Rozvoj domácej produkcie cez COOP Jednota

Admin, 15.10.2012 - COOP Jednota Slovensko je najväčší domáci obchodný reťazec a ponúka najviac vyrobených tovarov na Slovensku. Súhrnný výkon skupiny k 30. 9. 2012 predstavuje  1 miliardu 155 miliónov  eur a slovenská produkcia tvorí v jej predajniach

v priemere 74 % potravín.
Informácia o zastúpení domácich produktov je výsledkom vysledovania EAN kódov z databázy tovarov centrálneho číselníka na predajni. Snahou COOP Jednoty Slovensko je poskytnúť  zákazníkovi možnosť voľby a to umiestnením čo najväčšieho počtu EAN-ov 858 na regáloch. Portfólio prevádzok predstavuje celú maloobchodnú sieť s počtom 2 300 predajní rôzneho typu. Od malých predajní Potraviny až po veľké Tempo SUPERMARKETY.  Zastúpenie tovarov slovenského pôvodu sa pohybuje v závislosti od veľkostného typu predajne od 76 % do 68 %.

„Je pozitívne,  že výkony  skupiny  COOP Jednota rastú v porovnaní s celým vnútorným trhom (bez motorových vozidiel), ktorý zaznamenal pokles na úroveň 99% predchádzajúceho roka“, poznamenal predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko.

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko Gabriel Csollár pripomína, že od roku 2003 ide o štvrtý pokus  vstúpiť do vzťahu medzi výrobcami potravín na jednej strane a obchodníkmi na strane druhej. Z hľadiska  filozofie zákona a jeho pôsobnosti  ho v plnom rozsahu odmieta.
Podnikateľské subjekty očakávajú od vlády a parlamentu zlepšovanie podnikateľského prostredia a obávajú sa deformácií, ktoré  so sebou prinesie  necitlivé zasahovanie do dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
G.Csollár si myslí, že vláda a parlament by mohli viac dôverovať voľnému trhu a  konkurenčnému prostrediu, ktoré je na Slovensku mimoriadne silné a dokáže samo vyriešiť mnoho obchodných a vzťahových záležitostí jednotlivých partnerov, a to najmä v prospech spotrebiteľa.
V podnikateľskej praxi budú  dominovať  pravidlá trhu, silné konkurenčné prostredie  a správanie sa zákazníka ako nekorunovaného kráľa celého procesu. Výsledky takejto zákonnej regulácie nie sú pozitívne. Očakávalo by sa zvýšenie konkurencie na dotknutých trhoch a tým dosiahnutie pozitívneho výsledku pre konečného spotrebiteľa vo forme nižších cien, širšej ponuky, vyššej kvality. Treba povedať, že sa nerieši základný cieľ zákona – vyváženie ekonomického postavenia subjektov dodávateľsko-odberateľských vzťahov a zvýšenie podielu predaja potravín od slovenských dodávateľov s nízkymi cenami.
Zavedenie tohto zákona zníži záujem odberateľov  obchodovať  so slovenskými dodávateľmi.
COOP Jednota Slovensko má pritom najväčšie zastúpenie slovenských potravín spomedzi všetkých maloobchodných reťazcov a slovenská produkcia tvorí v jej predajniach približne 74  %. „To číslo je výsledkom dlhodobej obojstranne výhodnej spolupráce so slovenskými producentmi“, hodnotí predseda COOP Jednoty Slovensko G. Csollár.

Podpora slovenskej produkcie

COOP Jednota má spomedzi všetkých maloobchodných reťazcov najväčšie zastúpenie slovenských potravín. Slovenská produkcia tvorí cca 74 % potravín v predajniach skupiny COOP Jednota, pričom ide hlavne o čerstvé potraviny (mliečne výrobky, chlieb a pečivo). Toto číslo je výsledkom dlhodobej obojstranne výhodnej spolupráce so slovenskými producentmi, ktorej cieľom je dosiahnutie prospechu pre celú spoločnosť – producenta, predajcu, spotrebiteľa.

