, Moskve, Bombaji, New Yorku, Paríži, Šanghaji a Štokholme. Celkovo sa zozbieralo 8 292 odpovedí od respondentov vo veku od 18 do 60 rokov. Prieskum prebehol v spolupráci so švédskou agentúrou United Minds.

(Zdroj: Ikea, Seesame)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*