Renesancia atraktívnej lokality
v okolí Blumentalu

Bratislava, Admin – Podľa názoru architekta bytového komplexu Blumental Petra Suchánskeho je komunitné bývanie modernou formou života súčasnosti. V čase, keď v Bratislave pracujú najmä ľudia v produktívnom veku je dôležité ponúknuť im adresu, kde sú blízko centra a zároveň majú svoje bývanie vybavené technologickými a dizajnovými prvkami najvyššej kvality. Takouto adresou môžu byť práve prienik ulíc Radlinského a Mýtnej.

Z akej inšpirácie vznikol projekt Blumental?

Inšpiráciu sme brali z prostredia, do ktorého je objekt situovaný. Náš ateliérový názov projektu znel „Príbeh s dobrou adresou“, ktorý bol nakoniec upravený na „Rande s mestom“, čo je rovnako výstižné.

04 06 07

Akú cieľovú skupinu ste chceli osloviť?

Týmto projektom chceme nadviazať na atmosféru komunitného života. Ide o projekt pre ľudí, ktorí chcú zažiť luxus pešieho návštevníka mesta (mať rande s mestom), keď auto môže zostať v garáži,  ale zároveň mať svoju kaviareň, kníhkupectvo, potraviny či park priamo pod domom. Dobrá komunita je tu teda pridanou, a dôležitou hodnotou adresy. V súčasnosti daná lokalita zažíva renesanciu, najmä jej generačnou výmenou s novými  dostupnými nehnuteľnosťami pre mladých, ktorí chcú žiť v centre mesta.

Vyznačuje sa stavba použitím špeciálnych materiálov, architektonických prvkov, alebo stavebných postupov?

Iste áno. Zaujímavé na tomto projekte je, že sa tu naraz stretáva viacero zaujímavých prvkov. Na fasáde kombinujeme  viacero materiálov, ktorými chceme spájať architektonický výraz komplexu, ale na druhej strane rozdeliť ich funkcie. Z toho dôvodu sa tu kombinuje kamenný, alucobondový, kompozitný obklad s klasickou omietkou. Všetky tieto materiály a ich vyskladanie majú na fasáde význam a ich úlohou je primerané zakomponovanie do prostredia, kde je objekt osadený. To je dizajn a architektúra, na druhej strane ide v tomto projekte o investora (pozn.red. CORWIN CAPITAL, a.s.), ktorý je otvorený novým technológiám s dôrazom na výhody pre užívateľov, ako aj ochrany životného prostredia. Preto je v projekte v štandarde zabezpečené tienenie, využitie tepelných čerpadiel  a chladených stropov. Všetky tieto materiály, prvky či postupy robia tento projekt jedinečným.

02 15 12

Ako by ste charakterizovali dispozičné riešenia bytov?

Dispozičné  riešenie bytov je  čiastočne podriadené tomu, že ste v komplexe, a v každej pozícii objektu máte iné vstupné parametre, ktoré ovplyvňujú základnú dispozíciu bytov a ich kvalitu. V prvej etape máme päť vchodov, a tým pádom päť princípov riešenia bytu. Riadili sme sa tu zásadami kvalitného bývania, a tie sú nasledovné: optimálne využitie svetla a slnka, ak je to možné, tak rozdelenie dennej a nočnej zóny bytu, efektívne využitie celkovej plochy, priestrannosť a zariaditeľnosť  izieb či celého bytu. Ak to bolo len trocha možné, chceli sme zabezpečiť  užívateľom  bytov kontakt s exteriérom, či už formou balkónov, prípadne terás, ktoré sme kombinovali zo zelenými strechami. A to je ďalší prvok, piata fasáda, čiže zelená strecha, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou tohto projektu.

Čím budú vynikať vonkajšie plochy?

V tomto projekte  je riešený  exteriér rozdelený  na verejný – prístupný idúcemu návštevníkovi, a súkromný, ktorý je osadený vo vnútrobloku bytového domu, určený v prvom rade jeho obyvateľom. Dominantnú úlohu verejného priestoru tvorí navrhnuté námestie – prvok, ktorý komplex rozdeľuje hmotovo, ale na druhej  strane spája funkčne. Všetko ostatné, teda chodníky, cesty, zeleň, drobná architektúra, majú túto myšlienku podporiť a oživiť. Nemenej dôležitý bude aj priestor záhrady a parku. Ako som už spomínal na začiatku, myslíme si, že toto všetko je neoddeliteľnou súčasťou dobrej adresy. Táto časť exteriéru bude dopovedaná po dokončení výstavby od Radlinského ulice, a vytvorí vo vnútrobloku  zaujímavý priestor.

01 05 03

Viac na: www.blumental.eu

(Zdroj: Eva Sérová; Pripravila: Valéria Nagyová)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*