COOP Jednota v tejto oblasti realizuje už niekoľko rokov  vlastné aktivity. Deje sa tak hlavne v oblasti označovania tovarov, podpory regionálnych producentov zaradením ich tovarov do predaja v príslušnom regióne, v komunikácii smerom k zákazníkovi a  v  neposlednom rade aj v oblasti produktového marketingu a predaja slovenských tovarov pod značkou COOP Jednota.

Z ďalších aktivít  je to  už piaty ročník súťaže slovenských vín „ZLATÁ RÉVA – COOP Jednota víno roka“, ktorej cieľom je umožniť slovenským vinárom predstaviť svoju produkciu. Piati najlepší majú následne zabezpečenú masívnu propagáciu a priestor na pultoch predajní COOP Jednota Tempo SUPERMARKET a COOP Jednota SUPERMARKET.

Neopomenuteľnou aktivitou je kampaň na podporu slovenských potravín pod heslom „Najviac slovenských potravín kúpite v COOP Jednote“, ktorej cieľom bolo podporiť konkrétne slovenské potraviny, upozorniť na ich kvalitu a zároveň podporiť prirodzený patriotizmus a domácu výrobu.

COOP Jednota podporuje rôzne projekty so zameraním na rozvoj domácej produkcie, ako napríklad: „Nakupujeme doma“, „Kvalita z našich regiónov“ a „Zlaté dno“…
Takéto projekty, ak sú komunikované verejne, prispievajú k zvyšovaniu všeobecného poznania a robia reklamu a dobré meno slovenským výrobkom. Ak spotrebiteľ takúto aktivitu zachytí v médiách, existuje šanca, že sa začne o problematiku zaujímať a prehodnotí svoje nákupné zvyklosti.

COOP Jednota pomáha svojimi aktivitami ako partner naplniť ciele týchto projektov, ktorými sú najmä vzdelávanie občanov, aby získali základné ekonomické znalosti, ako aj  apel na ich zodpovednosť voči vlastnému regiónu. Ak ho totiž podporujú, v konečnom dôsledku podporujú sami seba.

Aktivity Nadácie Jednota COOP v roku 2012

Filantropia je významnou súčasťou podnikovej kultúry  a má nezastupiteľné miesto v budovaní  dobrého mena firmy.  COOP Jednota Slovensko si uvedomuje, že  úspech v podnikaní  pre plnohodnotnú firmu nestačí, preto sa rozhodla pred 10 rokmi  posunúť  svoje aktivity aj   do oblasti filantropie. Založila Nadáciu Jednota COOP, ktorá za obdobie svojej existencie cielene pomáha  hlavne v  oblastiach: zdravotníctvo, humanitárna pomoc, podpora  školských  a mimoškolských  aktivít detí. Za obdobie existencie nadácie jej pomoc vo finančnom vyjadrení dosiahla úroveň 2,5mil.€.

Nadácia Jednota COOP v roku 2012 poskytla:

– lekárske prístroje za 58 tis. € pre 6 nemocníc: Oravskú polikliniku Námestovo, FN Nové Zámky, NsP Galanta, Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave, FN Nitra, FN Trenčín

– humanitárnu pomoc vo výške takmer 7 tis. € pre nadáciu Spojenej školy internátnej v Leviciach, Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne a Psychiatrickej nemocnici v Pezinku

– dar do verejnej zbierky Pomôže celé Slovensko vo výške 50 000 € pre Detskú fakultnú nemocnicu v Bratislave

– v partnerstve s Kraft Foods,  Henkel Slovensko,  Rajo a Unilever dar pre Základné školy v rámci  projektu  Jednota  pre školákov 15 500 ks basketbalových lôpt  v celkovej  hodnote 163 tis. €

– ocenenie 30 projektov v rámci rozvoja talentov a zručností mladých ľudí v ôsmom ročníku súťaže Nech sa nám netúlajú celkovou sumou 40 tis. €

(rm)

Predseda predstavenstva Coop Jednoty Gabriel Csollar (Foto: Archív Coop)

Zanechajte nám Váš dotaz

Vaša emailová adresa nebude publikovaná


*